Publikacje: dr Joanna Warońska

Publikacje: dr Joanna Warońska

Prace redakcyjne:

Artykuły

 1. Amelia Tichard w salonie, czyli o czasoprzestrzeni komedii Kazimierza Zalewskiego, [w:] Świętochowski i rówieśnicy. Sesja w 150. rocznicę ich urodzin Zakopane 4-6 maja 1999, red. B. Mazan i Z. Przybyła, Częstochowa – Łódź 2001, s. 365–377.
 2. Dyskurs o wolności zapisany w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego, [w:] Formacje dyskursywne w kulturze, językach i literaturze europejskiej XX wieku, red. L. Rożek, Częstochowa 2005, „Prace Interdyscyplinarne”, t. 4, s. 539–551.
 3. Henryka Bardijewskiego przepis na komedię, [w:] Literatura i kultura w Częstochowie — Częstochowa w literaturze i kulturze, red. E. Hurnikowa, E. Wróbel, A. Wypych-Gawrońska, Częstochowa 2009, s. 149–163.
 4. Zmiany w poetyce utworów Henryka Bardijewskiego po roku 1989, [w:] Dramat made (in) Poland. Współczesny dramat polski we współczesnej rzeczywistości, red. W. Baluch, „Interpretacje Dramatu”, t. 43, Kraków 2009, s. 151–168.
 5. O felietonowości komedii Brunona Winawera, „Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury”, t. 11, red. E. Hurnikowa, L. Rożek, Częstochowa 2009, s. 257–270.
 6. Sytuacja inteligenta polskiego na podstawie „Księgi Hioba” Brunona Winawera, [w:] Zapomniany dramat, red. M.J. Olszewska, K. Ruta-Rutkowska, t. 2, Warszawa 2010, s. 41–54.
 7. „Piéce bien faite” w dramaturgii Brunona Winawera, [w:] Zjawisko ekonomii w języku, tekście i komunikacji, red. R. Bizior, D. Suska, Częstochowa 2010, s. 243–254.
 8. Haliny Poświatowskiej głos w sprawie Sokratesa, [w:] Halina Poświatowska. Czytanie wielokrotne, red. A. Czajkowska, E. Hurnikowa, A. Wypych-Gawrońska, Częstochowa 2010, s. 37–47.
 9. Tzw. komedie naukowe Brunona Winawera i Antoniego Cwojdzińskiego, [w:] Kultura i oświata w europejskim międzywojniu (1918 – 1939), red. R. Bryzek, J. Urban, Siedlce 2010, s. 257–269.
 10. Między użytecznością a nihilizmem… Komedie Brunona Winawera o moralności międzywojennej, [w:] Kategorie etyczne w czasach upadku duchowości, red. L. Rożek, „Prace Interdyscyplinarne”, t. 8, Częstochowa 2011, s. 529–547.
 11. Wirtualne słuchowiska i wirtualne widowiska w dramatach radiowych, „Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury”, t. 12, red. E. Hurnikowa, L. Rożek, Częstochowa 2011, s. 141–159.
 12. Komizm jako sposób nobilitacji literackiej, [w:] Zjawisko nobilitacji i deprecjacji w języku. Komunikacja, red. R. Bizior, D. Suska, „Mechanizmy Funkcjonowania Języka”, t. 3, Częstochowa 2012, s. 355–372.
 13. Międzywojenni twórcy dramatu wobec spuścizny Juliusza Słowackiego, [w:] Juliusz Słowacki w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych, pod red. E. Dąbrowskiej i I. Jokiel, Opole 2012, s. 193–208.
 14. Pocałunki na scenie. Ich funkcje i rodzaje w dramatach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, [w:] W literackich konstelacjach Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Hurnik, red. B. Małczyński, J. Warońska i R. Włodarczyk, Częstochowa 2013, s. 25–37.
 15. Pamięć historii w kreowaniu postaw patriotycznych. („Wysocki” Władysława Zawistowskiego), „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury” 2013, nr 13, s. 57–70.
 16. Od rytuału do performansu. Projekt świata w „Nie-Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego, [w:] „Gdzie piękność, gdzie poezja…?” Zygmuntowi Krasińskiemu w 200 rocznicę urodzin (1812–2012), red. A. Czajkowska, E. Mika, „Studia o Literaturze XIX i XX wieku”, t. 4, Częstochowa 2013, s. 239–252.
 17. W kręgu twórczości Henryka Bardijewskiego. O chórze i chóralności, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego 2013”, 2014, s. 27-34.
 18. O funkcjach milczenia w Spektaklu społecznym…, [w:] Milczenie. Antropologia – Hermeneutyka, red. A. Regiewicz, A. Żywiołek, Seria: „Od-głosy Kultury”, t. 1, Częstochowa 2014, s. 429–440.
 19. Ekonomia dramatu. Krótkie formy Henryka Bardijewskiego, [w:] Mechanizmy ekonomizacji języka, red. R. Bizior, D. Suska, seria: „Mechanizmy funkcjonowania języka”, t. 4, Częstochowa 2014, s. 215–232.
 20. Komedie Skamandrytów na częstochowskiej scenie do wybuchu II wojny światowej, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 14 (wyd. Częstochowa 2015), s. 38–47.
 21. Inteligenci Słonimskiego, [w:] Żeromski i inni, red. M. Gabryś-Sławińska i M.J. Olszewska, Lublin 2015, s. 249–263;
 22. Komedia według Skamandrytów (wstępny rekonesans), [w:] Skamander, t. 11: Reinterpretacje, red. M. Tramer, A. Wójtowicz, Katowice 2015, s. 11–28.
 23. Próby dramatyczne Jerzego Lieberta, „Irydion” 2015, t. 1, s. 29–41.
 24. Antropologiczny aspekt rozważań Andrzeja Kijowskiego o dramacie i teatrze, [w:] W kręgu tematów i form literackich. Szkice o twórczości Andrzeja Kijowskiego, red. W. Tomaszewska, Warszawa 2015, s.185–199.
 25. Fufa na scenie, czyli „straszni mieszczanie” w dramacie międzywojennym, [w:] Antropologia kultury mieszczańskiej, red. J. Ławnikowska-Koper i L. Rożek, „Prace Interdyscyplinarne”, t. 9, Częstochowa 2016, s. 105–124;
 26. Model(e) gatunków komediowych w teatralnych recenzjach Skamandrytów, [w:] Czytanie Dwudziestolecia IV, t. 2, red. E. Wróbel, J. Warońska, Częstochowa 2016, s. 181–208.