Publikacje Pracowni

Publikacje wydane przez Pracownię

1. W teatrze dziejów. Dramat historyczny ostatnich 150 lat: problemy lektury, red. M.J. Olszewska, D. Osiński, Warszawa 2016.

2. Michał Zdunik, Teoria polskiego dramatu postsakralnego na przykładzie twórczości Stanisława Wyspiańskiego i Tadeusza Różewicza, Warszawa 2017.

3. Wokół dramatu poetyckiego XIX wieku, red. M. Gabryś-Sławińska, G. Głąb,Lublin 2017.

W przygotowaniu tom o dramacie biblijnym oraz trzeci tom serii Zapomniany dramat.