Powitanie

Logo_kolor23

Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 działa przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, a obecnie jej kierownikiem jest dr hab. Karol Samsel.

Celem powstania Pracowni, która powstała w 2015 roku z inicjatywy prof. Marii J. Olszewskiej (która była również jej pierwszym kierownikiem w latach 2015-2019), jest integracja badań nad historią polskiego dramatu widzianego w kontekście literatury europejskiej. Okres 1864-1939 ma dla tej historii znaczenie szczególne, krystalizują się wtedy bowiem cechy nowoczesnego tekstu scenicznego, a twórczość dramatyczna – dziś często niesłusznie zapomniana – rozwija się wyjątkowo bujnie (zob. O pracowni).

Pracownia, skupiająca badaczy i doktorantów z ośrodków uniwersyteckich z całej Polski (zob. zespół), inicjuje spotkania z wybitnymi historykami literatury i teatrologami, panele dyskusyjne i promocje książek oraz jest organizatorem i współorganizatorem ogólnopolskich konferencji naukowych i prowadzi działalność wydawniczą; współpracuje także z wieloma instytucjami naukowymi.
 

W dziale aktualności znajdą Państwo informacje o bieżących działaniach naszego zespołu. W razie wszelkich pytań i propozycji współpracy, bardzo prosimy o kontakt mailowy lub w formie tradycyjnej poczty.

Zapraszamy również na Profil Pracowni Historii Dramatu 1864 – 1939 na Facebooku.

web counter