Publikacje: ks dr hab. Stefan Radziszewski

ks. dr hab. Stefan Radziszewski

Książki autorskie:

 1. Katechizm sercem pisany, wstęp T. Gacia, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2006, ss. 312.
 2. Kamieńska ostiumiczna, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2011, ss. 272.
 3. Kot czarny. Literatura dla odważnych, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2011, ss. 239.
 4. Kot biały. Literatura dla samutnych, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2012, ss. 215.
 5. Siedem twarzy Judasza, wstęp K. Ryczan, Wydawnictwo „Alleluja”, Kraków 2012, ss. 199.
 6. Kot zielony. Literatura dla wrozpaczych, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2014, ss. 271.
 7. Siedmiu zbuntowanych, wstęp K. Wójtowicz CR, Wydawnictwo „Alleluja”, Kraków 2014, ss. 197.
 8. Siedem kamyków wiary. Z teologii literatury, Wydawnictwo PETRUS, Kraków 2015, ss. 166.

Prace redakcyjne

 1. Wychowanie integralne w szkole nazaretańskiej, red. B. Skrzyp, S. Radziszewski, Kielce 2008, ss. 162.
 2. Poezja w sutannie, wybór – opracowanie – komentarz S. Radziszewski, Kielce 2011, ss. 271.
 3. Ks. J. Banaśkiewicz, Barwy czasu, red. G. Głąb, S. Radziszewski, Radom 2012, ss. 216.
 4. Ks. J. Banaśkiewicz, Zapisane liryką, red. G. Głąb, S. Radziszewski, Radom 2012, ss. 197.
 5. Postać księdza w literaturze, red. G. Głąb, S. Radziszewski, Radom 2014, ss. 404.

Artykuły naukowe w opracowaniach książkowych

 1. Jak wychować geniusza. Uśmiechnij się: jesteś martwy! (humorystyczna pedagogika Miguela de Unamuno), [w:] Wychowanie integralne w szkole nazaretańskiej, red. B. Skrzyp, S. Radziszewski, Kielce 2008, s. 116-124.
 2. Świat żywiołów w poezji Edwarda Stachury, [w:] Otarłem się o życie, otarłem się o słowa. W czterdziestolecie pracy pisarskiej Stanisława Rogali, red. Z. Trzaskowski, Kielce 2008, s. 377-401.
 3. Spotkanie z Księgą we wczesnej poezji Anny Kamieńskiej, [w:] Dziedzictwo i teraźniejszość. Polsko-europejski dialog kultur, red. M. Marczewska, Z. Trzaskowski, Kielce 2009, s. 205-222.
 4. Czarna suknia. O jednym wspomnieniu, które niepokoi (Anna Kamieńska), [w:] Od spotkania do dialogu. W kręgu antropologii literatury, red. Z. Trzaskowski, J. Wolski, Rzeszów 2010, s. 256-272.
 5. Matka Boża w zbroi. O niektórych wierszach maryjnych czasu wojny, [w:] Liryka żołnierska. Estetyka i wartości, red. A. Paliwoda, J. Wolski, Rzeszów 2011, s. 204-217.
 6. Gdy Ojciec odchodzi. Bryll, Kilar, Sosnowski i Kolski – o Papieżu Janie Pawle II, [w:] Idee i wartości. Humaniora Jana Pawła II, red. M. Marczewska, Z. Trzaskowski, Kielce 2011, s. 235-248.
 7. O nawróceniu, którego nie było. Późna proza Edwarda Stachury, [w:] Poetyka i semantyka doświadczeń religijnych w literaturze, red. A. Bielak, P. Nowaczyński, Lublin 2011, s. 465-485.
 8. Martyrium sine modo, [w:] Z dziejów 6. Brygady Partyzanckiej Okręgu Wileńskiego. Antologia wspomnień i poezji, red. M. Budzik, W. Kutek, Tarnów 2012, s. 295-313.
 9. Historia Malchusa, czyli o modlitwie, która się nie modli. Uwagi do wiersza Ucho Jana Darowskiego, [w:] Trzeba się trzymać pięknych przyzwyczajeń. Twórczość Jana Darowskiego. Studia i szkice, red. Z. Ożóg, J. Wolski, Rzeszów 2012, s. 208-221).
 10. „Pan Tadeusz” albo Korona Kielce, czyli jak w literaturze stosować zasady fair play?, [w:] Pisarze wobec futbolu. Negacje – Irytacje – Fascynacje, red. L. Giemza, Lublin 2012, s. 215-240.
 11. Monolog Jana, czyli Ireneusza Iredyńskiego wojna z komunizmem w dramacie „Żegnaj, Judaszu”, [w:] Potrzeba sacrum. Literatura polska okresu PRL-u, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, W. Felski, Lublin 2012, s. 575-602.
 12. „Emaus to dla niej pusty dźwięk”. O pewnej podróży z marksizmu do wiary, czyli Anny Kamieńskiej portret biblijny, [w:] Biblia kodem kulturowym Europy, red. S. Szymik, Lublin 2013, s. 213-238.
 13. Pasja Chrystusa w poemacie Męczeństwo Zbawiciela Karola Balińskiego, [w:] Biblia w literaturze polskiej. Romantyzm – Pozytywizm – Młoda Polska, red. E. Jakiel, J. Mosakowski, Gdańsk 2013, s. 47-69.
 14. Współczesna kultura a katecheza, [w:] Katecheza w swoich podstawowych wymiarach, red. J. Czerkawski, Kielce 2013, s. 203-220.
 15. Kaktus, czyli Kolumb. „Rebelia” Mariusza Sieniewicza, [w:] Literatura lekturą i doświadczeniem próbowana, czyli Zbigniewa Światłowskiego germanistyka prometejska, red. G. Jaśkiewicz, J. Wolski, Rzeszów 2013, s 319-354.
 16. Anioł modlitwy w noweli Silny Samson Elizy Orzeszkowej, [w:] Biblia w literaturze polskiej. Romantyzm – Pozytywizm – Młoda Polska. Stary Testament, red. E. Jakiel, J. Mosakowski, Gdańsk 2014, s. 33-50.
 17. Piwo, parasol i niebo. Kilka uwag o „księdzu w kryzysie” w powieści Zero Jarosława Naliwajki, [w:] Postać księdza w literaturze, red. G. Głąb, S. Radziszewski, Radom 2014, s. 265-282.
 18. Wierzę, dopóki nie pytasz dlaczego… Wiara na ścieżkach rozumu na podstawie dramatu Wieczernik Ernesta Brylla i Barabasz Pära Lagerkvista, [w] Dramat i teatr religijny. Wyróżniki i paradygmaty, red. W. Kaczmarek, J. Michalczuk, Lublin 2014, s. 381-401.
 19. Salvador Dali i jego kledalistyczne piekła i raje, [w:] Przyjemność i cierpienie – Genuss und Qual, t. 2, red. G. Jaśkiewicz, J. Wolski, Rzeszów 2014, s. 256-269.
 20. Polski homo viator. Ekfrastyczna symfonia Ernesta Brylla („Golgota jasnogórska” i „Tam bije serce Twoje”), [w:] Sacrum na nowo poszukiwane. O literaturze polskiej po 1989 roku, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, L. Giemza, Lublin 2015, s. 43-68.
 21. Niech żyje cmentarz! Eco, Gaiman, Akunin: trzy rodzaje taphoturystyki, [w:] O zmierzchu myśli różne, red. B. Tomalak, A. Matuszek, E. Gajewska, Bielsko-Biała 2014, s. 253-265.

Artykuły naukowe w „Kieleckich Studiach Teologicznych”

 1. Do kogo należy ziemia…? „Niewidzialny władca”, czyli Adam Zagajewski i jego refleksje o człowieku, KST 2009, nr 8, s. 439-451.
 2. Ks. Baka: reaktywacja! (Chaos czy porządek? Figury pośpiechu w Uwagach śmierci niechybnej Ks. Józefa Baki), KST 2010, nr 9, s. 125-140.
 3. Zamieszkać w Księdze. Świat Biblii we wczesnej twórczości Anny Kamieńskiej, KST 2011, nr 10, s. 95-108.
 4. Niebieska dyplomacja. Wiara w Dzienniku Paula Claudela i Drogowskazach Daga Hammarskjölda, KST 2012, nr 11, s. 145-159.
 5. Rękopisy niedożegnania, KST 2013, nr 12, s. 179-195.
 6. „Bóg jest Poetą”. W poszukiwaniu sacrum we współczesnej poezji, KST 2014, nr 13, s. 205-223.

Artykuły naukowe w kwartalniku „Religious and Sacred Poetry: an International Quarterly of Religion Culture and Education”

 1. Monolog ironicznego marzyciela. Don Fernando Pessoa i jego „Livro do Desassossego”, RASP 2014, nr 2, s. 205-228.
 2. Judas the Cat (Nikos Kazantzakis’ Marxist-ish tempter), RASP 2014, nr 3, s. 99-119.
 3. Judasz kot (marksizujący kusiciel Nikosa Kazantzakisa), RASP 2014, nr 3, s. 119-138.
 4. Dwa „sonety” ks. Grzegorza Stachury („będziesz Hiobem”, „jak Marta”), RASP 2014, nr 4, s. 175-191.

Artykuły naukowe w innych periodykach

 1. Lepiej nie wi(e)dzieć, czyli Miasto Bez Imienia. Apokaliptyczna wizja ludzkości w Mieście ślepców Jose Saramago, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 2009, nr 6, s. 716-722.
 2. Dramat dyktatora w Dyktatorze Jerzego Żuławskiego (współautor: ks. H. M. Jagodziński), „Niepodległość i Pamięć” (czasopismo humanistyczne Muzeum Niepodległości w Warszawie) 2014, nr 45-46, s. 217-248.
 3. Poeta i mnich – pielgrzym Absolutu (Pieter van der Meer de Walcheren i jego Dziennik nawróconego), „Studia Teologiczne. Białystok – Drohiczyn – Łomża” 2014, nr 32, s. 257-279.
 4. „Biedne serce, które się śmiejesz, zamiast płakać!”. W antropologicznych labiryntach Miguela de Unamuno, [w:] International Conference „The Science and Quality of Life” and Symposium „Vilnius region: Past, Present, Future”, ed. R. Brazis, „Studium Vilnense” A, 2015, vol. 12, s. 15-18.