„Urodził się i to go zgubiło?” Triduum paschalne w „Czekając na Godota” Samuela Becketta

 „Urodził się i to go zgubiło? Triduum paschalne w Czekając na Godota” Samuela Becketta, spotkanie z dr. Michałem Mizerą

Data: 21 marca 2016

Prelegent: dr Michal Mizera, Wydział Artes Liberales UW