Konferencje minione

Konferencje minione, organizowane i współorganizowane przez Pracownię

  1. Twórczość dramaturgiczna Karola Wojtyły. Konteksty, nawiązania – 23 maja 2017 r., Wadowice – relacja z konferencji, fotografie z konferencji
  2. Biblia w dramacie polskim, 17 – 18 maja 2017 r., Gdańsk – fotografie z konferencji
  3. Dramaty biblijne Jana Kasprowicza – próby nowych odczytań, 3 lutego 2016 r., Zakopane
  4. W teatrze dziejów. O dramacie historycznym od 1864 roku do dzisiaj, 9 – 10 maja 2016 r., Warszawa
  5. Światy Jana Kasprowicza, 25 – 27 czerwca 2016 r., Zakopane
  6. Dramat poetycki od nowa, 25 – 26 października 2016 r., Lublin
  7. Tadeusz Kudliński. Aksjologia i nowoczesność: wojna, historia, literatura, teatr, 8 listopada 2016 r., Warszawa
  8. Dramaty zapomniane-niedoczytane-pominięte. (Re)interpretacje, 3-4 kwietnia 2017 r., Warszawa