Publikacje: dr hab. Dariusz Jan Kulesza

Publikacje: dr hab. Dariusz Jan Kulesza

Książki:

 1. Tragedia ukrzyżowana. Dramaty chrześcijańskie Romana Brandstaettera i Jerzego Zawieyskiego. Białystok 1999. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 2. D. Kulesza, W. Stec, J. Sztachelska, D. Zawadzka, Słownik poetów polskich. Red. nauk. J. Sztachelska. Białystok 1997. Wydawnictwo ŁUK. (166 haseł osobowych)
 3. Pożegnanie z miastem. Szkice, artykuły, recenzje nie tylko o książkach. Białystok 2006. Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
 4. Dwie prawdy. Zofia Kossak i Tadeusz Borowski wobec obrazu wojny w polskiej prozie lat 1944-1948. Białystok 2006. Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana. Recenzja: S. Buryła, „Pamiętnik Literacki” 2009, z. 2, s. 242-246.
 5. Wiesław Kazanecki, …Panie / Zbuduj ten most nad rzeką. Wybór poezji i wstęp D. Kulesza. Białystok 2009. Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
 6. Z historią literatury w tle. Daty, osoby, miejsce. Białystok 2011. Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
 7. Tradycja i przyszłość genologii. Pod red. D. Kuleszy. Białystok 2013. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 8. W poszukiwaniu istoty rzeczy. Studia i portrety. Białystok 2015. Alter Studio.
 9. Epopeja. Myśliwski, Herbert, Mrożek. Białystok 2016. Alter Studio.

Artykuły:

 1. O tragizmie chrześcijańskim (na przykładzie dramatów Romana Brandstaettera i Jerzego Zawieyskiego). W: „Zeszyty Naukowe Filii UW w Białymstoku” Zeszyt 67, Tom XIII, s. 65-100.
 2. Tragizm i chrześcijaństwo. „Wiadomości Kościelne Archidiecezji w Białymstoku” 1990, nr 4, s. 71-77.
 3. W stronę filozofii prowincjonalnej. „Obroty rzeczy” Mirona Białoszewskiego. W: Doświadczenie prowincji w literaturze polskiej w 2 połowie XIX i XX wieku. Pod red. E. Paczoskiej i R. Chodźki. Białystok 1993, s. 102-115. Wydano nakładem Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku.
 4. Publicystyka katolicka pierwszych lat powojennych w sporze o realizm. „Wiadomości Kościelne Archidiecezji w Białymstoku” 1994, nr 1, s. 121-129.
 5. Literatura i polityka. Kilka uwag o sposobach ocalania etyki przez estetykę (M. Nowakowski, T. Konwicki, J. Andrzejewski, J. Anderman, R. Kapuściński, J. Komolka). „Wiadomości Kościelne Archidiecezji w Białymstoku” 1994, nr 3, s. 79-86.
 6. Stanowisko Zawieyskiego w sporze o literaturę katolicką. „Ruch Literacki” 1997, z. 6, s. 843-863.
 7. Literatura i Ewangelia. Kategoria czasu w dramacie Jerzego Zawieyskiego Dzień sądu. W: Z Bogiem przez wieki. Inspiracje i motywy religijne w literaturze polskiej i literaturach zachodnioeuropejskich XIX i XX wieku. Zbiór rozpraw i artykułów pod red. P. Żbikowskiego. Rzeszów 1998, s. 343-357. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 8. Crime story albo 1944-2000. Historyczno-literackie porządki w okolicach końca wieku. „Kartki” (2000) nr 21, s. 40-47.
 9. Szczęśliwie niespełnione nawrócenie. Kilka uwag o świętości i literaturze [tekst o F. Mauriacu]. „W drodze” 2000, nr 8, s. 49-58.
 10. The Best. Magazyn białostockiej twórczości literackiej. „Kartki” (2001) nr 23, s. 71-77.
 11. W obronie Pożegnania z Marią. Kamienny świat Tadeusza Borowskiego. W: Cykl literacki w Polsce. Pod red. naukową K. Jakowskiej, B. Olech i K. Sokołowskiej. Białystok 2001, s. 351-362. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 12. Kamienny świat Tadeusza Borowskiego. Cykl. Narracja. Obrona Pożegnania z Marią. „Ruch Literacki” 2001, z. 5, s. 569-585.
 13. Turpizm, czyli Rozmowa o poezji Stanisława Grochowiaka. W: Opis wiersza. Analizy i interpretacje liryki polskiej. Pod red. R. Siomy. Toruń 2002, s. 147-158. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 14. Antyczna trylogia chrześcijańska. Odys płaczący, Medea, Śmierć na wybrzeżu Artemidy. W: Nie zapomnimy. Świadkowie życia i czytelnicy o Romanie Brandstaetterze. Red. J. K. Pytel. Poznań 2002, s. 117-127.
 15. Katolicy i Polacy kontra Tadeusz Borowski. „Przegląd Powszechny” 2002, nr 10, s. 52-64; nr 11, s. 169-179.
 16. Między kapłaństwem i poezją. (O liryce ks. Tadeusza Goleckiego). W: Zbliżenia. Portrety pisarzy. Część trzecia. Białystok 2003, s. 173-190.
 17. Chrześcijański Odys Brandstaettera. W: Bóg artystów XX wieku. Pod red. D. Kuleszy, M. Lula, M. Sawickiej. Białystok 2003, s. 111-123. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 18. Między powieścią i cyklem. Temat wojny i okupacji w polskiej prozie lat 1944-1948. W: Cykl i powieść. Pod red. K. Jakowskiej, D. Kuleszy i K. Sokołowskiej. Białystok 2004, s. 175-190. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 19. Franciszkański Brandstaetter. Jak święty Franciszek objawił Romanowi Brandstaetterowi wzór powojennej sztuki, a przynajmniej powojennego teatru. W: Dzieło świętego Franciszka z Asyżu. Projekcja w kulturze i duchowości polskiej XIX i XX wieku. Red. nauk. D. Kielak, J. Odziemkowski, J. Zbudniewek. Warszawa 2004, s. 341-354. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 20. Między Borowskim i Zofią Kossak. Szopa za jaśminami Tadeusza Nowakowskiego. „Ruch Literacki” 2005, z. 3, s. 265-275.
 21. Aksjologiczna katastrofa. Wokół obozowych opowiadań Tadeusza Borowskiego. W: Antynomie wartości. Problematyka aksjologiczna w literaturze i dydaktyce. Pod red. A. Morawca, R. Jagodzińskiej i A. Klepaczko. Łódź 2006, s. 137-146. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
 22. Orientacja „Hybrydy”. W: Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach. T. X: Literatura współczesna (1956-2006). Bochnia – Kraków – Warszawa 2006, s. 323-330. Wydawnictwo SMS.
 23. Proza po 1956 roku. W: Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach. Suplement. Literatura współczesna (1956-2006). Bochnia – Kraków – Warszawa br. r. [2006] s. 161-169. Wydawnictwo SMS. Przedruk: Historia literatury i kultury polskiej. T. 4: Literatura współczesna. Warszawa 2008, s. 469-476. Świat Książki.
 24. Pokolenie `56 w prozie. W: tamże, s. 170-178. Przedruk: tamże, s. 454-461.
 25. Marek Hłasko. W: tamże, s. 179-187. Przedruk: tamże, s. 462-469.
 26. Nowa prywatność. W: tamże, s. 350-360. Przedruk: tamże, s. 615-624.
 27. Przełom: lata 1944-1948 w literaturze polskiej. „Pamiętnik Literacki” 2006, z. 2, s. 5-29.
 28. Koniec świata albo Świetlicki apokaliptyczny. W: Apokalipsa. Symbolika – Tradycja – Egzegeza. T. 1. Pod red. K. Korotkicha i J. Ławskiego. Białystok 2006, s. 211-221. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 29. Między „ja” i „On”. O lagrowej prozie Tadeusza Borowskiego i Zofii Kossak. W: Świat przez pryzmat „ja”. Pod red. B. Gontarz i M. Krakowiak. T. 2: Studia i interpretacje. Katowice 2006, s. 135-144. Agencja Artystyczna PARA.
 30. Nowa powieść historyczna? Husycka trylogia Andrzeja Sapkowskiego w kontekście polskiej prozy historycznej. W: Powieść historyczna dawniej i dziś. Pod red. R. Stachury, T. Budrewicza, B. Farona przy współpracy K. Gajdy. Kraków 2007, s. 562-572. Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
 31. Tadeusz Borowski. Antyromantyczny początek literatury polskiej po wojnie. W: Polska literatura współczesna wobec romantyzmu. Red. M. Łukaszuk, D. Seweryn. Lublin 2007, s. 307-322. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Pawła II.
 32. Polska proza po Gnoju. Kuczok, Czerwiński, Sieniewicz i inni. W: Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji. Pod red. A. Główczewskiego i M. Wróblewskiego. Toruń 2007, s. 29-43. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 33. Słowo. Nie tylko o wierszach Pani Profesor Haliny Krukowskiej. W: Światło w dolinie. Prace ofiarowane Profesor Halinie Krukowskiej. Pod red. K. Korotkicha, J. Ławskiego, D. Zawadzkiej. Białystok 2007, s. 63-72. Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
 34. Chrześcijański mit Słowa i ciała. Św. Jan, Tolkien, Myśliwski. W: Mity słowa mity ciała. Pod red. L. Wiśniewskiej i M. Gołuńskiego, przy współpracy A. Stempki. Bydgoszcz 2007, s. 51-60. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 35. Ciało ludzkie w polskiej literaturze obozowej. Rekonesans. „Ethos” 2008, nr 2-3, s. 175-188.
 36. Pan Cogito i ślady epopei. W: Polski cykl liryczny. Pod red. K. Jakowskiej i D. Kuleszy. Białystok 2008, s. 319-332. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 37. Komunizm, socrealizm, opozycja: powojenna historia kilku polskich pisarzy. Wokół książki Anny Bikont i Joanny Szczęsnej „Lawina i kamienie”. „Pamiętnik Literacki” 2009, z. 2, s. 57-84.
 38. Trwanie nieobecnych. Wojna w polskiej prozie emigracyjnej lat 1944-1948. W: Paryż — Londyn — Monachium — Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. Pod red. V. Wejs-Milewskiej i E. Rogalewskiej. Białystok 2009, s. 639-654. Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
 39. Nevidebla mozaiko. Pri la bjalistoka literatura medio. W: Podlahia Antologio. Białystok 2009, s. 5-13. Książnica Podlaska — Akademio Literatura de Esperanto — Wydawnictwo Hejme — Libro Mondo. Przedruk [z niewielkimi skrótami]: Niewidzialna mozaika, „Gazeta Wyborcza Białystok” z 01.12.2009, s. 6-7. Wersja polskojęzyczna: Niewidzialna mozaika. O białostockim środowisku literackim. W: Antologia Podlaska. [Białystok] 2010, s. 5-14. Książnica Podlaska.
 40. Sacrum wiejskiego uniwersum. „Kamień na kamieniu” Wiesława Myśliwskiego. W: Literatura i wiara. Red. nauk. A. Sulikowski. Szczecin 2009, s. 339-352. Wydawnictwo Print Group.
 41. Więcej niż cykl. Kilka uwag o twórczości Wiesława Myśliwskiego. W: Cykle i cykliczność. Prace dedykowane Pani Profesor Krystynie Jakowskiej. Pod red. A. Kieżuń i D. Kuleszy. Białystok 2010, s. 93-106. Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
 42. Epopeja z drugiej ręki. Miłość na Krymie Sławomira Mrożka. W: Miscellanea literackie i teatralne (od Kochanowskiego do Mrożka). Profesorowi Janowi Okoniowi przez przyjaciół i uczniów na 70. urodziny zebrane. Pod red. K. Płachcińskiej i M. Kurana. Cz. II: Tradycje literackie i teatralne. Łódź 2010, s. 470-487. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 43. Borowski i Hłasko. O końcu wojny i końcu stalinizmu w literaturze. W: Październik 1956 w literaturze i filmie. Red. M. Zawodniak, P. Zwierzchowski. Bydgoszcz 2010, s. 39-49. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 44. Poezja, teologia, doświadczenie. O Mężu doskonałym Jerzego Zawieyskiego. W: Zapomniany dramat. Pod red. M. J. Olszewskiej i K. Ruty-Rutkowskiej. T. 2. Warszawa 2010, s. 169-180. Wydano nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 45. Epopeja według Herberta. W: Literatura. Pamięć. Kultura. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Feliksiak. Pod red. E. Sidoruk i M. M. Lesia. Białystok 2010, s. 303-315. Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
 46. Śmierć i sztuka przy kawiarnianym stoliku. O kilku wierszach Wisławy Szymborskiej, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2010, nr 1, s. 219-237.
 47. Poza granicami literatury. Historia świata według Edwarda Redlińskiego. W: Spotkania w przestrzeni idei — słów — obrazów. Księga Pamiątkowa dedykowana prof. dr hab. Zofii Mocarskiej-Tycowej. Pod red. J. Bielskiej-Krawczyk, K. Ćwiklińskiego i S. Kołos. Toruń 2012, s. 397-414. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 48. Nowa poezja narodowa? O wierszach i prozie Wojciecha Wencla, „Kijowskie Studia Polonistyczne”. T. XIX. Kijów 2012, s. 336-346.
 49. Ekstaza, manicheizm, arystokratyzm. O Świecie i o przełomie, którego nie było. W: Pogranicza, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza, studia pod red. A. Janickiej, K. Korotkicha, J. Ławskiego, Białystok 2012, s. 79-99.
 50. To, co najważniejsze. Nie tylko o literackich przewagach Sokrata Janowicza, „Annus Albaruthenicus” pod red. S. Janowicza, Krynki 2012, s. 21-49.
 51. Narodowy śpiewnik domowy. Poezja Elżbiety Kozłowskiej-Świątkowskiej na tle literatury regionu po 1989 roku. W: Literatura Podlasia – Podlasie w literaturze. Nowoczesność – regionalizm – uniwersalizm, red. M. Kochanowski, K. Kościewicz, Białystok 2012, s. 36-61.
 52. Genologiczna historia literatury polskiej XX i XXI wieku. W: Tradycja i przyszłość genologii. Pod red. D. Kuleszy. Białystok 2013, s. 39-65. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 53. Epopeje polskiej literatury powojennej. Rekonensans. W: tamże, s. 125-168. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 54. Dziennikarz z etycznym zmysłem. Przygotowanie do opisania twórczości Wiesława Szymańskiego, „Bibliotekarz Podlaski” (2013), rocznik XIV, nr 2, s. 145-172.
 55. Notes albo widok ze szczytu. O twórczości Wiesława Myśliwskiego nie tylko w związku z Ostatnim rozdaniem, „Próby” (2014), nr 2, s. 14-33.
 56. Fantastyka i religia. Kilka pytań profana. W: Motywy religijne we współczesnej fantastyce. Red. M. Leś, P. Stasiewicz. Białystok 2014, s. 13-32. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 57. Pisarz katolicki w PRL-u. Kilka przykładowych karier. W: Kariera pisarza w PRL-u. Pod red. M. Budnik, K. Budrowskiej, E. Dąbrowicz i K. Kościewicz. Warszawa 2014, s. 96-113, Wydawnictwo IBL PAN.
 58. To, co najważniejsze. Nie tylko o literackich przewagach Sokrata Janowicza. W: Sokrat Janowicz: pisarz transgraniczny. Studia, wspomnienia, materiały. Pod red. naukową G. Charytoniuk-Michiej, K. Sawickiej-Mierzyńskiej, D. Zawadzkiej, wstęp G. Charytoniuk-Michiej, E. Dąbrowicz, K. Sawicka-Mierzyńska, D. Zawadzka. Białystok 2014, s. 59-84. Trans Humana. [poprawiona pod względem stylistycznym i merytorycznym wersja tekstu publikowanego w „Annus Albaruthenicus” 2012, s. 21-49.]
 59. Domowe zapachy dzieciństwa. O poezji Elżbiety Kozłowskiej-Świątkowskiej, „Kijowskie Studia Polonistyczne”. T. XXVI. Kijów 2015, s. 231-246.
 60. Domowa historia. Próba opisania poetyckiego dorobku Elżbiety Kozłowskiej-Świątkowskiej, „Bibliotekarz Podlaski”. Rocznik XVI nr 1. Białystok 2015, s. 122-152.
 61. Nagroda Karpińskiego: początki. W: Z ducha Karpińskiego. Studia i rozmowy, red. nauk. D. Kulesza i J. Ławski, Białystok 2015, s. 19-28.
 62. D. Sokołowska, D. Kulesza, W. Szymański, Ernest Bryll. Portret potrójny. W: tamże, s. 73-84.
 63. Edward Redliński. Literatura to za mało? W: tamże, s. 209-222.
 64. Wojciech Wencel. Nowa poezja narodowa? W: tamże, s. 223-237.
 65. Stefan Sawicki. Profesor absolutny. W: tamże, s. 239-249.
 66. Przemysław Dakowicz. O bezradności wieszcza? W: tamże, s. 275-289.
 67. Kłamliwa baśń? O wierszu Epos Zbigniewa Herberta. W: Gąszcz srebrnych liści. Interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta. Red. nauk. J. M. Ruszar. Kraków 2015, s. 131-149. Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk.
 68. Ocalony przez kulturę? Szkic do portretu Romana Brandstaettera. W: Świat kultury Brandstaettera. Red. R. Zajączkowski. Lublin 2015, s. 67-82, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 69. Die polnische Holocaust-Prosa und die Emotionen. Eine essayistische Erkundung. W: A. Meyer-Fraatz, Th. Schmidt (Hg.), „Ich kann es nicht fassen, dass dies Menschen möglich ist“. Zur Rolle des Emotionalem in der polnischen Literatur über den Holocaust. Stuttgart 2016, s. 17-49. ibidem-Verlag.
 70. Emigranci, Szymborska i pozostali poeci, „Topos“ 2016, nr 1, s. 82-87.
 71. Całość i sens. Notatki o epopei. W: Bibliotheca mundi. Studia bibliologiczne ofiarowane Janowi Leończukowi. Red. nauk. J. Ławski i Ł. Zabielski. Białystok 2016, s. 627-647. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
 72. Labirynt, Tam i pierwsi chrześcijanie, „Bibliotekarz Podlaski” 2016, nr 1, s. 229-238.

Recenzje:

 1. Liryczny Don Kiszot albo ocalone złudzenia (A. P. Nowik, Słowa rozstajne. Białystok 1999). „Graffiti” 1999, nr 3, s. 152.
 2. Już nie jestem małą dziewczynką (K. E. Zdanowicz, Kolekcjonerka. Białystok 1999). „Graffiti” 1999, nr 3, s. 153.
 3. PRL zapisany? Wolna Trybuna Christiana Skrzyposzka. (Wyd. 1 krajowe. Warszawa 1999. Wydawnictwo W. A. B. ) „Gazeta Współczesna”. Dodatek „O książkach” nr 2 (29) z 17.02.2000, s. 3.
 4. Nie tylko o Sycylii. (J. Iwaszkiewicz, Książka o Sycylii. Wyd. 2. Warszawa 2000.) „Gazeta Współczesna”. Dodatek „O książkach” nr 4 (31) z 20.04.2000, s. 3.
 5. Emigranci. O literaturze emigracyjnej na marginesie Leksykonu kultury polskiej poza krajem od roku 1939. (Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939. Pod red. K. Dybciaka i Z. Kudelskiego. T. 1. Lublin 2000. TN KUL.) „Gazeta Współczesna”. Dodatek „O książkach” nr 5 (32) z 18.05.2000, s. 2.
 6. Święty. (M. Schmidt, Niecodzienne rozmowy z księdzem Janem Twardowskim. Warszawa 2000. Prószyński i S-ka.) „Gazeta Współczesna”. Dodatek „O książkach” nr 7 (34) z 27.07.2000, s. 1.
 7. Nike nagrodzona. (T. Różewicz, Matka odchodzi. Wyd. 2. Wrocław 2000. Wydawnictwo Dolnośląskie.) „Gazeta Współczesna”. Dodatek „O książkach” nr 10 (37) z 19.10.2000, s. 2.
 8. Między Tolkienem i C. S. Lewisem albo prawie stracone złudzenia. (J. K. Rowling, Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Harry Potter i Komnata Tajemnic. Przeł. A. Polkowski. Poznań 2000. Media Rodzina.) „Gazeta Współczesna”. Dodatek „O książkach” nr 11 (38) z 16.11.2000, s. 1.
 9. E. Głębicka, Grupy literackie w Polsce 1945-1989. Wyd. 2 poszerzone. Warszawa 2000. Wiedza Powszechna. „Gazeta Współczesna”. „Weekend ze Współczesną” z 17.11.2000, s. 2.
 10. Smutne, ciepłe pożegnanie. (W. Kowalewski, Bóg zapłacz! Warszawa 2000. Wyd. W. A. B.) „Gazeta Współczesna”. Dodatek „O książkach” nr 12 (39) z 14.12.2000, s. 1.
 11. Notatki o książkach. „Bibliotekarz Podlaski” 2001, nr 2, s. 125-133.
 12. M. Cywińska, Collage. Wyd. Burchard Edition. Warszawa 1998. „Nowy Test” 2001, nr 2-3, s. 124-128.
 13. M. Czajkowski, Hamlet z Davis Street. Oficyna Wydawnicza „Ston 2″. Kielce 1998. „Nowy Test” 2001, nr 2-3, s. 129-133.
 14. Notatki o książkach (nie tylko z sezonu 2000/2001). „Epea” 2002, t. 1, s. 208-226.
 15. Umbra – świat powołany do istnienia (M. Kielar, Umbra. Warszawa 2002). „Kultura” 2002, listopad, s. 12.
 16. Nic albo wielka wieża bubel (T. Różewicz, Szara strefa. Warszawa 2002). „Kultura” 2002, listopad, s. 12.
 17. Borowski i Kertész, czyli moralność i nienawiść (I. Kertész, Los utracony. Przeł. K. Pisarska. Warszawa 2002). „Kultura” 2003, styczeń, s. 19.
 18. A to Świetlik właśnie (M. Świetlicki, Czynny do odwołania. Wołowiec 2001). „Kultura” 2003, styczeń, s. 19.
 19. Złoty pelikan (S. Chwin, Złoty pelikan. Gdańsk, b.r.). „Kultura” 2003, luty-marzec, s. 22.
 20. Zew Itaki Janusza Niczyporowicza. „Epea” 2003, t. 2, s. 213-218.
 21. Bardzo krótka historia pewnej twórczości (M. Świetlicki, Nieczynny. Warszawa 2003). „Kultura” 2003, maj, s. 28.
 22. Homeostaza (J. M. Coetzee, Hańba. Kraków 2003). „Kultura” grudzień 2003/styczeń 2004, s. 8.
 23. Homeostaza 2 albo barbarzyńcy, czyli żywot człowieka naturalnego (J. M. Coetzee, Czekając na barbarzyńców. Kraków 2004). „Kultura” czerwiec/lipiec 2004, s. 33.
 24. „Gnój”, czyli nie tylko dla Jana Polkowskiego, ale za to prozą (W. Kuczok, Gnój. Warszawa 2003). www.artpapier.com listopad 2004.
 25. Jeźdźcy znikąd. O drugim tomie trylogii husyckiej Andrzeja Sapkowskiego (A. Sapkowski, Boży bojownicy. Warszawa 2004).www.artpapier.com kwiecień 2005.
 26. Marian Stępień, „Jak grecka tragedia”. Pisarz polski w sytuacji wyboru (1944-1948). (Kraków 2005). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. „Pamiętnik Literacki” 2007, z. 3, s. 241-249.
 27. Kołysanka czy emergencja? (recenzja książki Katarzyny Wądolny-Tatar Kołysanka w liryce XX i XXI wieku. Kraków 2014), „Przegląd Humanistyczny” 2016, nr 1, s. 192-195.