Publikacje: dr hab. Magdalena Sadlik

Publikacje: dr hab. Magdalena Sadlik

Książki:

 1. Konfesje samotnych. W kręgu prozy spowiedniczej 1884-1914, Kraków: „Universitas” 2004.
 2. „Zawołajcie mnie z powrotem tą mową moją własną”. Z dziejów recepcji twórczości Stanisława Wyspiańskiego (1898-1957), Kraków: „Księgarnia Akademicka” 2009.

Publikacje naukowe (wybór):

 1. Skamadryckie zmagania ze spuścizną literacką Wyspiańskiego. Lechoń-Słonimski-Wierzyński, „Pamiętnik Literacki” 2003, z. 4, s. 65-82.
 2. „Walka o nieśmiertelne dobro” – Wizja rewolucji w „Księciu” Z. Nałkowskiej, W: Rewolucja lat 1905-1910. Literatura – Publicystyka – Ikonografia, red. M. Gabryś, K. Stępnik, Wyd. UMCS, Lublin 2005, s.83-91.
 3. „Wykrygowane mrówki” wobec „duszy Tatr” – Filister u stóp Giewontu, [w:] Góry i góralszczyzna w dziejach i kulturze pogranicza polsko – słowackiego (Podhale, Spisz, Orawa, Gorce, Pieniny). Literatura i język, red. M. Madejowa, A. Mlekodaj, K. Sikora, Nowy Targ 2005, s. 129-134 .
 4. Kobieta i świat, [w:] Europejskość i rodzimość. Horyzonty twórczości J. I. Kraszewskiego, red. W. Ratajczak, M. Sobieraj, Wyd. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2006, s.321-334 .
 5. Z Krutohorbów do Małdejek. O trylogii Eugenii Żmijewskiej, [w:] Kresowianki. Krąg pisarek heroicznych, Wyd. UMCS, Lublin 2006, s. 209-218.
 6. „Moja religia to sztuka” – Kreacja artysty w „Epigonach” i „Kulcie ciała” M. Srokowskiego, [w:] Z problemów prozy: powieść o artyście, red. W. Gutowski, E. Owczarz, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 329-334.
 7. „Bo tajemnicą tej ziemi jest Konrad”, [w:] Wielkie jubileusze i osobliwości Mickiewiczowskie. Dwa wieki kultury polskiej, red. K. Maciąg, M. Stanisz, Wyd. UR, Rzeszów 2007, s. 478-487.
 8. „Baby za zbójników nastały?” – Kobiece kreacje Tetmajerowskie, [w:] Mity i rzeczywistość zbójnictwa na pograniczu polsko słowackim. W historii, literaturze i kulturze, , red. M. Madej, A. Mlekodaj, M. Rak, wyd. PPWSZ, Nowy Targ s. 281-286.
 9. Stanisław Wyspiański. Non omnis moriar…, „Ruch Literacki” 2007, z. 4-5, s.461-472 .
 10. Modernistyczne odczytania twórczości H. Sienkiewicza. Między „Bez dogmatu” a „Rodziną Połanieckich”, [w:] Sienkiewicz w kulturze polskiej, red. T. Bujnicki, K. Stępnik, Wyd. UMCS, Lublin 2007, s. 279-288.
 11. Literackie świadectwa kultu „Litewskiej Księżnej Bogurodzicy na Ostrej Bramie”, [w:] Ponad granicami. Kultura, literatura i język obszarów pogranicza, „Prace naukowo – dydaktyczne PWSZ w Krośnie” 2007, zeszyt 26, red. J. Kułakowska-Lis, K. Sikora, s.145-154.
 12. W kręgu modernistycznych inspiracji Augustyna Suskiego, [w:] Augustyn Suski – Naczelnik Konfederacji Tatrzańskiej, poeta, patriota, ludowiec, red. A. Mlekodaj, M. Sadlik, Nowy Targ 2008.
 13. „Ten kraj, ten dziw, ten cud to Wschód”. W Konstantynopolu ze Stanisławem Bełzą, [w:] Podróż i literatura 1864 – 1914, red. E. Ihnatowicz, wyd. UW, Warszawa 2008, s. 315-324.
 14. W ojczyźnie Strossmayera ze Stanisławem Bełzą, [w:] Południowa Słowiańszczyzna w literaturze polskiej XIX i XX wieku, red. M. Gabryś, K. Stępnik, Wyd. UMCS, Lublin 2010.
 15. „Trędowata” schyłku XX w, [w:] Helena Mniszkówna, red. M. Gabryś, K. Stępnik, Lublin 2009.
 16. Od Helsinek po Madryt, [w:] Obrazy stolic europejskich, red. A. Tyszka, Łódź 2010.
 17. Zmora juste-milieu czyli w dramaturgicznej „Otchłani” Tadeusza Konczyńskiego, [w:] Zapomniany dramat XIX i XX wieku red. M. J. Olszewska, Warszawa 2010.
 18. „Oglądam to, co jest najdroższe i najświętsze dla każdego chrześcijanina” – wędrówki do źródeł europejskiej kultury, [w:] Podróż i literatura 1864-1914, red E. Ihnatowicz, Warszawa 2010.
 19. Dzieło czynu testament. Andrzej Strug w oczach krytyki (1902-1939), [w:] Andrzej Strug, red. M. Gabryś, K. Stępnik, Wyd. UMCS, Lublin 2011.
 20. Listy Konopnickiej i Orzeszkowej jako świadectwa „wrażeń z podróży”, [w:] Dwie gwiazdy, dwie drogi. Konopnicka i Orzeszkowa – relacje różne, red. E. Ihnatowicz, E.. Paczoska, Warszawa 2011.
 21. „Malczewski-Wyspiański, czyli plutarchowski ich portret”. Związki i paralele, [w:] Jacek Malczewski i symboliści, red. K. Stępnik, Monika Gabryś-Sławińska, Lublin 2012.
 22. Galicyjska „perła zdrojowisk”, [w:] Kraków i Galicja wobec przemian cywilizacyjnych (1866-1914). Studia i szkice, red. K. Fiołek, M. Stala, Kraków 2011.
 23. „Galeria ciemnych figur”. W świecie sensacji „Przeglądu Wieczornego”, [w:] Sensacja w dwudziestoleciu międzywojennym – prasa, literatura, radio i film, Lublin 2011.
 24. W poszukiwaniu „człowieka szczęśliwego” czyli o opowiadaniach i esejach. Jerzego Żuławskiego [w:] Zasługi Jerzego Żuławskiego i jego rodu dla literatury i kultury polskiej, red. E. Łoch, D. Trześniowski, Lublin 2011.
 25. „Polska w Polsce a Polska za granicą przechowana” – „Tułacze” Józefa Ignacego Kraszewskiego, Toruń 2012.
 26. Tańce Wschodu w relacjach podróżników XIX i XX wieku, [w:] S. Karpowicz-Słowikowska, E. Mikciuk, Gdańsk 2012.
 27. „Póki Polska Polską, imię jego żyć będzie” – mit Księcia Józefa w II Rzeczypospolitej, [w:] Książę Józef Poniatowski w kulturze i edukacji, red. Z. Budrewicz, T. Budrewicz, M. Chrobak, Kraków 2014.
 28. Historia i pamięć. Marii Rodziewiczówny karty krwawych dziejów 1863 roku, [w:] „Niepodległość i pamięć” 2014, nr 1-2.
 29. „Prawdziwa mistyka jest […] kobietą” – mistyczne nastroje prozy kobiecej, [w:] Z zagadnień literatury Młodej Polski i epok późniejszych, red. K. Badowska, Łódź 2014.
 30. Drogami życia i twórczości Faustyny Morzyckiej – „Siłaczki”, [w:] Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914, red. K. Fiołek, Kraków 2014.
 31. „Krew kipi, zmysły szaleją” – o erotyzmie prozy Mieczysława Srokowskiego, [w:] Rozkosz w kulturze, red. A. Giza, Ł. Wróblewski, Warszawa 2016.
 32. „Tu nie wymowy lecz malarskiego trzeba pędzla (…)” – wokół dwóch krakowskich pogrzebów: księcia Józefa Poniatowskiego i Jana Pawła Woronicza, [w:] Narodziny Rzeczypospolitej krakowskiej. Relacje-obrazy-wspomnienia, Kraków 2016.