Aktualności

„Potęga ciemnoty” – artykuł

 

Najnowszy numer „Teologii Politycznej Co Tydzień” poświęcony jest twórczości Lwa Tołstoja. Wśród wielu interesujących artykułów znajduje się również tekst o dramacie „Potęga ciemnoty” autorstwa prof. Marii Olszewskiej.

Zapraszamy do lektury TUTAJ.

[14-09-2018]

Żeromski – artykuły

Zapraszamy do lektury kolejnych tekstów o Stanisławie Żeromskim:

Stefan Żeromski – władca Zakopanego?

oraz

„Przedwiośnie” to powieść niezrozumiana

[13-09-2018]

OBLICZA WOLNOŚCI WE WSPÓŁCZESNYM TEATRZE CHRZEŚCIJAŃSKIM – zaproszenie

 

Katedra Dramatu i Teatru

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

oraz Teatr ITP

zapraszają na Ogólnopolską Sesję Naukową

OBLICZA WOLNOŚCI WE WSPÓŁCZESNYM TEATRZE CHRZEŚCIJAŃSKIM,

która odbędzie się w dniu 16 listopada 2018 r. w Lublinie

 

Szanowni Państwo,

w XXI wieku można zauważyć sporą ilość spektakli podejmujących tematykę chrześcijańską, ale najczęściej w kontekście krytyki kościoła czy rozliczenia z przeszłością. Wyraźnie widoczny jest brak przedstawień promujących wartości ewangeliczne. Tę przestrzeń z coraz większym powodzeniem zaczynają wypełniać teatry amatorskie, które swym warsztatem i podejściem do pracy scenicznej niejednokrotnie mogą się równać z tzw. sceną profesjonalną. Nasza sesja pt. Oblicza wolności we współczesnym teatrze chrześcijańskim ma być teoretyczną refleksją nad sytuacją dzisiejszego teatru chrześcijańskiego, szczególnie skupiając się wokół problematyki wolnościowej w tychże działaniach.

Spotkanie to będzie połączone z dwudniowym II Forum Teatrów Chrześcijańskich (16-17 XI). W ubiegłym roku zgromadziło ono ponad osiemdziesięcioosobową grupę przedstawicieli różnych teatrów działających aktywnie od wielu lat w Polsce, a podejmujących w swych spektaklach problematykę religijno-moralną. Tegoroczne spotkanie będzie połączone z prezentacją kilku wybranych przedstawień zaproszonych teatrów chrześcijańskich („Teatr Logos” z Łodzi, „Teatr-A” z Gliwic, „Teatr Eden” z Wieliczki). Zaplanowane są także panele i prezentacje zespołów, które w ostatnim roku dołączyły do naszej społeczności.

Tym razem tematem debaty naukowej w ramach sesji, jak i panelu twórców teatrów podczas II Forum Teatrów Chrześcijańskich, postanowiliśmy uczynić sceniczne formy odwołań do dziedzictwa chrześcijańskiego, podejmując refleksję przede wszystkim nad jego współczesnymi realizacjami teatralnymi. Zgodnie z ideą przyjętą w formule naszego spotkania pragniemy poddać dyskusji to, co dzieje się na różnych polach scenicznych w XXI wieku w naszej ojczyźnie. Więcej informacji

[11-09-2018]

Wyspiański integralny? Artysta wobec sztuki – artykuł

 

 

Zapraszamy do lektury artykułu prof. Marii Olszewskiej o Stanisławie Wyspiańskim. Artykuł ukazał się w sierpniowym wydaniu „Teologii Politycznej Co Tydzień”. Całość TUTAJ.

[8-09-2018]

Pięć nieoczywistych utworów Stefana Żeromskiego – wywiad

Drzeworyt Władysława Skoczylasa, ok. 1918 r.

Zapraszamy do odsłuchania audycji wyemitowanej przez Audycje Kulturalne (audycjekulturalne.pl) Narodowego Centrum Kultury. Gościem „Kultury na 5” była prof. Maria Olszewska, która mówiła o pięciu, jej zdaniem, nieoczywistych utworach Stefana Żeromskiego. Jakie to teksty można dowiedzieć się TUTAJ.

Zapraszamy.

[6-09-2018]

W kręgu dramatu obyczajowego: Stefan Żeromski i inni (XIX–XX wiek) – relacja

W dniach 11-12 maja 2018 r. w Nałęczowie, w budynku dawnej ochronki stworzonej przez Stefana Żeromskiego, odbyła się konferencja pt. W kręgu dramatu obyczajowego: Stefan Żeromski i inni (XIX–XX wiek).

Została ona zorganizowana przez Pracownię Historii Dramatu 1864–1939, Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki UW oraz Muzeum Lubelskie w Lublinie, Oddział Muzeum Literackie w Nałęczowie, Filię Muzeum Stefana Żeromskiego. Więcej informacji

[6-09-2018]

Wyspiański i Witkacy w tłumaczeniu – relacja ze spotkania

9 maja 2018 r. w ramach seminariów organizowanych przez Pracownię spotkaliśmy się z Lauren Dubowski i dr Elżbietą Grzyb, by porozmawiać o wyzwaniach stojących przed tłumaczami tekstów Stanisława Wyspiańskiego i Stanisława Ignacego Witkiewicza.

Lauren Dubowsky jest doktorantką na wydziale Fine Arts Yale School of Drama. Od strony teoretycznej i praktycznej zajmuje się różnymi zagadnieniami teatralnymi: dramaturgią, krytyką, teatrologią, produkcją, reżyserią. Interesuje się teatrem jako miejscem dialogu i wymiany kulturalnej, również międzynarodowej. Brała również udział w projektach filmowych i związanych z nowymi mediami w ramach współpracy ze studiem Ado Ato Pictures w Indonezji i Holandii. Jako stypendystka programów Fulbright’a i MacMillana prowadziła badania o Wyspiańskim w teatrze i kulturze w Polsce. Obecnie pracuje nad tłumaczeniem kilku dramatów Wyspiańskiego i oraz Pożegnania jesieni Witkacego na język angielski.

dr Elżbieta Grzyb – anglistka i polonistka, wykładowca Szkoły Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka dysertacji doktorskiej Miejsce dramatów S. I. Witkiewicza w polisystemie literatury amerykańskiej w świetle wybranych koncepcji z kręgu Translation Studies.

Uczy języka angielskiego od 26 lat. Prowadzi kursy z języka angielskiego ogólnego, kursy indywidualne dla osób niepełnosprawnych, zajęcia dla kadry kierowniczej UW i studentów historii sztuki, kursy dla studentów zagranicznych poświęcone kulturze polskiej. Stale rozwija swoje kompetencje, biorąc udział w konferencjach metodycznych, warsztatach i szkoleniach, również jako autorka referatów poświęconych zagadnieniom skutecznego przyswajania języka. Uczestniczy w wydarzeniach promujących wiedzę humanistyczną, takich jak Europejski Dzień Języków czy Festiwal Nauki oraz w konferencjach naukowych poświęconych obecności literatury i kultury polskiej za granicą. Redaktor działu zagranicznego pisma Witkacy!, współpracownik Instytutu Witkacego. Nauczanie języka angielskiego, promowanie wiedzy o kulturze anglosaskiej i polskiej to jej nieprzemijające pasje. Więcej informacji

[4-09-2018]

WOKÓŁ DRAMATU POETYCKIEGO XX WIEKU

W Wydawnictwie UMSC w Lublinie ukazał się właśnie kolejny tom serii Pracowni Historii Dramatu 1864-1939. To książka Wokół dramatu poetyckiego XX wieku pod red. Anny Podstawki i Jarosława Cymermana.

„O dramacie poetyckim, jego istocie i wyróżnikach, dyskutowano i pisano wiele. Przede wszystkim stawiano pytania, czy powinien być rozpatrywany w kontekście wyznaczników gatunkowych, czy może raczej historycznoliterackich, będąc każdorazowo zjawiskiem powstającym w określonym czasie i miejscu, zwykle w momentach batalii o nowy teatr. Więcej informacji

[5-07-2018]

BIBLIA W DRAMACIE

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się książka Biblia w dramacie. Publikacja ta, pod red. prof. dr. hab. Edwarda Jakiela, jest pokłosiem konferencji, która odbyła się na Uniwersytecie Gdańskim, zorganizowanej przez Pracownię Badań nad Biblią i Religią w Literaturze Polskiej XIX i Początku XX w. (UG) oraz Pracownię Historii Dramatu 1864–1939 (UW).

Więcej informacji

[5-07-2018]

JUDASZ W DRAMACIE MŁODOPOLSKIM – RELACJA Z SEMINARIUM

Dnia 16 maja w Instytucie Filologii Polskiej UG odbyło się seminarium poświęcone postaci Judasza w dramacie. Było ono elementem całego cyklu spotkań i paneli naukowych poświęconych problematyce dramaturgicznej, jakie organizuje założona i prowadzona przez prof. dr. hab. Marię Jolantę Olszewską Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 (Uniwersytet Warszawski).

Na początku prof. dr hab. Edward Jakiel przedstawił obecnym na seminarium wydaną na przełomie kwietnia i maja br. czwartą już z cyklu biblijnego księgę pokonferencyjną – Biblia w dramacie oraz tematyczny zeszyt wydawanego w Instytucie Filologii Polskiej UG periodyku „Język-Szkoła-Religia” XIII/1, w którym znalazło się jeszcze sześć artykułów poświęconych tematyce biblijnej w dramacie.

Rodzajem biblistycznej introdukcji było wystąpienie wykładowcy Gdańskiego Seminarium Duchownego – ks. dra Krzysztofa Grzemskiego. W swojej wypowiedzi, skonstruowanej jako zespół luźno ze sobą powiązanych glos, zwrócił on szczególną uwagę na aspekt soteriologiczny, konkretyzujący się w opozycyjnych rozstrzygnięciach dwóch apostołów: św. Piotra i Judasza właśnie.

Dr Irena Chawrilska z kolei w swoim wystąpieniu ukazała figurę Judasza w perspektywie estetycznej na tle triady modernizm–postmodernizm–hipermodernizm. Za punkt wyjścia przyjęto modernizm, reinterpretujący figurę Judasza na przełomie XIX i XX wieku, i niewątpliwie wymagający przekroczenia. Następnie współczesny Judasz został ukazany przez pryzmat rozważań Jerzego Nowosielskiego oraz  na przykładzie  jednego z głównych bohaterów powieści Małe życie autorstwa Hanyi Yanagihary z 2015 roku.

Dr hab. Lucyna Warda-Radys prof. UG zaprezentowała fragment wyników swoich badań językoznawczych nad dramatem K. H. Rostworowskiego Judasz z Kariothu. Skupiając się na językowym obrazie stanów emocjonalnych tytułowego bohatera, przedstawiła odkrywcze w tym zakresie ustalenia. Analiz leksyki samych tylko didaskaliów uzmysławia, jak wielki potencjał psychologicznych treści niesie w sobie dramat Rostworowskiego.

 

  

 

Całość domknęła dyskusja, którą prowadziła prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska. Niedokończona rozmowa na temat nie tylko młodopolskiej recepcji literackiej Judasza uzmysławia konieczność kontynuacji w takiej otwartej formule spotkań i akademickich dysput.

Edward Jakiel, UG

[6-06-2018]

JUDASZ W DRAMACIE MŁODOPOLSKIM

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie współorganizowane przez Pracownię. Tym razem 16 maja do Gdańska zaprasza:

Pracownia Badań nad Biblią w Literaturze Polskiej i Polskim Filmie

Wydział Filologiczny UG, Wita Stwosza 55, środa, 16 maja 2018, sala 1.48 

 

Program seminarium Judasz w dramacie młodopolskim

9.30-10.00

Prezentacja publikacji pokonferencyjnej: książki „Biblia w dramacie” i numeru tematycznego „Język-Szkoła-Religia”

dr hab. Edward Jakiel prof. UG

10.00-10.30

Judasz – kilka refleksji biblisty

  1. dr Krzysztof Grzemski

10.30-11.00

O Judaszu z perspektywy filozoficznej

dr Irena Chawrilska

11.00-11.30

O języku i stylu dramatu K. H. Rostworowskiego „Judasz z Kariothu”

dr hab. Lucyna Warda-Radys prof. UG

12.00

Dyskusja

Prowadzi: prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska

13.30

Zakończenie seminarium

 

 

[9-05-2018]

Wywiad z prof. Marią Olszewską w „Teologii Politycznej”

W „Teologii Politycznej” ukazał się właśnie bardzo ciekawy wywiad z prof. Marią Olszewską o Stefanie Żeromskim i jego miejscu w polskiej kulturze.

Zachęcamy do lektury! Całość TUTAJ.

 

[2-05-2018]

WYSPIAŃSKI I WITKACY W TŁUMACZENIU – spotkanie Pracowni

 

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Pracowni. Tym razem zajmiemy się tematem:

WYSPIAŃSKI I WITKACY W TŁUMACZENIU

Język dramatów Wyspiańskiego i Witkacego jest wyjątkowy. Jak tę wyjątkowość oddać w tłumaczeniu? O tym porozmawiamy z Lauren Dubowski (Yale School of Drama) i dr Elżbietą Grzyb (UW).
Spotkanie to, współorganizowane z Instytutem Witkacego, ma charakter głównie warsztatowy.

9 maja 2018 r., godz. 16.45

Wydział Polonistyki, sala nr 35

 

Elżbieta Grzyb – anglistka i polonistka, wykładowca Szkoły Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka dysertacji doktorskiej Miejsce dramatów S. I. Witkiewicza w polisystemie literatury amerykańskiej w świetle wybranych koncepcji z kręgu Translation Studies.

Uczy języka angielskiego od 26 lat. Prowadzi kursy z języka angielskiego ogólnego, kursy indywidualne dla osób niepełnosprawnych, zajęcia dla kadry kierowniczej UW i studentów historii sztuki, kursy dla studentów zagranicznych poświęcone kulturze polskiej. Stale rozwija swoje kompetencje, biorąc udział w konferencjach metodycznych, warsztatach i szkoleniach, również jako autorka referatów poświęconych zagadnieniom skutecznego przyswajania języka. Uczestniczy w wydarzeniach promujących wiedzę humanistyczną, takich jak Europejski Dzień Języków czy Festiwal Nauki oraz w konferencjach naukowych poświęconych obecności literatury i kultury polskiej za granicą. Redaktor działu zagranicznego pisma Witkacy!, współpracownik Instytutu Witkacego. Nauczanie języka angielskiego, promowanie wiedzy o kulturze anglosaskiej i polskiej to jej nieprzemijające pasje.

Lauren Dubowski – doktorantka na wydziale Fine Arts Yale School of Drama. Od strony teoretycznej i praktycznej zajmuje się różnymi zagadnieniami teatralnymi: dramaturgią, krytyką, teatrologią, produkcją, reżyserią. Interesuje się teatrem jako miejscem dialogu i wymiany kulturalnej, również międzynarodowej.Brała również udział w projektach filmowych i związanych z nowymi mediami w ramach współpracy ze studiem Ado Ato Pictures w Indonezji i Holandii. Jako stypendystka programów Fulbright’a i MacMillana prowadziła badania o Wyspiańskim w teatrze i kulturze w Polsce. Obecnie pracuje nad tłumaczeniem kilku dramatów Wyspiańskiego i Witkacego na język angielski.

[23-04-2018]

Spotkania międzyludzkie w dramatach Norwida

Zapraszamy na wykład organizowany przez Zakład Historii i Teorii Teatru Instytutu Sztuki PAN, pod tytułem:

Spotkania międzyludzkie w dramatach Norwida

Wykład wygłosi prof. Michał Masłowski.

Kluczem podejścia do dramaturgii Norwida będzie spojrzenie z punktu widzenia filozofii dialogu, zwłaszcza Lévinasa i Tischnera wraz z pojęciami „Twarzy” i spotkania „twarzą w twarz”. Może to dziwić u autora ukazującego „rozmijanie się ludzi” i atomizację rozmowy w nowoczesnym społeczeństwie, ale też pozwala to wydobyć problematykę silnie obecną w jego dziele, także jako brak wyrażany słowem, gestem i sytuacją. Ważna będzie problematyka monologu, dialogu i „trylogu” w poetyce „białej tragedii”, akcentującej ideał „człowieka pełnego” i kobiety rozwiniętej duchowo – esencji społeczności. Ideał międzyludzkiego porozumienia kontrastuje z mieszczańskim salonem wieku „kupieckiego i przemysłowego”, tworząc horyzont pragnień.

23 marca o godz. 11

ISPAN, ul. Długa 26

Sala im. Sobieskich (parter)

 

[21-03-2018]

Wokół dramatu poetyckiego XIX wieku

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się kolejny tom serii Pracowni, tym razem o dramacie poetyckim.

Wokół dramatu poetyckiego XIX wieku, red. M. Gabryś-Sławińska, G. Głąb, Lublin 2017.

Tom, który oddajemy do rąk Czytelnika, zawiera teksty zorientowane na interdyscyplinarną analizę zjawisk związanych z kształtowaniem się, ewolucją oraz modernizacją dramatu poetyckiego XIX stulecia, który jest we współczesnej kulturze ponownie odkrywany i reinterpretowany. Autorzy starali się od nowa spojrzeć na fenomen tej formy wypowiedzi artystycznej, a przez krytyczne analizy dzieł mieszczących się w tym nurcie przyjrzeć się dokonaniom artystycznym dramatopisarzy w perspektywie zarówno ich funkcjonowania w tradycji, jak i nowoczesnych odczytań, ich funkcjonowania w przestrzeni współczesnego dramatu. Dlatego, wychodząc od klasycznych, wciąż aktualnych rozpoznań Ireny Sławińskiej sformułowanych w szkicu Ku definicji dramatu poetyckiego, podjęto wielopłaszczyznową dyskusję dotyczącą m. in. istoty dramatu poetyckiego, jego zakresu i cech ogólnych oraz szczegółowych rozwiązań.

Ze Wstępu.

Do kupienia TUTAJ.

[21-02-2018]

Zaproszenie na konferencję „W kręgu dramatu obyczajowego”. Stefan Żeromski i inni

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji:

 

„W kręgu dramatu obyczajowego”.
Stefan Żeromski i inni (XIX-XX wiek)

 

Wieki XIX i XX są niewątpliwie czasem rewolucji obyczajowej. Była ona tak intensywna, że szybko wkroczyła w przestrzeń sztuki, a artyści z ochotą podejmowali ten temat, eksplorując jego najróżniejsze zakamarki.

Wśród wielu realizacji artystycznych tego tematu nie mogło również zabraknąć dramatu – jako tekstu i jako teatralnej realizacji. Wątki obyczajowe pojawiają się niemal wszędzie. A po formę dramatyczną, tak pasującą, by ukazać rozdarcie, rozchwianie, poszukiwanie tożsamości, redefiniowanie dotychczasowych struktur społecznych, sięgali niemal wszyscy. Wybitni i mniej wybitni twórcy dramatyczni, ale również uznani prozaicy czy poeci. Forma dramatyczna kusiła, by przez nią wyrazić przetaczającą się przez europejską kulturę przemianę.

Interesuje nas zatem, wychodząc od  twórczości Stefana Żeromskiego, wybitnego powieściopisarza, a mniej uznanego dramatopisarza, który jednak po tę formę mimo wszystko sięgał: Więcej informacji

[24-01-2018]

Dramaty Stefana Żeromskiego – spotkanie

Pracownia Historii Dramatu 1864-1939

pragnie serdecznie zaprosić

dnia 9 marca 2018 r. o godz. 15:00

na spotkanie

Dylematy edytorskie związane z wydaniem krytycznym

dramatów Stefana Żeromskiego

 

Gośćmi spotkania będą badaczki i znawczyni twórczości dramaturgicznej Stefana Żeromskiego z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, panie: dr hab. Grażyna Legutko, prof. UJK, dr hab. Beata Utkowska prof. UJK oraz mgr Justyna Kołodziejczyk. Spotykamy się dnia 9 marca 2018 r. o godz. 15:00 w sali nr 3 na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (Kampus Główny).

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Zespół Pracowni

 

[19-01-2018]

Wyspiański – artysta modernistyczny: relacja filmowa

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z seminarium organizowanego przez Pracownię w 110 rocznicę śmierci Stanisława Wyspiańskiego. Jak Państwo zobaczą, Wyspiański łączy pokolenia, bo słuchają o nim i najmłodsi, i młodzież, i dorośli.

Film do obejrzenia TUTAJ.

[10-01-2018]

Konferencja Lucjan Rydel – w setną rocznicę śmierci

Stanisław Wyspiański, Portret Lucjana Rydla

Katedra Literatury Polskiej XIX wieku IFP

Instytut Neofilologii

Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

oraz

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

serdecznie zapraszają

do udziału w konferencji naukowej

Lucjan Rydel – w setną rocznicę śmierci

(Kraków, 5 lipca 2018 r.)

 

W związku z przypadającą 8 kwietnia 2018 roku setną rocznicą śmierci Lucjana Rydla zapraszamy do udziału w konferencji naukowej towarzyszącej wystawie organizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Pan wiecznie Młody. Pragniemy uwzględnić wszystkie obszary działalności i aktywności Rydla: poety, dramaturga, tłumacza, krytyka literackiego, społecznego działacza, dyrektora krakowskiego teatru (w latach 1915-16). Toteż proponujemy poddanie refleksji następujące zagadnienia i problemy badawcze: Więcej informacji

[28-12-2017]

„Lampka oliwna” Emila Zegadłowicza

6 października 2017 roku w Teatrze Cieszyńskim miała miejsce premiera spektaklu „Lampka oliwna” w reżyserii Bogdana Kokotka.

Jak czytamy na stronie teatru:

„Lampka oliwna”, tragedia w trzech aktach, była debiutem dramaturgicznym Zegadłowicza. Prapremiera miała miejsce 31 maja 1924 w reżyserii Stanisławy Wysockiej w krakowskim Teatrze im. Juliusza Słowackiego. „Lampka oliwna” to dramat o ludzkich namiętnościach, „dramat pierwotnych sił, niepohamowanych żądz, zbrodni”. Osadzona w realiach wsi beskidzkiej tragedia opowiada o kondycji człowieka targanego uczuciami miłości, zniewolenia i pragnienia wolności – za wszelką cenę.

Spektakl bierze udział w III edycji Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”.

W programie, który przygotowano w związku ze spektaklem, wykorzystano fragment artykułu prof. Marii Olszewskiej o wątku beskidzkim w twórczości Zegadłowicza. Zapraszamy do lektury (tutaj), a przede wszystkim do obejrzenia spektaklu.

 

[28-12-2017]