Publikacje: dr Dawid Osiński

Publikacje: dr Dawid Osiński

Książki autorskie:

  1. Dawid Maria Osiński, Aleksander Świętochowski w poszukiwaniu formy. Biografia myśli, Warszawa 2011, ss. 514;

Edycje źródeł:

Tomy zbiorowe:

  1. Ewa Paczoska (red.), Bartłomiej Szleszyński (red.) i Dawid Maria Osiński (red.), Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa, Warszawa 2013, ss. 484;
  2. Ewa Paczoska (red.) i Dawid Maria Osiński (red.), „Piosenki prawdziwe” w kulturze PRL-u. Studia, Warszawa 2013, Seria „Doświadczenie Europy Środkowo-Wschodniej w Kulturze Modernizmu”, ss. 175;
  3. Grzegorz Marchwiński (red.) i Dawid Maria Osiński (red.), Etnos i psyche w twórczości Marii Konopnickiej i Elizy Orzeszkowej, Warszawa 2012, ss. 137;
  4. Ewa Paczoska (red.) i Dawid Maria Osiński (red.), Modernistyczny Lwów – teksty życia, teksty sztuki, Warszawa 2009, ss. 507;

Artykuły: