Współpracujemy

Współpracujemy

Współpracujemy z następującymi ośrodkami naukowymi i instytucjami kultury:

Instytut Witkacego w Warszawie został powołany do życia 30 lipca 2015 r. przez grono witkacologów z prof. Januszem Deglerem, prof. Lechem Sokołem, Stefanem Okołowiczem i Janem Gondowiczem na czele. Celem fundacji jest upowszechnianie twórczości S. I. Witkiewicza oraz dorobku naukowego światowej witkacologii, poszukiwanie zaginionych dzieł Witkacego, digitalizacja, opracowanie i udostępnianie zbiorów muzealnych i archiwaliów, dbanie o ich obecność w światowym obiegu kultury. Instytut działa na rzecz nadania właściwej rangi temu wszechstronnemu, przenikliwemu w diagnozie społecznej i historiozoficznej, wyjątkowo twórczemu artyście, pisarzowi i filozofowi.

Zakład Historii i Teorii Teatru, Polska Akademia Nauk
Pracownia Historii Teatru i Dział Dokumentacji Teatru
prof. IS PAN dr hab. Jagoda Hernik Spalińska

Pracownia Badań nad Biblią w Literaturze Polskiej i Polskim Filmie, Uniwersytet Gdański
Kierownik prof. UG, dr hab. Edward Jakiel
Głównym obszarem badań  pracowni jest polski dramat biblijny XIX i XX wieku.

Katedra Modernizmu Polskiego w Instytucie Literatury Polskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Warszawie
Kierownik prof. UKSW dr hab. Dorota Kielak

Teatr studencki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Pracownia Dokumentacji Teatru w Słupsku. Celem działań Pracowni jest badanie oraz koordynowanie prac naukowych z zakresu dziejów słupskiego teatru – dawnego oraz współczesnego:

1.     współpracujemy z instytucjami teatralnymi miasta Słupska
2.     prowadzimy badania na kilku płaszczyznach –
·       badanie dziejów teatru w Słupsku
·       dokumentowanie bieżącego życia teatralnego
·       promowanie publikacji poświęconych teatrowi w Słupsku

Koordynator Pracowni – dr hab. Anna Sobiecka prof. AP

Księgarnia Polon Wydziału Polonistyki