Aktualności

Wyspiański – artysta modernistyczny. Seminarium

Szanowni Państwo!

Pragniemy serdecznie zaprosić na seminarium naukowe Wyspiański. Artysta modernistyczny

organizowane przez nas dnia 28 listopada 2017 r.

w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich niedaleko Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego

(ul. Krakowskie Przedmieście 32, 00-001 Warszawa).

 

Poniżej do pobrania pliki PDF z programem wydarzenia oraz z plakatem.

PROGRAM

PLAKAT

I koniecznie Chochoły, abyśmy już mogli wczuć się w nastrój!

[17-11-2017]

Konferencja Wojna-okupacja-dramat. W stronę nowego ujęcia

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na konferencję Wojna okupacja dramat. W stronę nowego ujęcia, odbywającą się w dniach 20-21 listopada 2017 r.Sali im. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim (Kampus Główny Uniwersytetu Warszawskiego). W programie oprócz wystąpień referentów przewidziano m. in. śpiewanie pieśni powstańczych przez chór, panel dyskusyjny z Eugeniuszem Tyrajskim, ps. „Sęp” (uczestnik powstania warszawskiego) oraz czytanie fragmentu wywiadu z Marią Straszewską.

Celem konferencji jest w równym stopniu szerszy, syntetyczny namysł nad istotą polskiego dramatu okupacyjnego, co – raz jeszcze – próba jego analitycznego rozbioru, określenia swoistej, niepowtarzalnej w tej samej postaci w dramaturgii powojennej „anatomii” tekstu. Jak opisać strategie dramatyczne twórców piszących swoje utwory w latach 1939-1945? Nie tylko poetów najbardziej znanego kręgu „Sztuki i Narodu” – Andrzeja Trzebińskiego piszącego Aby podnieść różę…, Tadeusza Gajcego tworzącego Misterium niedzielne oraz Homera i Orchideę, Ewy Pohoskiej zapisującej Schyłek amonitów, Wojciecha Mencla piszącego Przed świtem, lecz także – poetów spoza kręgu okupacyjnego. W jaki sposób, jakimi metodami dramaturgia wojny i okupacji wypracowuje własne założenia gatunkowe w obrębie wojennej groteski dramatycznej? Jak posługuje się kluczem antyku i dramatu antycznego, jak łączy ze sobą dramaty biblijny oraz poetycki z dramatem rewolucyjnym? Czy reguły gatunkowe to wreszcie jej sposób „otwarcia” czy „zamknięcia” głosu? Czy w wypadku dramatu okupacyjnego – założenia gatunkowe mają „skrywać” czy „odsłaniać” rzeczywiste przesłanie tekstu?

Na powyższe i wiele innych pytań postaramy się odnaleźć odpowiedź w trakcie naszych dwudniowych obrad. Organizatorami konferencji są Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 oraz Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych! Jako zachętę przedstawiamy plakat oraz szczegółowy program wydarzenia. Poniżej linki z plikami do pobrania:

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie wydarzenia na Facebooku.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje Portal Warszawski.

[16-11-2017]

Nowości w zakładce Publikacje do pobrania

Szanowni Państwo!

Zachęcamy do lektury krótkiego szkicu o historii teatru w Wilnie od początku XIX w. do 1939 r. autorstwa Lesława Górala. Poniżej tekst – udostępniony dzięki uprzejmości autora – w formacie PDF do pobrania.

Jednocześnie zapraszamy Państwa do czynnego uczestnictwa w redagowaniu strony WWW Pracowni. Publikujemy zarówno krótkie szkice i teksty publicystyczne, jak i artykuły naukowe. Zachęcamy także do zapoznania się z innymi publikacjami dostępnymi na naszej witrynie.

Lesław Góral, Teatr w Wilnie od początku XIX w. do 1939 r. – PDF do pobrania [po kliknięciu]

[7-11-2017]

Odpowiedzialność za słowo w komunikacji literackiej. Zaproszenie na sympozjum naukowe

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Humanistycznych

Zapraszamy do uczestnictwa w sympozjum

Odpowiedzialność za słowo w komunikacji literackiej

Rozmowa pierwsza: Odpowiedzialność interpretatora tekstu w nauce, dydaktyce, teatrze i filmie

Rozmowa druga: Odpowiedzialność inscenizatora i krytyka teatralnego wobec autora, aktorów i publiczności

 

Termin: 2 grudnia 2017 (sobota)

Miejsce: Campus Dewajtis, 01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5

W najnowszych badaniach naukowych w humanistyce powracają zagadnienia etyczne, przez lata mało eksploatowane. Można je rozważać jako wewnętrzną problematykę utworu literackiego (wybory moralne bohaterów, odpowiedzialność, przełom moralny), ale także:

 • w świetle relacji autora i czytelnika (odpowiedzialność autora za kształtowanie postaw czytelnika, za przekazywany odbiorcy obraz świata i człowieka, za kształtowanie wrażliwości czytelnika, za kształtowanie wspólnoty społecznej poprzez sztukę słowa);
 • w świetle relacji interpretatora (krytyka literackiego) do dzieła sztuki, tj. w świetle odpowiedzialności za prawidłową interpretację,
 • odpowiedzialności translatora za przekład;
 • odpowiedzialności historyka i teoretyka literatury za obraz świata literackiego i za metody pracy z tekstem;
 • odpowiedzialności reżysera za wystawienie sztuki;
 • odpowiedzialności adaptatora dzieła literackiego za adaptację.

Aczkolwiek literatura zwykle stanowi strefę fikcji, ściśle wiąże się ze sferą prawdy, dobra i piękna. A jeśli mówienie jest działaniem – w przestrzeni prywatnej i publicznej – podlega ocenie moralnej. We współczesnych społeczeństwach zagadnienia etyczne nabierają coraz większego znaczenia. Wspólnoty ludzkie nie mogą istnieć bez rozmowy, dialogu, bez przekazywania swego doświadczenia w sztuce, bez komentowania go w krytyce literackiej i nauce o literaturze. To właśnie w literaturze i literaturoznawstwie (nie tylko w nauce czy filozofii) kształtuje się głębokie rozumienie świata, człowieka, społeczeństwa. Stąd sfera komunikacji literackiej, teatralnej i filmowej jest także przestrzenią odpowiedzialności. 

Propozycje tematów wystąpień lub artykułów do monografii prosimy nadsyłać do dnia 7 listopada 2017 na adres: interdyscyplinaria@interia.pl.

Nie pobieramy opłaty konferencyjnej.

Przewidujemy wydanie recenzowanego zbioru rozszerzonych wystąpień w 2018 roku.

Serdecznie zapraszają:

Organizatorzy Sympozjum: dr Dominik Sulej, mgr Łukasz Kucharczyk

oraz pozostali uczestnicy projektu badawczego Odpowiedzialność za słowo w komunikacji literackiej:

dr hab. Magdalena Saganiak, dr hab. Anna Kozłowska, mgr Wojciech Kwapisiński, mgr Marzena Mroczek, mgr Jakub Jurkowski;

Współpracują:

 • Zakład Metodologii Badań Literackich WNH UKSW;
 • Zakład Badań nad Językiem Autorów WNH UKSW;
 • Pracownia Historii Dramatu (Wydział Polonistyki UW),
 • Podzespół Teoretyczne podstawy etyki słowa i Podzespół Problemy języka sztuki w Zespole Etyki Słowa przy Radzie Języka Polskiego PAN,
 • Uczestnicy seminarium Nowe Dyskursy Miłosne.

 

 

[1-11-2017]

Środa na UKSW – cykl spotkań z dramatem i Antonim Liberą

Zakład Metodologii Badań Literackich Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW

Pracownia Historii Dramatu na Polonistyce UW

Koło Literackie Studentów UKSW

serdecznie zapraszają na

cykl spotkań

Środa na UKSW –

spotkania z dramatem i Antonim Liberą

poświęconych wspólnej lekturze dramatu europejskiego

w nowych tłumaczeniach Antoniego Libery

8 listopada 2017                                                                                       13 grudnia 2017                                                                                10 stycznia 2017

Wokół dramatów Samuela Becketta                                                     Wokół Sofoklesa                                                                               Dramaty Racine’a

godz. 18:30-21:00                                                                                     godz. 18:30-21:00                                                                             godz. 18:30-21:00

prowadzenie: dr Mateusz Werner

Fragmenty dramatów będzie czytał Antoni Libera.

Zapraszamy na Campus Dewajtis Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

(Warszawa, ul. Dewajtis 5), Łącznik, sala 223 (poziom –1).

 

 

W rozmowach wezmą udział znawcy dramatu, ludzie teatru, filolodzy klasyczni, romaniści, translatorzy, językoznawcy, teoretycy literatury i translatoryki, członkowie Koła Literackiego Studentów UKSW.

Tłumaczenia ukażą się w najbliższym czasie w Wydawnictwie PIW.  

Książki (z autografem translatora) będzie można nabyć w promocyjnej cenie.

 

Serdecznie zapraszamy

dr hab. Magdalena Saganiak (UKSW) ze Współpracownikami

prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska (UW) z Zespołem

 

 

Najbliższe spotkanie już 8 listopada! Na zachętę załączamy okładki dwóch tomów Utworów wybranych Samuela Becketta w tłumaczeniu Antoniego Libery, wydanych nakładem PIW-u.

 

[1-11-2017]

Dramaty Cypriana Norwida – fotorelacja z konferencji

Pracownia Historii Dramatu rozpoczęła nowy rok akademicki mocnym akcentem. W dniach 9-10 października 2017 r. na Wydziale Polonistyki UW miała miejsce ogólnopolska konferencja naukowa Dramaty Cypriana Norwida. Teksty-konteksty-interteksty. Program obfitował nie tylko w bardzo zróżnicowane doznania – nie tylko naukowe, ale i artystyczne.

Na początku czuję powinność oddać honor spiritus movens tego wydarzenia. Znakomity pomysł na konferencję o dramatach Norwida oraz jej profesjonalna organizacja to przede wszystkim zasługa zaangażowanego członka naszej Pracowni – dra Karola Samsela, specjalisty od literatury XIX-wiecznej. Przez dwa intensywne dni naukowcy z uniwersytetów polskich i zagranicznych obradowali w Pałacu Kazimierzowskim nad ogólnymi problemami z zakresu poetyki i estetyki dramatów Norwida, ale także poddawali wnikliwej analizie poszczególne jego teksty.

Wydarzenie rozpoczął wykład inauguracyjny prof. dr hab. Grażyny Halkiewicz-Sojak.

 

Po uroczystym otwarciu konferencji wykład inauguracyjny wygłosiła prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Czy dramaty Norwida mogły być utworami skończonymi? W tytule swojego wystąpienia pani profesor postawiła jedno z kluczowych pytań badawczych. Problem ten zdawał się potem nieustannie powracać przez cały czas trwania konferencji.

 

 

Weronika Rolnik, Zwolon jako „osoba” w rozumieniu personalistycznym

Dr Mateusz Grabowski (UŁ), Norwidowskie tragedie ofiarnicze – dialektyka mitu i prawa

Pierwsza sesja referatów poświęcona została misteriom. Prof. dr hab. Arent van Nieukerken (Uniwersytet w Amsterdamie) w swoim referacie pt. Norwidowskie misterium „Wanda” i formy poetyckie dał przykład znakomitej analizy leksykalno-semantycznej tekstu dramatycznego. Chapeaux bas! Następnie dr Mateusz Grabowski (Uniwersytet Łódzki) interpretował Kleopatrę i Cezara w świetle „dialektyki mitu i prawa”. Referent odwoływał się w swoim wystąpieniu do koncepcji kozła ofiarnego Rene Girarda oraz poglądów estetycznych Friedricha W.J. von Schellinga. Weronika Rolnik (Uniwersytet Opolski) interpretowała z kolei Zwolona w kontekście filozofii personalistycznej; jako dramat osób, którymi powinniśmy się stawać.

 

Po dyskusji i przerwie obiadowej rozpoczęła się sesja 2, poświęcona komediodramie Aktor (1867 r.). Dr hab. Dorota Jarząbek-Wasyl (Uniwersytet Jagielloński) w sposób klarowny i kompetentny przybliżyła słuchaczom historię i obyczajowość XIX-wiecznego teatru europejskiego. Szczególnie wiele uwagi poświęciła funkcjonowaniu motywu aktora w ówczesnym teatrze oraz temu, jak dokonywano translacji poszczególnych elementów literackich na język sceny. Z kolei dr Karol Samsel (Uniwersytet Warszawski) przedstawił Norwidowską krytykę XIX-wiecznej ekspansji kapitalizmu w referacie Arystokrata-aktor. Cypriana Norwida teatr upadku społecznego.

   

 

dr Christian Zehnder (Uniwersytet we Fryburgu), Kamienie i gesty. O tyrteizmie w Norwidowym „Tyrteju”

dr hab Włodzimierz Toruń (KUL), Historyczne konteksty dyptyku dramatycznego „Tyrtej – Za kulisami”

Sesja trzecia – ostatnia w pierwszym dniu konferencji – stanowiła wieloaspektową, polifoniczną interpretację tragedii Tyrtej, razem z Za kulisami tworzącej dyptyk dramatyczny. W tej części obrad wystąpili trzej referenci. Dr hab. Włodzimierz Toruń (Katolicki Uniwersytet Lubelski) przedstawił historyczne konteksty dyptyku dramatycznego TyrtejZa kulisami. Następnie dr Christian Zehnder (Uniwersytet we Fryburgu) mówił o bogatej tradycji literackiej tyrteizmu oraz o samym tekście Norwida. Na zakończenie mgr Agnieszka Milewska (UW) podjęła się kontynuacji refleksji prof. Torunia, interpretując Tyrteja w kontekście koncepcji tragedii historycznej sformułowanej przez Cypriana Norwida.

Prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska (UKSW), Formy dramatyczne Norwida wobec tradycji dramatu poetyckiego

 

 

Drugiego dnia naszej Norwidowskiej konferencji utrzymaliśmy równie wysoki poziom intelektualnych rozważań. Zaczęliśmy od problemów z dziedziny genologii literackiej. Prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) mówiła o funkcjonowaniu form dramatycznych Norwida wobec tradycji dramatu poetyckiego. Do uczestników konferencji dołączyła kierownik Pracowni – prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska (UW), która poprowadziła obrady.

 

 

 

 

 

dr hab. Marek Dybizbański, prof. UO, Biała tragedia z barwną intonacją. O podkreśleniach w „Pierścieniu Wielkiej-Damy”

prof. dr hab. Wiesław Rzońca (UW), „Pierścień Wielkiej-Damy” – konteksty symboliczne

 

 

Sesja piąta poświęcona została „białej tragedii” Pierścień Wielkiej-Damy czyli Ex-machina Durejko (1834). Dr hab. Marek Dybizbański, prof. UO (Uniwersytet Opolski) w referacie Biała tragedia z barwną intonacją. O podkreśleniach w „Pierścieniu Wielkiej-Damy” przedstawił zagadnienie struktury języka tekstu dramatycznego. Następnie prof. dr hab. Wiesław Rzońca (UW) mówił o kontekstach symbolicznych w tekście Norwida, a Adrianna Karbowiak (UW) przedstawiła wnioski z analizy porównawczej postaci Mak-Yksa z Pierścienia Wielkiej-Damy oraz Zygmunta z Życia snem (1635) Pedra Calderona de la Barci.

 

 

 

 

 

 

 

dr Eliza Kącka (UW), Cyprian Norwid – William Butler Yeats. Poetyckość i świadomość społeczno-polityczna w dramacie

 

 

 

Ostatniej, szóstej sesji konferencji przyświecało dość ogólne hasło Motywy i paralele. Ostatnie referaty można by określić mianem varia ze względu na duży stopień ich różnorodności. Dr Tomasz Korpysz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) przedstawił bestiarium fantastyczne obecne w dramatach Norwida. Następnie dr Eliza Kącka (UW) prowadziła paralelę między Norwidem a Williamem Butlerem Yeatsem, koncentrując się na zagadnieniach poetyckości oraz świadomości społeczno-politycznej w dramacie. Mgr Izabela Piskorska (UMK) „na marginesie Stygmatu” czyniła „uwagi o dramacie narodowym”. Sesję zamknęły referaty mgr Kingi Borzęckiej (UW) – Świat ludzki i międzyludzki w „Miłości-czystej u kąpieli morskich”  – oraz Agaty Balsamo (UW) – „Puls ironii widząc”. O romantyczno-ironicznym patrzeniu w „Za kulisami”.

 

 

 

 

 

 

  

Organizatorom konferencji zależało nie tyle na tym, aby „upchnąć” jak największą liczbę referatów, co raczej zostawić przestrzeń do intelektualnych rozważań i dyskusji. Dlatego też na poszczególne wystąpienia przewidziano aż 30 minut, a po zakończeniu każdej sesji – kolejne pół godziny na dyskusję. A te po przełamaniu pierwszych lodów i oporów toczyły się coraz bardziej wartko i z coraz większym polemicznym zacięciem. Atmosferę tych debat spróbuję zilustrować kilkoma zdjęciami.

                                   

Na zakończenie drugiego dnia konferencji przewidziano artystyczny „bonus”. Dr Karol Samsel poprowadził dla studentów warsztaty Między Hamletem a Juliuszem Cezarem, czyli szekspirowskie wybory Cypriana Norwida. Jednak prawdziwym uroczystym zwieńczeniem dwóch dni intensywnej lektury Norwida (a zarazem prawdziwą ucztą dla ducha!) było obejrzenie spektaklu Otello (reż. Grzegorz Kania) w warszawskim Teatrze Collegium Nobilium.

Członkowie Pracowni zgodnie uznali Norwidowską konferencję za wyrazisty akcent na rozpoczęcie nowego roku zmagań z materią dramaturgii polskiej i obcej. Organizatorzy planują wydanie publikacji pokonferencyjnej. Dziękujemy pięknie wszystkim referentom i słuchaczom za obecność, zainteresowanie oraz aktywne uczestnictwo w obradach. Jednocześnie zapraszamy na kolejne wydarzenia Pracowni – w listopadzie czeka nas konferencja o dramacie okresu wojny i okupacji oraz seminarium poświęcone Stanisławowi Wyspiańskiemu.

 

Dla Pracowni Historii Dramatu – Joanna Dobrowolska

____________________________________________________________________________________

Fotografie udostępnione zostały dzięki uprzejmości uczestników naszej konferencji, za co serdecznie wszystkim dziękujemy! Autorzy zdjęć: Joanna Dobrowolska, Eliza Kącka, Maria Jolanta Olszewska, Izabela Piskorska, Karol Samsel

 

 

 

 

 

 

 

[20-10-2017]

Dramaty Cypriana Norwida. Teksty – konteksty – interteksty

Szanowni Państwo, zapraszamy serdecznie na konferencję, która odbędzie się już niedługo, 9-10 października.

A oto szczegółowy program:

[25-09-2017]

Wyspiański. Artysta modernistyczny. Seminarium

Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie, które odbędzie się 28 listopada.

W tym dniu, w 110 rocznicę śmierci Stanisława Wyspiańskiego, w Pałacu Tyszkiewiczów na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego, odbędzie się specjalne seminarium. Chcemy podczas tego spotkania ukazać wyjątkowość tego poety dramaturgicznego, który swój żywot artysty modernistycznego realizował na wielu płaszczyznach. Badacze zajmujący się twórczością Wyspiańskiego poruszą m.in. tematy:

 • stosunku Stanisława Wyspiańskiego wobec historii;
 • relacji Wyspiański – Szujski;
 • relacji Wyspiański – Witkacy;
 • relacji Wyspiański – Pankowski;
 • tragizmu i tragedii w dziełach Wyspiańskiego;
 • dramatu postsakralnego;
 • związków Wyspiańskiego ze sztuką japońską;
 • historii dzieł Wyspiańskiego na pocztówkach;
 • pogrzebu Wyspiańskiego;
 • historii dyskusji o „Wyzwoleniu”.

Tematy te mają stać się przyczynkiem do wspólnej dyskusji o wyjątkowości tego artysty i jego roli w kształtowaniu polskiej kultury. Chcemy bowiem ukazać żywotność dzieł Wyspiańskiego, które oddziałują na nas również i dziś, w XXI wieku. Nawet jeśli większość odbiorców kultury nie zdaje sobie z tego sprawy.

Serdecznie zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w tym wydarzeniu! Już wkrótce szczegółowy program.

 

[25-09-2017]

Zmarł profesor Jan Ciechowicz

Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość…

Zmarł prof. Jan Ciechowicz, jeden z najcudowniejszych ludzi, którzy chodzili po tej ziemi, ciepły, serdeczny, kochany… Niech dobrzy Aniołowie zaprowadzą Jego duszę przed oblicze Boga… Nie ma śmierci jest Zmartwychwstanie…

Żegnaj, Przyjacielu, i do zobaczenia..

[16-09-2017]

Teoria polskiego dramatu postsakralnego

Z wielką radością przedstawiamy Państwu kolejny tom, który ukazał się w ramach serii naszej Pracowni.

Michał Zdunik, Teoria polskiego dramatu postsakralnego na przykładzie twórczości Stanisława Wyspiańskiego i Tadeusza Różewicza

 

Książkę tę można śmiało nazwać nowatorską, ponieważ autor podjął się w niej stworzenia teorii „polskiego dramatu postsakralnego”, w której głównym wyróżnikiem utworów teatralnych byłby, widoczny w formie i języku dzieła, krytyczny stosunek do wertykalnego (sakralnego) modelu rzeczywistości.
Michał Zdunik, przekonany o niewystarczalności dotychczasowych interpretacji nowoczesnego polskiego dramatu, postanowił stworzyć nowe narzędzia, które pozwoliłyby na zanalizowanie najgłębszych ideowych struktur polskich utworów dramatycznych. Autor odrzuca (choć nie neguje całkowicie) powszechnie stosowane kategoryzacje polskiego nowoczesnego dramatu jako globalne  i proponuje wprowadzenie kategorii lokalnej, jaką jest podział na sakralność i postsakralność dramatu. Lokalnej w podwójnym sensie: po pierwsze jako projekt odnoszący się wyłącznie do polskiej dramaturgii, wywodzącej się w większości z praktyk religijnych i obrzędowych, po drugie jako projekt umożliwiający analizę jedynie tych dzieł, które świadomie odnoszą się do sakralnej lub postsakralnej wizji rzeczywistości.
W książce analizie poddano dramaty „Wyzwolenie” i „Requiem” Stanisława Wyspiańskiego, jako przykład postsakralności w jej wczesnym stadium, oraz „Kartoteka” i „Białe małżeństwo” Tadeusza Różewicza, wpisujące się w późną postsakralność.
Michał Zdunik nie zatrzymał się jednak na negacji dotychczasowych interpretacji i swojej analizie, ale również przedstawił propozycje dalszego kierunku badań w kontekście”polskiego dramatu postsakralnego”.
Zapraszamy do lektury!

[4-09-2017]

Polski dramat okresu wojny i okupacji jako projekt estetyczny i wehikuł idei

Wraz ze Stowarzyszeniem Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję o polskim dramacie okresu wojny i okupacji.

Celem konferencji jest w równym stopniu szerszy, syntetyczny namysł nad istotą polskiego dramatu okupacyjnego, co – raz jeszcze – próba jego analitycznego rozbioru, określenia swoistej, niepowtarzalnej w tej samej postaci w dramaturgii powojennej „anatomii” tekstu. Jak opisać strategie dramatyczne twórców piszących swoje utwory w latach 1939-1945? Nie tylko poetów najbardziej znanego kręgu „Sztuki i Narodu” – Andrzeja Trzebińskiego piszącego Aby podnieść różę…, Tadeusza Gajcego tworzącego Misterium niedzielne oraz Homera i Orchideę, Ewy Pohoskiej zapisującej Schyłek amonitów, Wojciecha Mencla piszącego Przed świtem, lecz także – poetów spoza kręgu okupacyjnego (Anny Świrszczyńskiej, Orfeusz, Jerzego Andrzejewskiego i Jerzego Zagórskiego, Święto Winkelrieda). Jak na tym tle sytuuje się wreszcie pozbawiony tytułu, niedokończony dramat Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – jest on (mimowolnie?) integralną częścią tej „rewolucji dramatycznej” czy raczej został zaprojektowany jako jej zapora? Więcej informacji

[3-07-2017]

„Lilla Weneda” Dariusza Błaszczyka i Iwony Rusek laureatem Grand Prix!

Słuchowisko Lilla Weneda w adaptacji Dariusza Błaszczyka i Iwony Rusek w środę 21 czerwca zdobyło Grand Prix XVII Festiwalu Dwa Teatry – Sopot 2017. Serdecznie gratulujemy tego sukcesu członkini naszej Pracowni!

 

Gala finałowa XVII Festiwalu „Dwa Teatry – Sopot 2017”. Źródło: dziennikbaltycki.pl

Finałowa gala festiwalu miała miejsce w sopockim hotelu Sheraton. W rywalizacji brali udział twórcy 13 spektakli Teatru Telewizji oraz 26 słuchowisk Polskiego Radia. W kategorii słuchowisk radiowych jury główną nagrodę przyznało właśnie Lilli Wenedzie. To nie jedyny festiwalowy sukces produkcji – kreacja Gwinony w wykonaniu Danuty Stenki została uznana za najlepszą rolę żeńską. Więcej informacji

[25-06-2017]

„Biblia w dramacie polskim” – fotorelacja z konferencji

Konferencja „Biblia w dramacie polskim” zwieńczyła działalność Pracowni w bieżącym roku akademickim. Na pierwszym planie: bp dr Zbigniew Zieliński oraz prof. UG Edward Jakiel, organizator konferencji.

 

W dniach 17-18 maja 2017 roku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego miała miejsce czwarta już, zorganizowana przez prof. UG Edwarda Jakiela, konferencja naukowa poświęcona tematyce biblijnej w literaturze. Tym razem poświęcona została dramatowi.

W sesji uczestniczyli przedstawiciele siedemnastu ośrodków akademickich w kraju. Wśród nich udział wzięli wybitni znawcy dramatu, w tym kierownik Katedry Dramatu i Teatru KUL prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek i założyciel gdańskiej Katedry Dramatu, Teatru i Widowisk prof. dr hab. Jan Ciechowicz. W obradach uczestniczyła i fragment sesji plenarnej prowadziła prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska – kierownik Pracowni Historii Dramatu. Ta gdańska konferencja biblijna jest rezultatem ścisłej współpracy założonej przeze mnie Pracowni Badań nad Biblią w Literaturze Polskiej i Polskim Filmie z Pracownią działającą przy Uniwersytecie Warszawskim. Więcej informacji

[24-06-2017]

Konferencja naukowa: Dramaty Cypriana Norwida. Teksty – konteksty – interteksty

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Dramaty Cypriana Norwida. Teksty – konteksty – interteksty

 

Ogólnopolska konferencja naukowa

Pracownia Historii Dramatu 1864-1939

przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW

 

Aktywność dramaturgiczna Cypriana Norwida – co łatwo może umknąć uwadze –  jest równie imponująca, co Norwidowska aktywność poetycka, dramat Norwida zaś – podobnie wieloaspektowy, co rozbudowana teoria języka poetyckiego w Vade-mecum. Mimo to – w obrębie współczesnego stanu badań na temat Norwidowskiej dramaturgii odczuwalny pozostaje stale wyraźny niedosyt refleksji tematycznej i teoretycznej. W 46 lat po opublikowaniu przez Irenę Sławińską kanonicznej Reżyserskiej ręki Norwida warto chyba powrócić do fundamentalnych pytań tego pisarstwa. Do jakiego właściwie przewrotu w łonie XIX-wiecznego polskiego (i europejskiego) dramatu chciał Norwid swoim projektem dramaturgicznym doprowadzić? Na czym polegał w tym względzie jego program reformatorski? Idąc dalej, jakie były jego najatrakcyjniejsze, najbardziej innowacyjne cechy? Co stanowiło z kolei najbardziej kłopotliwy mankament, także w wymiarze realizacyjnym Norwidowskiej wizji „Tragedii-Białej”? Czy prekursorstwo Norwida w obrębie dramaturgii jest w jakiejś mierze czymś kłopotliwym, także w aspekcie Norwidowskiej wizji teatru? Więcej informacji

[21-06-2017]

Spotkanie z prof. Włodzimierzem Szturcem

Z radością zapraszamy wszystkich na spotkanie z Profesorem Włodzimierzem Szturcem. Znany badacz literatury i teatru, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie spotka się z nami jako dramaturg.
2 czerwca, o godz. 13 w sali 228 (kinowej, łącznik, poziom -1, kampus UKSW przy ul. Dewajtis 5) porozmawia o swoim dramacie „Zwiastowanie”, który ukazał się w tomie „Trauma. Dramaty” (Białystok 2015). Będzie to też okazja, by zobaczyć zarejestrowane przez TV fragmenty inscenizacji dramatu „Magnifikat” z Teatru Współczesnego w Szczecinie (1995, reż. Anna Augustynowicz)
Spotkanie poprowadzą prof. Jacek Kopciński i dr Joanna Pietrzak-Thébault.

ZAPRASZAMY!

 

[29-05-2017]

„Gdy Europa mówiła po francusku”. Polska premiera książki Marca Fumarolego

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie oraz Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW zapraszają na polską premierę książki

Marca Fumarolego pt. Gdy Europa mówiła po francusku

oraz na debatę 
Modernizacja i rola Francji w kulturze epoki Stanisława Augusta

Termin i miejsce:

28 maja (niedziela) 2017 r., godz. 17:00

Łazienki Królewskie, Teatr Królewski, Stara Oranżeria.

Dyskusja z udziałem: prof. Jeana Boutiera, prof. Anny Grześkowiak-Krwawicz, dra Nicolasa Maslowskiego, dra hab. Andrzeja Pieńkosa prof. Krzysztofa Pomiana.
Tłumaczenie symultaniczne francusko-polskie zapewnione.
Po dyskusji przewidziano poczęstunek w Królewskiej Galerii Rzeźby.
Organizatorzy proszą o mailowe potwierdzenie udziału na adres okf@uw.edu.pl

[21-05-2017]

Urodziny Marii Konopnickiej w Muzeum Andrzeja Struga

Muzeum Andrzeja Struga zaprasza na kolejny z cyklu wieczorów literackich! 24 maja (środa) o godzinie 18:30 odbędzie się spotkanie z Piotrem Matywieckim – Maria Konopnicka w 175. rocznicę urodzin.

Maria urodziła się 23 maja 1842 r. w Suwałkach. Była jedną z najwybitniejszych poetek polskich, ale również nowelistką, pisarką dla dzieci, krytyczką, publicystką, tłumaczką (znała doskonale niemiecki, francuski, rosyjski, opanowała czeski, angielski, włoski). Przyglądając się  jej biografii i losom na pewno można określić Marię „człowiekiem renesansu” – mądra, oczytana, nieprzerwanie kontynuowała proces samokształcenia, ciekawa świata i ludzi, zaangażowana w sprawy społeczne, przy tym matka sześciorga dzieci. Kobieta, która odniosła sukces literacki. W „swoich czasach” była szalenie popularna, czytana przez wszystkich; na jej twórczości wychowywały się kolejne pokolenia.

A dzisiaj? Maria Konopnicka kojarzona jest przede wszystkim z twórczością dla dzieci, obowiązkowymi lekturami szkolnymi, z wierszami recytowanymi na akademiach. Innej  twórczości (poza Rotą, nowelami – głównie Naszą szkapą i baśnią O krasnoludkach i sierotce Marysi) współcześni po prostu nie znają, chociaż sama postać pisarki wzbudza zainteresowanie i sporo kontrowersji.

Piotr Matywiecki dokonując wyboru wierszy Konopnickiej do tomu Złotniejący świat, wyraźnie „odświeżył” jej poezję, spojrzał na nią od nowa. We wstępie napisał:

Patos i sentyment to nie są dzisiaj cenione wartości. W dodatku wydają się sprzeczne. Ale ich przeciwieństwo tworzy wartość trzecią, której i obecnie chętnie dalibyśmy się w poezji poprowadzić: dotkliwość duchową. Bardzo to wieloznaczna cecha. Przez to zaciekawia. Dotkliwość, czyli uwrażliwienie, czułość. I dotkliwość, czyli coś trudnego do zniesienia, bo zarówno patos, jak i sentyment są odpychające! Dotkliwość, czyli przenikliwość obserwacji i oceny faktów, ich obiektywizacja. Te rozmaite właściwości powodują, że literacki świat Konopnickiej rozwibrowany jest niepokojem.

Termin i miejsce spotkania: 24 maja (środa), godzina 18:30

Muzeum Andrzeja Struga – Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza

Al. Niepodległości 210 m. 10
00-608 Warszawa
tel. 22 825 09 71

Muzeum czynne:
wtorek 12.00-18.00
czwartek 10.00-16.00

[21-05-2017]

Konferencja „Okolice Zegadłowicza” w Suchej Beskidzkiej – fotorelacja

W dniach 10-12 maja 2017 r. w Muzeum Miejskim w Suchej Beskidzkiej odbyła się konferencja naukowa Okolice Zegadłowicza. Organizatorami konferencji byli: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Fundacja „Czartak” w Gorzeniu Górnym. W obradach wzięli udział badacze z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Ostrawskiego, Akademii Jana Długosza w Częstochowie oraz muzealnicy z Muzeum Miejskiego w Wadowicach. Naszą Pracownię reprezentowały prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska i mgr Katarzyna Małgowska. Więcej informacji

[19-05-2017]

Dramaty Josepha Conrada – artykuł dra Karola Samsela

Szanowni Państwo!

Pozostając w klimacie roku conradowskiego Anno Domini 2017 publikujemy artykuł członka naszej Pracowni, dra Karola Samsela – Dramaty Josepha Conrada. Tekst jest poszerzoną wersją referatu wygłoszonego na lutowym spotkaniu Pracowni Joseph Conrad dramaturg – nieznane oblicze pisarza. Poniżej link z tekstem do pobrania:

dr Karol Samsel, Dramaty Josepha Conrada

[6-05-2017]

Konferencja w Wadowicach, poświęcona twórczości Jana Pawła II

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na konferencję TWÓRCZOŚĆ DRAMATURGICZNA KAROLA WOJTYŁY. KONTEKSTY NAWIĄZANIA, organizowaną wspólnie przez Pracownię Historię Dramatu 1864-1939 i Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II. Sesja odbędzie się w Wadowicach, 23 maja 2017 roku.

Program konferencji

[6-05-2017]