Aktualności

Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Dramaty

Z przyjemnością informujemy, że ukazało się pierwsze wydanie krytyczne wszystkich dzieł dramatycznych Kazimierza-Przerwy Tetmajera. W przypadku kilku tekstów jest to dopiero drugie ich wydanie po ponad stu latach.

Zainteresowanych zapraszamy do lektury wstępu napisanego przez prof. Jadwigę Zacharską. Do pobrania tutaj.

Publikacja składa się z dwóch tomów. Całość została wydana pod patronatem Fundacji im. Profesora Artura Hutnikiewicza.

Redakcja naukowa: prof. Maria J. Olszewska, dr Agnieszka Skórzewska-Skowron

Opracowanie poszczególnych tekstów dramatycznych: Więcej informacji

[10-10-2019]

ZMIANY W PRACOWNI

Szanowni Państwo,

nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce powoduje zmiany w strukturze uczelni wyższych. Zmienił się również statut Uniwersytetu Warszawskiego. W związku z tym od 1 kwietnia 2019 roku Pracownia Historii Dramatu zakończyła swoją działalność na dotychczasowych zasadach.

Czekamy teraz na informację od Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, czy dla takich komórek jak Pracownia będzie miejsce w nowej strukturze Uniwersytetu, a jeśli tak, to na jakich zasadach.

Tymczasem dziękujemy Państwu, członkom Pracowni i jej sympatykom, za cztery lata wspaniałej dramatycznej przygody i zachęcamy do zaglądania na naszą stronę. Wkrótce ukażą się kolejne tomy naszej serii wydawniczej.

[7-04-2019]

Dramatyczny koniec Młodej Polski – (re)wizje. Relacja

2 marca 2019 roku członkowie Pracowni Historii Dramatu 1864-1939 UW, Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza, Katedry Dramatu i Teatru oraz Katedry Literatury Współczesnej KUL, a także zaproszeni goście spotkali się w przepięknym Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie w Zakopanem.

W prywatnych przestrzeniach wielkiego polskiego poety, ale także dramaturga, rozmawialiśmy o dramaturgii Młodej Polski w świadomości późniejszych pokoleń – od dwudziestolecia międzywojennego po współczesność. Więcej informacji

[26-03-2019]

Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej

Serdecznie zapraszamy na obronę pracy doktorskiej mgr Katarzyny Małgowskiej, członka Pracowni Historii Dramatu.

Obrona odbędzie się 2 kwietnia 2019 roku o godz. 16.00 w sali nr 8 w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Tytuł rozprawy:

Od misterium do faktomontażu. Tematyka – idee – konwencje gatunkowe dramaturgii Emila Zegadłowicza.

Promotor: Prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska
Uniwersytet Warszawski
Recenzenci:

Dr hab. Henryk Czubała
profesor uczelni, Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy

Dr hab. Krystyna Latawiec
profesor uczelni, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, a streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału.

[25-03-2019]

Czytanie Wyspiańskiego – relacja fotograficzna

W dniach 5-6 lutego 2019 roku w Rydlówce, w kościele św. Sebastiana w Wieliczce oraz na Skałce odbyło się seminarium „Czytanie Wyspiańskiego” (szczegółowy program tutaj). Zapraszamy na relację fotograficzną z tego bardzo interesującego i inspirującego wydarzenia. Więcej informacji

[3-03-2019]

Dramaty zapomniane – niedoczytane – pominięte. (Re)interpretacje

Zapraszamy do lektury piątej już publikacji w serii wydawanej przez Pracownię Historii Dramatu. Tym razem książka zbiorowa będąca pokłosiem konferencji, która odbyła się w kwietniu 2017 roku.

Do pobrania: spis treści i wstęp.

[3-02-2019]

Dramatyczny koniec Młodej Polski – (re)wizje

Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza

Katedra Dramatu i Teatru oraz Katedra Literatury Współczesnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

zapraszają do udziału w wydarzeniach,

które odbędą się w Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie

w dn. 2 marca 2019 roku

 

Seminarium

Dramatyczny koniec Młodej Polski – (re)wizje

10.30-14.00

Podczas seminarium, którego celem jest analiza dramatyczno-teatralnej spuścizny epoki modernizmu z perspektywy odzyskania niepodległości oraz zjawisk związanych z kontynuacją i ewolucją poszukiwań artystycznych, chcemy podjąć refleksję nad obecnością dziedzictwa Młodej Polski w kulturze literackiej i teatralnej kolejnych lat – od dwudziestolecia międzywojennego po współczesność.

Proponujemy dyskusję wokół dramatów Stanisława Wyspiańskiego, Tadeusza Micińskiego, Stanisława Przybyszewskiego, Stefana Żeromskiego, Jana Kasprowicza oraz innych, zarówno uznanych, jak i zapomnianych twórców kształtujących obraz dramatu i teatru epoki.

17.00-18.00

„A przecież zebrałem tyle słów w jednej linii”.

Wieczór autorski Karola Samsela

wokół tomu „Z domami ludzi” oraz poematu „Autodafe”

 

 

Muzeum Jana Kasprowicza

Harenda 12a

34-500 Zakopane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[30-01-2019]

Seminarium CZYTANIE WYSPIAŃSKIEGO w Rydlówce

Szanowni Państwo,

15 stycznia minie 150 lat od urodzin Stanisława Wyspiańskiego. Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 Wydziału Polonistyki UW   i Katedra Literatury XX w. Instytutu Filologii Polskiej UP im. KEN oraz Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zapraszają  

na    s e m i n a r i u m  

 CZYTANIE WYSPIAŃSKIEGO

Termin: 5 lutego 2019 r.
„RYDLÓWKA”,  ul. Tetmajera 28, Kraków

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. PROSIMY O WCZEŚNIEJSZĄ REZERWACJĘ MIEJSC W CENTRUM OBSŁUGI ZWIEDZAJĄCYCH tel. 12 426 50 60.

część I

11.00-12.30

Dyskusja: Twórczość dramatyczna Stanisława Wyspiańskiego 

12.30-13.00 przerwa kawowa
część II

13.00-15.00

Wykład prof. dr hab. Marii Jolanty Olszewskiej „Betlejem Polskie” Lucjana Rydla 

część III

15.15 wyjazd busem do kościoła Św. Sebastiana w Wieliczce Zwiedzanie, analiza polichromii Włodzimierza Tetmajera,

Wykłady:

  •  mgr Michała Zdunika Requiem
  • dr hab. prof. UG  Edwarda Jakiela O indeksie biblijnym do twórczości Stanisława Wyspiańskiego – zarys projektu i wstępne realizacje.

część IV

6 lutego, Bazylika Św. Michała Archanioła, Sanktuarium Męczeństwa Św. Stanisława na Skałce

9.00 Wykład dr hab. Elżbiety Flis-Czerniak, „Szermierze przez wieczność”. Wydarzenia skałeczne w dylogii dramaturgicznej Stanisława Wyspiańskiego.

[20-12-2018]

Dramaturgia Tadeusza Micińskiego – perspektywy badawcze i inscenizacyjne

 

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium Pracowni Historii Dramatu.

Tym razem będzie ono poświęcone dramaturgii Tadeusza Micińskiego, w roku setnej rocznicy śmierci Artysty.

Spotkanie poprowadzą prof. Elżbieta Flis-Czerniak (UMSC) i prof. Sabina Brzozowska (UO).

[5-12-2018]

Konferencja „Niepodległość jako projekt i doświadczenie”

Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową

Niepodległość jako projekt i doświadczenie.

Literatura, sztuka i myśl społeczno-polityczna lat 1864-1939 wobec problemu narodowej wartości

Odbędzie się ona w dniach 27-28 listopada 2018 r.

Organizatorzy:

– Katedra Modernizmu Polskiego, Katedra Muzeologii i Katedra Literatury
XX Wieku na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW
– Pracownia Historii Dramatu 1864–1939 przy Instytucie Literatury Polskiej
Wydziału Polonistyki UW
– Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski
w Warszawie
– Archiwum Akt Nowych

 

Szczegółowy program do pobrania: Niepodległość jako projekt.

[19-11-2018]

Wojtyła – dramaturg. Filologiczna przeszłość Jana Pawła II

16 października już za nami, ale zapraszamy do lektury tekstu prof. Marii J. Olszewskiej o dramaturgicznej drodze Karola Wojtyły.

Do pobrania TUTAJ.

[22-10-2018]

„Poruszyć stojącą wodę”. Seminarium poświęcone dramaturgii Franciszki Arnsztajnowej

Fot. ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, PD

Zapraszamy na spotkanie 9 listopada 2018 r. o godzinie 11.30 do Muzeum Józefa Czechowicza w Lublinie.

Franciszka Arnsztajnowa – znana przede wszystkim jako poetka – ma w swoim dorobku także kilka sztuk teatralnych, z których trzy: Perkun z 1896 roku, Na wyżynach (Krystyna) z 1899 roku i W stojącej wodzie z 1901 roku, cieszyły się swego czasu sporym powodzeniem i były grane nie tylko na scenach jej rodzinnego Lublina, ale także Lwowa, Krakowa i Łodzi. Niestety poza dwoma krótkimi sztukami żaden z jej tekstów dramatycznych nie ukazał się drukiem, z trzech wyżej wymienionych sztuk do naszych czasów przetrwała jedynie rękopiśmienna wersja Na wyżynach. Być może dlatego Arnsztajnowa-dramaturg w zasadzie nie istnieje w świadomości współczesnych badaczy literatury.

Stąd Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 wspólnie z Muzeum Literackim w Lublinie (Oddziałem Muzeum Lubelskiego) postanowiła przypomnieć zachowany dorobek dramaturgiczny tej lubelskiej poetki, poddać go badawczej refleksji, spróbować umieścić w kontekście historycznoliterackim, zastanowić się nad jej znaczeniem i możliwością przywrócenia współczesnemu odbiorcy. Seminarium odbędzie się w siedzibie Muzeum Józefa Czechowicza w Lublinie przy ulicy Złotej 3 – naprzeciwko kamienicy, w której przez lata mieszkała i tworzyła autorka W stojącej wodzie.

Do pobrania zachowane teksty dramatów Franciszki Arsztajnowej:

Córka

Zaloty

Na wyżynach

Lucaniolo

[16-10-2018]

JUDASZ: Nowe Epifanie w Akademii Teatralnej

Zapraszamy na wykłady w ramach seminarium reżyserskiego podejmującego temat najbliższego Festiwalu Nowe Epifanie – JUDASZ.
Szczegóły poniżej oraz na stronie: http://noweepifanie.pl/nowe-epifanie-w-akademii-teatralnej/

Realizacja spektaklu i premiera podczas X edycji Festiwalu Nowe Epifanie – to finał seminarium reżyserskiego przeznaczonego dla studentów II i III roku Wydziału Reżyserii oraz II roku Wydziału Aktorskiego.

Nasza propozycja skierowana jest głównie do studentów II i III roku reżyserii. Chcemy, by w pracach przygotowywanych na zajęcia seminarium reżyserskiego podjęli oni tematykę najbliższego Festiwalu, czyli temat Judasza.

Ten niezwykle pojemny motyw w kulturze przybliżą studentom specjalnie zaproszeni wykładowcy, którzy poprowadzą cykl zajęć. Ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski opowie o motywie Judasza w apokryfach Nowego Testamentu, dr Mirosław Gołuński przedstawi imagologiczny obraz biblijnego zdrajcy w polskim dramacie, dr hab. Maria Jolanta Olszewska opowie o wizerunku Judasza w literaturze przełomu XIX i XX wieku, a dobrze znany studentom Akademii Teatralnej ks. dr Henryk Paprocki będzie mówił o Judaszu w Biblii, liturgii oraz teologii Sergiusza Bułgakowa. Pełny harmonogram wykładów zamieszczamy poniżej.

Wykłady odbywać się będą na Akademii Teatralnej i są otwarte dla wszystkich widzów Festiwalu!

Na koniec seminarium reżyserskiego odbędą się egzaminy. Obejrzymy je razem z wykładowcami i wybierzemy jeden bądź dwa najciekawsze, które potem zostaną przeznaczone do realizacji – rozwinięcia w pełny spektakl. Premiera będzie wpisana w kalendarz i program X edycji Festiwalu.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

26.09 g. 19.00 – ks. dr Henryk Paprocki,   Postać Judasza w Biblii, liturgii i teologii Sergiusza Bułgakowa
27.09 g. 18.00 –  prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska UW, Wizerunki Judasza w literaturze przełomu wieków XIX i XX
28.09 g. 15.00 – dr Mirosław Gołuński UKW, Nasz Judasz. Imagologiczny obraz biblijnego zdrajcy w polskim dramacie
2.10 g. 18.00 – dr. hab. Beata Popczyk-Szczęsna, Piętno zdrajcy. Sposób kreacji postaci Judasza w dramacie Ireneusza Iredyńskiego „Żegnaj, Judaszu”
3.10 g. 19.00 – ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski, Judasz w apokryfach Nowego Testamentu
4.10 g. 18.00 – dr Patryk Kencki, Postać Judasza w polskiej tradycji misteryjnej,
5.10 g. 15.00 – dr Sebastian Duda, Kuszenie i śmierć. Próba filozoficznego ujęcia zdrady
5.10 g. 17.00 – prof. Dariusz Kosiński, Judasz w Reducie

 

[27-09-2018]

Teatr i dramat w więzieniu. Więzienie w teatrze i w dramacie – zaproszenie

Zakład Historii i Teorii Teatru IS PAN zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji interdyscyplinarnej „Teatr i dramat w więzieniu. Więzienie w teatrze i w dramacie”, która odbędzie się w dniach 22–23 listopada 2018 roku w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie.

Szczegółowy opis oraz informacje dla osób chcących przedstawić swój referat TUTAJ.

Zapraszamy.

[20-09-2018]

„Potęga ciemnoty” – artykuł

 

Najnowszy numer „Teologii Politycznej Co Tydzień” poświęcony jest twórczości Lwa Tołstoja. Wśród wielu interesujących artykułów znajduje się również tekst o dramacie „Potęga ciemnoty” autorstwa prof. Marii Olszewskiej.

Zapraszamy do lektury TUTAJ.

[14-09-2018]

Żeromski – artykuły

Zapraszamy do lektury kolejnych tekstów o Stanisławie Żeromskim:

Stefan Żeromski – władca Zakopanego?

oraz

„Przedwiośnie” to powieść niezrozumiana

[13-09-2018]

OBLICZA WOLNOŚCI WE WSPÓŁCZESNYM TEATRZE CHRZEŚCIJAŃSKIM – zaproszenie

 

Katedra Dramatu i Teatru

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

oraz Teatr ITP

zapraszają na Ogólnopolską Sesję Naukową

OBLICZA WOLNOŚCI WE WSPÓŁCZESNYM TEATRZE CHRZEŚCIJAŃSKIM,

która odbędzie się w dniu 16 listopada 2018 r. w Lublinie

 

Szanowni Państwo,

w XXI wieku można zauważyć sporą ilość spektakli podejmujących tematykę chrześcijańską, ale najczęściej w kontekście krytyki kościoła czy rozliczenia z przeszłością. Wyraźnie widoczny jest brak przedstawień promujących wartości ewangeliczne. Tę przestrzeń z coraz większym powodzeniem zaczynają wypełniać teatry amatorskie, które swym warsztatem i podejściem do pracy scenicznej niejednokrotnie mogą się równać z tzw. sceną profesjonalną. Nasza sesja pt. Oblicza wolności we współczesnym teatrze chrześcijańskim ma być teoretyczną refleksją nad sytuacją dzisiejszego teatru chrześcijańskiego, szczególnie skupiając się wokół problematyki wolnościowej w tychże działaniach.

Spotkanie to będzie połączone z dwudniowym II Forum Teatrów Chrześcijańskich (16-17 XI). W ubiegłym roku zgromadziło ono ponad osiemdziesięcioosobową grupę przedstawicieli różnych teatrów działających aktywnie od wielu lat w Polsce, a podejmujących w swych spektaklach problematykę religijno-moralną. Tegoroczne spotkanie będzie połączone z prezentacją kilku wybranych przedstawień zaproszonych teatrów chrześcijańskich („Teatr Logos” z Łodzi, „Teatr-A” z Gliwic, „Teatr Eden” z Wieliczki). Zaplanowane są także panele i prezentacje zespołów, które w ostatnim roku dołączyły do naszej społeczności.

Tym razem tematem debaty naukowej w ramach sesji, jak i panelu twórców teatrów podczas II Forum Teatrów Chrześcijańskich, postanowiliśmy uczynić sceniczne formy odwołań do dziedzictwa chrześcijańskiego, podejmując refleksję przede wszystkim nad jego współczesnymi realizacjami teatralnymi. Zgodnie z ideą przyjętą w formule naszego spotkania pragniemy poddać dyskusji to, co dzieje się na różnych polach scenicznych w XXI wieku w naszej ojczyźnie. Więcej informacji

[11-09-2018]

Wyspiański integralny? Artysta wobec sztuki – artykuł

 

 

Zapraszamy do lektury artykułu prof. Marii Olszewskiej o Stanisławie Wyspiańskim. Artykuł ukazał się w sierpniowym wydaniu „Teologii Politycznej Co Tydzień”. Całość TUTAJ.

[8-09-2018]

Pięć nieoczywistych utworów Stefana Żeromskiego – wywiad

Drzeworyt Władysława Skoczylasa, ok. 1918 r.

Zapraszamy do odsłuchania audycji wyemitowanej przez Audycje Kulturalne (audycjekulturalne.pl) Narodowego Centrum Kultury. Gościem „Kultury na 5” była prof. Maria Olszewska, która mówiła o pięciu, jej zdaniem, nieoczywistych utworach Stefana Żeromskiego. Jakie to teksty można dowiedzieć się TUTAJ.

Zapraszamy.

[6-09-2018]

W kręgu dramatu obyczajowego: Stefan Żeromski i inni (XIX–XX wiek) – relacja

W dniach 11-12 maja 2018 r. w Nałęczowie, w budynku dawnej ochronki stworzonej przez Stefana Żeromskiego, odbyła się konferencja pt. W kręgu dramatu obyczajowego: Stefan Żeromski i inni (XIX–XX wiek).

Została ona zorganizowana przez Pracownię Historii Dramatu 1864–1939, Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki UW oraz Muzeum Lubelskie w Lublinie, Oddział Muzeum Literackie w Nałęczowie, Filię Muzeum Stefana Żeromskiego. Więcej informacji

[6-09-2018]