Publikacje: dr Michał Mizera

Publikacje: dr Michał Mizera

Książki redagowane:

 1.  Molier, Dramaty wybrane, t. 1 i 2, tłum. Bohdan Korzeniewski, wstęp, przypisy i opracowanie: Michał Mizera, adiustacja tekstów: Olga Maria Bieńka, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2016 (w druku)
 2.  Mrok jak światło. Antologia dramatów, wstęp, opracowanie i redakcja Michał Mizera, Warszawa 2007

Artykuły naukowe:

 1. Selected plays: Sophocles, Antigone, [w:] Classical Antiquity on Communist Stage, red. Elżbieta Olechowska, Warszawa 2015, s. 311-329.
 2.  Register of spectales, [w:] Classical Antiquity on Communist Stage, red. Elżbieta Olechowska, Warszawa 2015, s. 17-122.
 3. O nowe życie etyczne. O postawie badawczej Jerzego Grotowskiego i Dariusza Kosińskiego [rec. książki Dariusza Kosińskiego Grotowski. Profanacje, Instytut im. J. Grotowskiego Wrocław 2105], „Performer” 2015 nr 10
 4. Drzewo Kraków [rec. książki Beaty Guczalskiej Aktorstwo polskie. Generacje, PWST Kraków 2014], „Performer” 2014 nr 9
 5. Wers za wers, z Piotrem Kamińskim o tłumaczeniach Szekspira rozmawia Michał Mizera, „Tygodnik Powszechny” 2014 nr 15.
 6. Teatr Polski czy Nowy? O poznańskich i wrocławskich Dziadach z uczestnikami projektu Mickiewicz, Słowacki: reaktywacje rozmawia Michał Mizera, „Teatr” 2014 nr 5.
 7. Nagrodą grzechu jest śmierć, „Ruch muzyczny” 2014 nr 5.
 8. Blackout, „Ruch muzyczny” 2014 nr 1.
 9. Czego nie widać [rec. książki Grzegorza Niziołka, Polski Teatr Zagłady, Instytut Teatralny, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013), „Teatr” 2014 nr 2
 10. Nie wierzcie diabłu, „Ruch muzyczny” 2013 nr 21.
 11. 2013 Introduction [w:] Tadeusz Zieliński, Queen of the Wind Maidens. Prologue, translation from the russian original Katarzyna Tomaszuk, english translation and textual notes Elżbieta Olechowska, Warsaw: Faculty of “Artes Liberales”, University of Warsaw, 2013
 12. Złe wiadomości. Mrożek kontra historia, http://dzieje.pl/kultura-i-sztuka/zle-wiadomosci-mrozek-kontra-historia
 13. Aktorzy narodowi, Kronika Teatru Narodowego 2011-2012, Warszawa 2012.
 14. Wygrać własną legendę [relacja z obchodów stulecia urodzin Jeana Geneta w Paryżu, m. in. z dwóch konferencji naukowych], „Dialog” nr 5/2011, s. 202-205.
 15. Hakuna matata [rec. książki Jana Wróbla Jak przetrwać w szkole i nie zwariować], „Sedno. Magazyn dyrektorów szkół” nr 1/2011.
 16.  Dom Gombrowicza, „Teatr” nr 7/8/2010, s. 97-103.
 17. Sześć filarów Narodowego, „Teatr” nr 3/2010
 18. Nie kłamać sobie, z Dariuszem Kosińskim o jego książce Teatra polskie rozmawia Michał Mizera, „Teatr” nr 9/2010.
 19. Primum non nocere. O niebezpieczeństwach pracy z uczniem zdolnym, „Sedno. Magazyn dyrektorów szkół” nr 9/2010, s.41-42.
 20. Życie na niby (o teatrze szkolnym), „Sedno. Magazyn dyrektorów szkół” nr 8/2010, s. 52-54.
 21. Organizacja ogólnorozwojowych obozów zimowych o charakterze naukowym dla zdolnych i aktywnych uczniów, „Nowa szkoła. Skuteczne zarządzanie w praktyce”, nr 11/2009
 22. „Trzeba wiary!”. O Kordianie z młodzieżą licealną i studentami rozmawia Michał Mizera, „Teatr”, nr 9/2009.
 23. Wyzwolenie Grzegorzewskiego, „Teatr” nr 6/2009
 24. Obywatel w teatrze [rec. książki Pawła Mościckiego Polityka i teatr], „Teatr” nr 4/2009, s. 79-81.
 25. „W pysk wam mówię litość moję”, [w:] Żywioły wyobraźni Stanisława Wyspiańskiego, Kraków 2008
 26.  Las ateński jako zwierciadło rzeczywistości (William Szekspir, „Sen nocy letniej”), [w:] Poza światem… Baśniowość, magia, oniryzm w literaturze, Łódź 2007 Dom Wyspiańskiego. Uwagi o teatrze narodowym w Teatrze Narodowym 1997-2002, „Kwartalnik Teatralny”, nr 3/1 2002/2003
 27. Maska. O słabości Jerzego Grzegorzewskiego do boskiego idiotyzmu operetki i skostniałej formy operowej, „Kwartalnik Teatralny”, nr 2/2002