Publikacje: dr Mateusz Skucha

Publikacje: dr Mateusz Skucha

Książki autorskie:

 1. Ładni chłopcy i szalone. Męskość i kobiecość w późnym pisarstwie Józefa Ignacego Kraszewskiego, Kraków, Wydawnictwo Collegium Columbinum, 2014.

Artykuły:

 1. Stalówka w cytrynie. O „Kosmosie” Witolda Gombrowicza, „Opcje 2004, nr 4.
 2. Gender. Queer. Literatura, „Ruch Literacki” 2005, nr 6.
 3. Męski artefakt i tajemniczy poeta. Wokół teorii queer, „Teksty Drugie” 2008, nr 5.
 4. Męskie inicjacje – wizualizacje tekstowe. Nowy mężczyzna w prozie Wojciecha Kuczoka, [w:] Męskość w kulturze współczesnej, red. A. Radomski, B. Truchlińska, Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2008.
 5. Strategie campu a prawa pożądania. O jednym filmie Pedro Almodovara, [w:] CAMPania. Zjawisko campu we współczesnej kulturze, red. P. Oczko, Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2008.
 6. Tekstualna androgynia. O „Bólu fatalnym” M. Komornickiej, [w:] Żywioły wyobraźni poetyckiej XIX i XX wieku, red. A. Czabanowska-Wróbel, I. Misiak, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008.
 7. Pożądanie opisane a pożądanie wpisane. Od miłosnej dedykacji do cyklu poetyckiego, [w:] Polski cykl liryczny, red. K. Jakowska, D. Kulesza, Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2008.
 8. Nowodworskie życie teatralne. Z dziejów młodzieżowego teatru szkolnego na przestrzeni 420 lat istnienia Szkół Nowodworskich, [w:] 420 lat Szkół Nowodworskich 1588 – 2008, red. A. Palczewski, Kraków, Wydawnictwo I Liceum Ogólnokształcącego, 2008.
 9. Raport z oblężonego tematu czyli trzy stany edukacji feministycznej w szkole średniej, [w:] Gender – Queer – Edukacja, red. B. Skowronek, Kraków, Wydawnictwo Śródmiejskiego Ośrodka Kultury, 2009.
 10. Dzieciobójczyni. Trudne macierzyństwo w Wężach i różach Nałkowskiej, [w:] Rodzina w czasach przełomów. Literackie diagnozy od XIX do XXI wieku, red. K. Kralkowska-Gątkowska, B. Nowacka, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011.
 11. Krytyka feministyczna – dokonania i perspektywy. Rozmawiają Anna Burzyńska, Anna Łebkowska, Tomasz Nastulczyk, Mateusz Skucha, Monika Świerkosz i Teresa Walas, „Wielogłos” 2011, nr 2.
 12. Ładny chłopiec. Hochsztapler Kraszewskiego, „Literacje” 2012, nr 3.
 13. „Nieszczęśliwe niewolnice”. Dziennik Serafiny Kraszewskiego jako opowieść o „handlu kobietami”, „Wiek XIX” 2012, rok V.
 14. Męskości nowoczesne? Wiek XIX, „Wielogłos” 2012, nr 1.
 15. Absztyfikant. Portret starego mężczyzny w powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego „W starym piecu”, [w:] Starość. Doświadczenie egzystencjalne – temat literacki – metafora kultury. Seria I. Rozpoznania, red. J. Ławski, A. Janicka, E. Wesołowska, G. Kowalski, Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2013.
 16. Nauczyciel – mistrz czy przyjaciel olimpijczyka? O roli polonisty w przygotowaniu ucznia do Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, [w:] Wokół Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, red. A. Wójtowicz, Warszawa, Instytut Badań Literackich, 2013.
 17. Słowackiego fragmenty dyskursu erotycznego – apozjopeza w języku i podmiotowości, czyli (nie)dyskretny urok wieszcza, [w:] Piękno Juliusza Słowackiego, red. J. Ławski, G. Kowalski, Ł. Zabielski, Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2013, t. 2. (razem z Tomaszem Kitlińskim)
 18. Homospołeczność, Męski feminizm, Męskość hegemoniczna (hegemonialna), Penis, [hasła w:] Encyklopedia gender. Płeć w kulturze, red. M. Rudaś-Grodzka i in., Warszawa, Wydawnictwo Czarna Owca, 2014.
 19. Wyśnione emancypowane. Nowoczesna kobieta w powieściach obyczajowych Teodora Tomasza Jeża, [w:] Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863 – 1914, red. K. Fiołek, Kraków, Universitas, 2014.