Publikacje: dr Iwona Gosik-Kapelińska

Publikacje: dr Iwona Gosik-Kapelińska

Książki:

Artykuły:

  1. Emigracyjne życie Elżbiety Bośniackiej w świetle jej korespondencji (złożony do druku)

Recenzje, sprawozdania, prace popularnonaukowe:

  1. Recenzja artykułu doktor Justyny Sprutty, Z dziejów szkolnego teatru jezuickiego na ziemiach polskich w XVI-XVIII wieku, zamieszczonego w „Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. Historia”