Publikacje Pracowni

Publikacje wydane przez Pracownię

1. W teatrze dziejów. Dramat historyczny ostatnich 150 lat: problemy lektury, red. M.J. Olszewska, D. Osiński, Warszawa 2016.

2. Michał Zdunik, Teoria polskiego dramatu postsakralnego na przykładzie twórczości Stanisława Wyspiańskiego i Tadeusza Różewicza, Warszawa 2017.

3. Wokół dramatu poetyckiego XIX wieku, red. M. Gabryś-Sławińska, G. Głąb, Lublin 2017.

4. Wokół dramatu poetyckiego XX wieku, red. A. Podstawka, J. Cymerman, Lublin 2018.

5. Dramaty zapomniane – niedoczytane – pominięte. (Re)interpretacje, red. M.J. Olszewska, A. Skórzewska-Skowron, Warszawa 2018.

6. Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Dramaty, tom 1 i 2, wydanie krytyczne pod red. M.J. Olszewskiej i A. Skórzewskiej-Skowron, Warszawa 2019.

7. Dramaty Cypriana Norwida. Teksty – konteksty – interteksty, red. W. Rzońca, K. Samsel, Warszawa 2019.

8. Dramat słowiański. Próba zbliżenia, przekroje, (re)konstrukcje, (re)lektury, red. M.J. Olszewska, K. Samsel, A. Skórzewska-Skowron, Warszawa 2021.

 

Publikacje wydane we współpracy z Pracownią

1. Biblia w dramacie, red. E. Jakiel, Gdańsk 2018.

2. W kręgu dramatu obyczajowego XIX (i XX) wieku. Żeromski i inni, „Kwartalnik Opolski” 2019, nr 2/3.

3. Tadeusz Kudliński. Aksjologia  i nowoczesność:  wojna, historia, literatura, teatr, „Studia Historicolitteraria” 2019, t. 18.

4. „Litteraria Copernicana”, tom 43, nr 3 (2022): Poemat dramatyczny, pod red. M.J. Olszewskiej i K. Samsela.