Publikacje: mgr Paulina Orczykowska

Publikacje mgr Pauliny Orczykowskiej:

 

Artykuły naukowe:

  1. Między Starym a Nowym Testamentem – Elżbieta i Zachariasz jako postaci przełomu w świetle „Vox Clamantis” Jadwigi Marcinowskiej, w: Biblia w literaturze polskiej. Romantyzm – Pozytywizm – Młoda Polska. Stary Testament pod red. E. Jakiela i J. Mosakowskiego, Gdańsk 2014, s. 161-172 (ISBN 978-83-7865-181-9).
  2. Idzie król Jan Trzeci!” – kategorie polskości i patriotyzmu w poezji dziecięcej Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej, Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne” nr 3 (2015), s. 105-120 (eISSN 2353-4699).
  3.  Echa apokryficznych narracji o Marie Magdalenie w powieści Gustawa Daniłowskiego „Marja Magdalena” w: W kręgu apokryfów, red. E. Jakiel i J. Mosakowski, Gdańsk 2015, s. 197-208 (ISBN 978-83-7865-311-0).
  4. Gustawa Daniłowskiego odczytanie Ewangelii Jana w „Marii Magdalenie”, w: Młoda Polska w najnowszych badaniach pod red. E. Jakiela i T. Linknera, Gdańsk 2016 (ISBN 978-83-7865-435-3).
  5. Dracula nieumarły – odmieniony wampir powraca z zaświatów, w: Podwójny bankrut z ciebie, materialny i moralny” – smutne oblicze codzienności w literaturze XIX i XX wieku pod red. naukową K. Eremus, E. Kamoli i T. Linknera, Gdańsk 2016 (ISBN 978-83-7865-438-4).

Recenzje: