Publikacje: mgr Marek Grajek

Publikacje: mgr Marek Grajek

  1. M. Grajek, Klasyczne oblicze voyeryzmu a cyberprzestrzeń. O budowaniu tożsamości dawniej i dziś. [w:] „Literacje” nr 3-4 (22-23) 2011.
  2. M. Grajek, Literatura doby kryzysu czy literatura jako katalog kryzysów. Obraz kondycji człowieka współczesnego oczyma literatów polskich urodzonych po roku 1980 [w:] O kondycji człowieka w literaturze najnowszej, pod red. D. Kaji, M. Wróblewskiego, Toruń 2014.
  3. M. Grajek, Kulturowe uwarunkowania odbioru tekstu literackiego. Charakter narodowy a lektura książki [w:] Literatura i doświadczenie. Szkice i materiały, pod red. E. Nofikow, K. Sawickiej-Mierzyńskiej, K. Trusewicz, Białystok 2015.
  4. M. Grajek, Zanurzeni w popkulturze. Autocharakterystyka pokolenia urzeczowionego – rekonesans najmłodszej polskiej prozy [w:] „Humanistyka XXI wieku. Rocznik doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego”, nr 1 (5) 2015, ISSN: 2083-5035, tekst online: http://humanistyka.edu.pl/wp-content/uploads/2015/01/JA-MY-ONI-humanistyka-XXI-wieku-25.01.2015.pdf
  5. M. Grajek, „Pragnąłbym być jakimś wielkim psalmistą Bożym” – specyfika relacji Stanisława Przybyszewskiego z Janem Kasprowiczem [w:] Przybyszewski. Re-wizje i filiacje, pod red. G. Matuszek, Kraków 2015.