Publikacje: dr hab. Marek Dybizbański

Publikacje: dr hab. Marek Dybizbański

Książki autorskie:

 1. Tragedia polska drugiej połowy XIX wieku – wzorce i odstępstwa, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009, ss. 468.

Artykuły:

 1. Mickiewicza z Odyńcem pojedynek o „Izorę”, „Pro Arte”, numer specjalny, grudzień 1998, red. M. Dybizbański i J. Gola.
 2. Pars pro toto [rec. książki Z. Majchrowskiego: Cela Konrada, Gdańsk 1998], „Pro Arte” 2001, nr 14/15, s. 89-92.
 3. Nie-Boskość i typowość „Szewców” S. I. Witkiewicza, „Pamiętnik Literacki” 2002, z. 4, s. 127-138.
 4. Powtórzenie cudu (aż nadto) greckiego. O eksperymencie Ludwika Łętowskiego [w zbiorze:] Problemy tragedii i tragizmu, red. Halina Krukowska i Jarosław Ławski, [wydawn.:] Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005, s. 415-428.
 5. Katastrofa i utopia. Teatr science fiction w archiwum Emila Zegadłowicza [w zbiorze:] Apokalipsa. Symbolika – tradycja – egzegeza, t. II, red. K. Korotkich i J. Ławski, Białystok 2007, s. 525-538.
 6. O teatrze science fiction kilka uwag, „Przestrzenie Teorii” nr 7, Poznań 2007, s. 215-236.
 7. „Almanzor” Kazimierza Glińskiego – średniowieczne starcie kultur w teatralnych kulisach wieku kupieckiego [w zbiorze:] Światło w dolinie. Prace ofiarowane profesor Halinie Krukowskiej, red. K. Korotkich, J. Ławski, D. Zawadzka, Białystok 2007, s. 789-804.
 8. Warsztat tragediopisarza drugiej połowy XIX wieku [w zbiorze:] Ateny. Rzym. Bizancjum. Mity Śródziemnomorza w kulturze XIX i XX wieku, red. J. Ławski i K. Korotkich, Białystok 2008, s. 433-468.
 9. „Histrioni” Wincentego Rapackiego – opowieść o cudzie, który przeszkodził realiście teatr w świątynię zamienić?, „Kwartalnik Opolski” 2009, nr 1, s. 33-48.
 10. Konwencja teatru Wiktora Hugo – bumerang dziewiętnastowiecznej sceny, „Temat” 2008, z. 11-13, s. 32-45.
 11. Awantura o „Larika”, „Kwartalnik Opolski” 2009, nr 2-3, s. 25-40.
 12. Od „historiozofii” do „archeologii” pod patronatem Szekspira. Józefa Szujskiego projekcja nowoczesnego dramatu w „Samuelu Zborowskim” i w programowej przedmowie [w zbiorze:] Dramat w historii. Historia w dramacie, red. K. Latawiec, R. Stachura-Lupa, J. Waligóra, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2009, s. 275-288.
 13. Bolesława Śmiałego droga do tragedii misteryjnej, [w zbiorze:] Przemyśleć wszystko… Stanisława Wyspiańskiego modernizacja wyobraźni zbiorowej, red. M. Okulicz-Kozaryn, M. Bourkane, M. Haake, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2009, s. 147-166.
 14. Miejsce Słowackiego w teorii dramatu drugiej połowy XIX wieku, „Prace Literackie” XLIX, 2009, s. 187-207.
 15. Powtórka i poprawka reformy Wagnerowskiej. Z teatralnych rękopisów Stefana Łubieńskiego [w zbiorze:] Młodopolska synteza sztuk, red. H. Ratuszna i R. Sioma, Toruń 2010, s. 269-291.
 16. Mityczny teatr „Lekcji XVI” [w zbiorze:] Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza wobec tradycji kultury polskiej i europejskiej. Próba nowego spojrzenia, red. M. Kalinowska, J. Ławski, M. Bizior-Dombrowska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 212-232.
 17. Adama Bełcikowskiego tragedia „o ciężkim rynsztunku i retorycznych przyborach neoklasycyzmu niemieckiego” a jego Hamlet „dobrze skrojony” [w zbiorze:] Noc. Symbol – temat – metafora, t. II: Noce polskie, noce niemieckie, red. Jarosław Ławski, Krzysztof Korotkich, Marcin Bajko, Białystok 2012, s. 849-871.
 18. „Mendog”, „Mindowe” i technika kontrapunktu [w zbiorze:] Piękno Juliusza Słowackiego, t. I, red. Jarosław Ławski, Krzysztof Korotkich, Grzegorz Kowalski, Białystok 2012, s. 557-566.
 19. Kompetencje postaci i wizja świata w „Marii Stuart” Juliusza Słowackiego [w zbiorze:] Juliusz Słowacki w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych, red. E. Dąbrowska, I. Jokiel, Opole 2012, s. 97-116.
 20. „Larik” Jana Gadomskiego – pozytywistyczna starość „Irydiona”, [w zbiorze:] Starość. Doświadczenie egzystencjalne. Temat literacki. Metafora kultury, red. J. Ławski, A. Janicka, E. Wesołowska, Ł. Zabielski, Białystok 2013.
 21. Sceniczna noc upiorów w rytmie powtórzeń i formalnych przekodowań, [w zb.:] Noce romantyków. Literatura – kultura – obyczaj, red. D. Skiba, A. Rej, M. Ursel, Universitas, Kraków 2015, s. 268-286.