Publikacje: dr hab. Marek Kochanowski

Publikacje: dr hab. Marek Kochanowski

Książki autorskie:

 1. Marek Kochanowski, 2007, Powieści Witkacego wobec schematów powieści popularnej, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, s. 284.
 2. Marek Kochanowski, Piotr Stasiewicz, 2013, Modernizacje tradycji w wybranych utworach współczesnej kultury popularnej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 190.
 3. Marek Kochanowski, 2015, Melodramatyzm i powieść (Żeromski, Mniszkówna, Strug).Od rytuału do sensacji, Białystok 2015, s. 392.

Czasopisma z listy MNiSW:

 1. Marek Kochanowski, 2010, Miasto jako teatr. Obraz Londynu we wczesnych zapiskach podróżnych Władysława Stanisława Reymonta, w: „Białostockie Studia Literaturoznawcze”, 2010, nr 1, s. 185-201.
 2. Marek Kochanowski, 2011, Rytuał i inicjacja. Doświadczenia liminalne w „Dziejach grzechu” Stefana Żeromskiego, „Literacje”, nr 2 (21), s. 48-57.
 3. Marek Kochanowski, 2013, Dialektyka ruchu i pożądania w opowiadaniu „W przedziale” Stefana Grabińskiego, „Litteraria Copernicana” 2013, nr 1, s. 154-166.
 4. Marek Kochanowski, 2013, Podlasie i Białystok we współczesnym polskim komiksie, „Białostockie Studia literaturoznawcze” 2013, nr 3, 187-201.

Rozdziały w recenzowanych monografiach

 1. Marek Kochanowski, 1998, Dobre wychowanie. Listy Stanisława Witkiewicza do syna, w: W kręgu Młodej Polski, red. J. Sztachelska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 171-191.
 2. Marek Kochanowski, 2000, Sądy Stanisława Witkiewicza o kobiecie w „Listach do syna”, w: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX, red. E. Dąbrowicz, J. Sztachelska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 475-483.
 3. Marek Kochanowski, 2001, Uwagi o kompozycji „Demona ruchu” S. Grabińskiego, w: Cykl literacki w Polsce, red. K. Jakowska, B. Olech, K. Sokołowska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 301-309.
 4. Marek Kochanowski, 2001, Pojedynki w powieściach Witkacego, w: Witkacy w Polsce i na świecie, red. M. Skwara, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 79-91
 5. Marek Kochanowski, 2002, Literackie góry Witkiewiczów, w: Dworki, pejzaże, konie, red. K. Stępnik, Wydawnictwo UMCS, s. 249-259.
 6. Marek Kochanowski, 2002, Miasta Reymonta i Witkacego, w: Inny Reymont, red. W. Książek-Bryłowa, Wydawnictwo UMCS, s. 39-49.
 7. Marek Kochanowski, 2002, Kobiety w powieściach Witkacego, w: Wiek kobiet w literaturze, red. J. Zacharska, M. Kochanowski, Wydawnictwo Trans Humana, s. 253-264.
 8. Marek Kochanowski, 2003, Powieści Witkacego wobec modernistycznej powieści popularnej na przykładzie parodii zachowań i prezentacji postaci, w: Modernistyczne źródła dwudziestowieczności, red. M. Dąbrowski, A.Z. Makowiecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 173-185.
 9. Marek Kochanowski, 2007, Parodia mitu żółtego niebezpieczeństwa w „Nienasyceniu” Stanisława Ignacego Witkiewicza, w: Apokalipsa. Symbolika, tradycja, egzegeza, t. II, red. K. Korotkich, J. Ławski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 513-525.
 10. Marek Kochanowski, 2008, Dworki i pałace w literaturze popularnej na przykładzie powieści Heleny Mniszkówny, w: Rzeczpospolita domów. Zamki, dworki, pałace, red. K. Krawiec-Złotowska, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, s. 348-357.
 11. Marek Kochanowski, 2008, Kolory i tradycja w komiksie – na przykładzie serii »Przebiegłe dochodzenie Ottona i Watsona«, Komiks jako zjawisko artystyczne – na pograniczu sztuk, mediów, gatunków, red. K. Skrzypczyk, Łódzki Dom Kultury, s. 28-33.
 12. Marek Kochanowski, 2009, Underground zmasakrowany, czyli anarchia na usługach ideologii i kiczu. Rzecz o „Likwidatorze” Ryszarda Dąbrowskiego, w: Komiks a problem kiczu, red. K. Skrzypczyk, Łódzki Dom Kultury, s. 74-80.
 13. Marek Kochanowski, 2009, „Piękna sztuka pisania romansów” – uwagi o powieściach Heleny Mniszkówny, w: Mniszkówna, red. K. Stępnik, Wydawnictwo UMCS, s. 66-77.
 14. Marek Kochanowski, 2009, Szwecja (w kryminałach) Mankella, w: Wizje kultury własnej, obcej i wspólnej w sytuacji kontaktu, red. M. Romanowska, A. Wieczorkiewicz, Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku, s. 73-82.
 15. Marek Kochanowski, 2009, Modernizacje mocnego człowieka („Mocny człowiek” Stanisława Przybyszewskiego i Henryka Szaro), w: Kody kultury. Interakcja, transformacja, synergia, red. H. Kubicka, O. Taranek, Wydawnictwo Sutoris i Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, s. 320-330.
 16. Marek Kochanowski, 2009, Tradycja i groteska w „Strefie Ocalenia” Wiesława Kazaneckiego, w: Twórczość Wiesława Kazaneckiego, red. Marek Kochanowski, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, s. 309-321.
 17. Marek Kochanowski, 2011, Uwagi o higienie i tężyźnie fizycznej jako elementach wychowawczych w wybranych pismach Wincentego Lutosławskiego, w: Nacjonalizm polski do roku 1939. Wizje kultury polskiej i europejskiej, red. K. Stępnik, M. Gabryś, Wydawnictwo UMCS, s. 97-107.
 18. Marek Kochanowski, 2011, Ameryka w powieściach Andrzeja Struga, w: Andrzej Strug, red. K. Stępnik, M. Gabryś, Wydawnictwo UMCS, s. 143-155.
 19. Marek Kochanowski, 2011, Portret uwodziciela. Leszek Śnica z „Charitas” Stefana Żeromskiego, w: Rodzina w czasach przełomów. Literackie diagnozy od XIX do XXI, red. K. Kralkowska-Gątkowska, B. Nowacka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 118-134.
 20. Marek Kochanowski, 2011, Wizerunek gwiazdy filmowej w „Żółtym krzyżu” Andrzeja Struga czyli „Ostatni film Evy Evard”, w: Sensacja w dwudziestoleciu międzywojennym (prasa, literatura, radio, film), red. K. Stępnik, M. Gabryś, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, s. 315-324.
 21. Marek Kochanowski, 2012 , „W wir tej nocy diabli biorą” – wiry w poezji modernistycznej. Wstępne rozpoznania, w: Noc. Symbol – temat – metafora, t. II, red. J. Ławski, K. Korotkich, M. Bajko, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, s. 613-629.
 22. Marek Kochanowski, 2012, „Kultura masowa” pod redakcją Czesława Miłosza– aktualność i dialog, w: Przełomy – cezury – pogranicza Czesława Miłosza, red. A. Janicka, K. Korotkich, J. Ławski, Narodowe Centrum Kultury, Zakład Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych „Wschód – Zachód”, s. 437-449.
 23. Marek Kochanowski, 2012, Człowiek i natura w twórczości Teresy Radziewicz, w: Literatura Podlasia – Podlasie w literaturze. Nowoczesność – regionalizm – uniwersalizm, red. M. Kochanowski, K. Kościewicz, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, s. 230-250.
 24. Marek Kochanowski, Katarzyna Kościewicz, 2012, Wstęp, w: Literatura Podlasia – Podlasie w literaturze. Nowoczesność – regionalizm – uniwersalizm, red. M. Kochanowski, K. Kościewicz, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, s. 9-15.
 25. Marek Kochanowski, 2013, Stanisław Ignacy Witkiewicz i Queenie Dorothy Leavis – dwie modernistyczne wizje publiczności literackiej, w: Witkacy: bliski czy daleki?, red. J. Degler, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, s. 137-147.
 26. Marek Kochanowski, 2013, W poszukiwaniu autentyczności. Powieści Ignacego Karpowicza, w: Pogranicze, Kresy, Wschód a idee Europy, red. A. Janicka, G. Kowalski, Ł. Zabielski, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, s. 395-405.
 27. Marek Kochanowski, 2013, Nie tylko o łotrach. Melodramatyzm w wybranych utworach Stefana Żeromskiego, w: Żeromski. Tradycja i eksperyment, A. Janicka, A. Kowalczykowa, G. Kowalski, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, s. 367-380.
 28. Marek Kochanowski, 2013, Juliusz Słowacki w rozprawach krytycznych i pismach o teatrze Stanisława Ignacego Witkiewicza, w: Piękno Słowackiego, t. II., red. J. Ławski, G. Kowalski, Ł. Zabielski, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, s. 561-569.
 29. Marek Kochanowski, 2013, Świat osierocony. Ojcowie i córki w powieściach Stefana Żeromskiego z lat 1908-1919, w: Starość. Doświadczenie egzystencjalne – temat literacki – metafora kultury, red. A. Janicka, E. Wesołowska, G. Kowalski, Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, s. 455-477.
 30. Marek Kochanowski, 2014, Polonista jako animator kultury, w: Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra, t. I, red. K. Biedrzycki, W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, R. Przybylska (red.), Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 539-548.
 31. Marek Kochanowski, 2014, Dialektyka fantastyki i religii. O „Buncie” Władysława Stanisława Reymonta, w: Motywy religijne we współczesnej fantastyce, red. M.M. Leś, P. Stasiewicz, Wydawnictwo UwB, s. 253-265.
 32. Marek Kochanowski, 2014, Anomia w Miliardach Andrzeja Struga, Andrzej Strug. Dzieło i czasy, red. A. Kargol, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 131-141.

Opracowania zbiorowe, katalogi zbiorów, dokumentacja prac badawczych, ekspertyz, utworów i dzieł artystycznych.

 1. Marek Kochanowski, 2000, Wybór wierszy i opracowanie twórczości Kazimiery Iłłakowiczówny, Marii Komornickiej, Marii Szpyrkówny, w: Poetki przełomu XIX i XX wieku. Antologia, red. zespół pod red. Jadwigi Zacharskiej, Wydawnictwo UwB, s. 68-97, 196-201.
 2. Marek Kochanowski, Jadwiga Zacharska (red.), 2002, Wiek kobiet w literaturze, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, s. 391.
 3. Marek Kochanowski (red), 2010, Twórczość Wiesława Kazaneckiego, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, s. 336.
 4. Marek Kochanowski, Katarzyna Kościewicz (red.), 2012, Literatura Podlasia – Podlasie w literaturze. Nowoczesność – regionalizm – uniwersalizm. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, s. 365.