Publikacje: dr Iwona E. Rusek

Publikacje: dr Iwona E. Rusek

Wybrane pozycje:

Książki:

1. Pragnienie – Symbol- Mit. Studium o „Próchnie” Wacława Berenta, Warszawa 2013.

2. Poznaj samego siebie. O „Fachowcu” Wacława Berenta, Warszawa 2014.

Redakcje:

3. Żeromski. Piękno i wolność. Studia. Idea i wstęp J. Ławski, red. naukowa Anna Janicka, Iwona E. Rusek, Grzegorz Czerwiński, Białystok 2014.

Scenariusze słuchowisk:

4. Odyseja Xięcia, 2014 (współautor Darek Błaszczyk).

5. Lilla Weneda, 2016 (współautor Darek Błaszczyk).

Artykuły:

6. Miejsce w słowo zaklęte. Obraz Lwowa w poezji Maryli Wolskiej, [w:] Modernistyczny Lwów – teksty życia, teksty sztuki, pod red. Ewy Paczoskiej i Dawida M. Osińskiego, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.

7. „Sei un uomo [Człowiek]?”- Una domanda ancora attuale alle Vallicelle, [w:] Sensi di un Teatro. Sette testimonianze sul Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, Roma 2010.

8. Bajka o bliźniakach, czyli rzecz o duszy. „Próchno” Wacława Berenta, „Kwartalnik Opolski” 2010, nr 4.

9. Zaślubiny ze śmiercią. „Legenda II” Stanisława Wyspiańskiego, „Kwartalnik Opolski” 2011, nr 1.

10. Czarnoromantyczne inspiracje w młodopolskich tekstach grozy, [w:] Polska literatura wysoka i popularna lat 1864-1918. Dialogi i inspiracje, pod red. Katarzyny Lesicz-Stanisławskiej, Izabeli Koczkodaj, Anny Wietechy, Warszawa 2011.

11. Pioruna blask i krwisty żar w kobiecym ciele zaklęte. Motyw ognistych kobiet w wybranych dramatach Juliusza Słowackiego, [w:] Stolice i prowincje kultury. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesor Alinie Kowalczykowej, pod red. Jacka Brzozowskiego, Mirosława Skrzypczyka, Marka Stanisza, Warszawa 2012.

12. „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego a misteryjne gody w Agraj, [w:] Wyspiański, Kazandzakis i modernistyczne wizje antyku, pod red. Małgorzaty Borowskiej, Marii Kalinowskiej, Przemysława Kanieckiego, Warszawa 2012.

13. Antyczne źródła Mickiewiczowskich tekstów o miłości, [w:] Mickiewicz w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych, pod red. Ireny Jokiel i Małgorzaty Burzki-Janik, Opole 2012.

14. Rytuał Dębowego Króla oraz motyw Potrójnej Bogini w „Lilli Wenedzie” Juliusza Słowackiego, [w:] Juliusz Słowacki w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych, pod red. Ireny Jokiel i Elżbiety Dąbrowskiej, Opole 2012.

15. Human praxis in the light of Grotowski’s works. A response to the call for an Act, „Mimesis Journal”,  aAccademia University Press, Torino 2012.

16. Dialogi pisarzy młodopolskich z „Lillą Wenedą” Juliusza Słowackiego, „Tematy i Konteksty” nr 2 (7) 2012.

17. O imieniu Derwida. „Lilla Weneda” Juliusza Słowackiego, [w:] Piękno Juliusza Słowackiego, t. II. Interpretacje, pod red. Jarosława Ławskiego, Krzysztofa Korotkicha, Marcina Bajki, Grzegorza Kowalskiego, Białystok 2013.

18. „Confiteor” Stanisława Przybyszewskiego w świetle Schopenhauerowskiej etyki i estetyki, [w:] Przybyszewski. Re-wizje i filiacje, pod red. Gabrieli Matuszek, Kraków 2015.

19. Fredro Boya, [w:]  Uniwersalność komizmu. Aleksander Fredro w dwieście dwudziestą rocznicę urodzin, pod red. Karola Samsela i  Wiesława Rzońcy, Warszawa 2015.

20. Misterium „człowieka wiecznego” w świetle „Termopil polskich” Tadeusza Micińskiego i „Nocy Listopadowej” Stanisława Wyspiańskiego, [w:] Sparta w kulturze polskiej, t. II. Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Borowskiej, Marii Kalinowskiej, Jerzego Speiny i Katarzyny Tomaszuk, Warszawa 2015. 

21. Obudź się – zapomnij – żyj! „Akropolis” Stanisława Wyspiańskiego, [w:] Młodopolski witalizm. Modernistyczne witalizmy, pod red. Anny Czabanowskiej-Wróbel i Urszuli. M. Pilch, Kraków 2016.