Publikacje członków Pracowni

Publikacje członków Pracowni Historii Dramatu i Teatru 1864 – 1939 (stan do 31.03.2019 r.)

prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska, UW
prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek, KUL
prof. dr hab. Tomasz Sobieraj
dr hab. Sabina Brzozowska, UO
dr hab. Marek Dybizbański, UO
dr hab. Elżbieta Flis-Czerniak, UMCS
dr hab. Monika Gabryś-Sławińska, UMCS
dr hab. Marek Kochanowski, UwB
dr hab. prof. UwB Dariusz Kulesza, UwB
dr hab. prof UJK Grażyna Legutko, UJK
dr hab. Anna Podstawka, KUL
dr hab. prof. UAM Magdalena Piotrowska, UAM
ks. dr hab. Stefan Radziszewski, WSD Kielce
dr hab. Magdalena Sadlik, UP
dr hab. Anna Sobiecka, AP
dr Jarosław Cymerman, UMCS
ks. dr Grzegorz Głąb, KUL
dr Iwona Gosik-Kapelińska, UW
dr Michał Mizera, UW
dr Dawid Osiński, UW
dr Iwona Rusek, UW
dr Karol Samsel, UW
dr Agnieszka Skórzewska-Skowron
dr Mateusz Skucha, UJ
dr Joanna Warońska, AJD
dr Elżbieta Wróbel, AJD
mgr Marek Grajek, UW
mgr Katarzyna Małgowska, UW
mgr Michał Zdunik, UW
mgr Magdalena Żmudziak, KUL