Publikacje: dr hab. Monika Gabryś – Sławińska

Publikacje: dr hab. Monika Gabryś-Sławińska

Książki autorskie:

 1. Niebo i piekło, Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t. 14, Kraków: Universitas 2007, 451 s.
 2. Metafizyczne niepokoje. Bóg w twórczości Stefana Żeromskiego, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2011, 338 s.
 3. Konflikty zbrojne na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” w latach 1904-1918, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2015, 406.

Prace pod redakcją:

 1. Rewolucja lat 1905-1907. Literatura – ikonografia – publicystyka, [współred.: Krzysztof Stępnik], Lublin: Wydawnictwo UMCS 2005, 382 s.
 2. Kresowianki. Krąg pisarek heroicznych, [współred.: Krzysztof Stępnik], Lublin: Wydawnictwo UMCS 2005, 456 s.
 3. Polka. Medium, cień, wyobrażenie, [współred.: Monika Rudaś-Grodzka, Barbara Smoleń], Warszawa: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie: Fundacja Odnawiania Znaczeń 2006, 271 s.
 4. Walery Przyborowski i Józef Brandt, [współred.: Krzysztof Stępnik], Lublin: Wydawnictwo UMCS 2007, 256 s.
 5. Józef Weyssenhoff i Leon Wyczółkowski, [współred.: Krzysztof Stępnik], Lublin: Wydawnictwo UMCS 2008, 253 s.
 6. Helena Mniszkówna, [współred.: Krzysztof Stępnik], Lublin: Wydawnictwo UMCS 2009, 235 s.
 7. Honor, Bóg, Ojczyzna, [współred.: Monika Rudaś-Grodzka, Dorota Krawczyńska], Warszawa: Fundacja Odnawiania Znaczeń, Dom Spotkań z Historią 2009, 228 s.
 8. Żebro Mesjaszam, [współred.: Monika Rudaś-Grodzka, Dorota Krawczyńska], Warszawa: Fundacja Odnawiania Znaczeń, Dom Spotkań z Historią 2009, 126 s.
 9. Południowa Słowiańszczyzna w literaturze polskiej XIX i XX wieku, [współred.: Krzysztof Stępnik], Lublin: Wydawnictwo UMCS 2010, 390 s.
 10. Zbrodnie, sensacje, katastrofy w prasie polskiej do 1914, [współred.: Krzysztof Stępnik], Lublin: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji 2010, 284 s.
 11. Nacjonalizm polski do 1939 roku. Wizje kultury polskiej i europejskiej, [współred.: Krzysztof Stępnik], Lublin: Wydawnictwo UMCS 2011, 460 s.
 12. Aleksander Świętochowski, [współred.: Krzysztof Stępnik], Lublin: Wydawnictwo UMCS 2011, 309 s.
 13. Andrzej Strug, [współred.: Krzysztof Stępnik], Lublin: Wydawnictwo UMCS 2011, 275 s.
 14. Sensacja w dwudziestoleciu międzywojennym (prasa, literatura, radio, film), [współred.: Krzysztof Stępnik], Lublin: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji 2011, 395 s.
 15. Jacek Malczewski i symboliści, [współred.: Krzysztof Stępnik], Lublin: Wydawnictwo UMCS 2012, 342 s.
 16. Julian Wieniawski, Klemens Szaniawski, Feliks Brodowski, [współred.: Krzysztof Stępnik], Lublin: Wydawnictwo UMCS 2012, 159 s.
 17. Media a wartości. Cz. 1. Media drukowane, [współred.: Joanna Aleksandruk, Łukasz Nowosielski], Biała Podlaska: Podlaska Fundacja Wspierania Talentów 2012, 1 dysk optyczny.
 18. Media a wartości. Cz. 2. Media drukowane i elektroniczne, [współred.: Joanna Aleksandruk], Biała Podlaska: Podlaska Fundacja Wspierania Talentów 2013, 1 dysk optyczny.
 19. Media a wartości, Cz. 3. Media lokalne i ogólnokrajowe [współred. Katarzyna Dybowska], Biała Podlaska 2014, 1 dysk optyczny.
 20. Peregrynacje do źródeł. Lubelski czas zatrzymany, cz. IV, [współred. Janina Szcześniak], Lublin: Wydawnictwo UMCS 2014, 206 s.
 21. Media a wartości. Cz. 4. Media wobec wyzwań współczesności [współred. Katarzyna Dybowska], Biała Podlaska 2015, 1 dysk optyczny.
 22. Żeromski i inni, [współred. Maria Jolanta Olszewska], Lublin 2015, 293 s.

Edycje tekstów:

 1. Zygmunt Niedźwiecki, Opowiadania, t. 1 [oprac. Anna Adamczyk, Agata Błaszczyk, Monika Gabryś, Agata Skała], red. Dariusz Trześniowski, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2009, 368 s.
 2. Zygmunt Niedźwiecki, Opowiadania, t. 2 [oprac. Anna Adamczyk, Agata Błaszczyk, Monika Gabryś, Agata Skała], red. Dariusz Trześniowski, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2009, 316 s.
 3. Zygmunt Niedźwiecki, Opowiadania, t. 3 [oprac. Anna Adamczyk, Agata Błaszczyk, Monika Gabryś, Agata Skała], red. Dariusz Trześniowski, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2010, 326 s.
 4. Z. Niedźwiecki, Opowiadania, t. 4 [oprac. i współred.: Agata Skała, Monika Gabryś-Sławińska, Anna Adamczyk, przy współpracy Dariusza Trześniowskiego], Lublin: Wydawnictwo UMCS 2012, 362 s.

Artykuły i rozprawy:

 1. Niewinność dziecięcych bohaterów prozy Stefana Żeromskiego, [w:] Stefan Żeromski i jego współcześni, red. Eugenia Łoch, Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2000, s. 77-100.
 2. W kręgu niewinności. O męskich bohaterach prozy Stefana Żeromskiego, [w:] Modernistyczny wizerunek człowieka. Studia historycznoliterackie, red. Janina Szcześniak i Dariusz Trześniowski, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2001, s. 183-201.
 3. Kobiety i konie w twórczości Stefana Żeromskiego, [w:] Dworki-pejzaże-konie, red. Krzysztof Stępnik, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2002, s. 277-284.
 4. Stare panny w prozie Stefana Żeromskiego, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze, t. 3, red. Ewa Komorowska, Żaneta Kozicka-Borysowska, Szczecin: „Zapol” 2002, s. 245-251.
 5. Pejzaż marynistyczny w „Wietrze od morza” S. Żeromskiego, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze. Literaturoznawstwo, t. 4, red. Ewa Komorowska, Agnieszka Krzanowska, Szczecin: „Zapol” 2003, s. 46-54.
 6. Literackie obrazy fanatyków w twórczości Stefana Żeromskiego, [w:] Klucze do Żeromskiego, red. Krzysztof Stępnik, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2003, s. 199-218.
 7. Wokół plebiscytowego reportażu Stefana Żeromskiego, [w:] Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym, red. Krzysztof Stępnik, Magdalena Piechota, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2004, s. 301-311.
 8. Świątki i kapliczki w twórczości Stefana Żeromskiego, [w:] Światy Stefana Żeromskiego, red. Maria Jolanta Olszewska i Grzegorz Paweł Bąbiak, Warszawa: Nakł. Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2005, s. 339-352.
 9. Wyobrażenie Matki Boskiej w „Dziennikach” Stefana Żeromskiego – świadectwo przemian, [w:] Poszukiwanie świadectw. Szkice o problematyce religijnej w literaturze II połowy XIX i początku XX wieku, red. Jakub A. Malik, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2008, s. 169-193.
 10. „Tygodnika Ilustrowanego” nowoczesny (?) krajobraz wołyński 1916 roku, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze. Kulturoznawstwo, t. 9, red. Ewa Komorowska i Joanna Misiukajtis, Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski 2008, s. 24-32.
 11. „A wśród tego całego wstrząsu ziemi i nieba ludzie miejscowi, uczepieni gruntu ojczystego, trwają…” – wrażenia z frontu Heleny Romer-Ochenkowskiej („Tygodnik Ilustrowany” 1916 rok), [w:] Świat Słowian w języku i kulturze. Kulturoznawstwo, red. Ewa Komorowska i Dorota Dziadosz, t. 10, Szczecin: Volumina.pl Daniel Krzanowski 2009, s. 73-82.
 12. „Tygodnik Ilustrowany” po śmierci Żeromskiego, „Zeszyty Stowarzyszenia imienia Stefana Żeromskiego” 2010, nr 1, s. 56-66.
 13. „Pokochałem Lublin” – Stefana Żeromskiego spotkanie z Lublinem, [w:] Peregrynacje do źródeł. Lubelszczyzna w biografii i twórczości pisarzy XIX i XX wieku, cz. II, red. Janina Szcześniak, Dariusz Trześniowski, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2010, s. 125-136.
 14. Diabelskie kuszenie w „Wietrze od morza” Stefana Żeromskiego, [w:] Język, kultura i świat roślin: księga pamiątkowa ofiarowana profesor Halinie Chodurskiej , red. Ewa Komorowska i Danuta Stanulewicz, Szczecin: Volumina.pl Daniel Krzanowski 2010, s. 80-88.
 15. Diabelska (nie)obecność w „Dziennikach” Stefana Żeromskiego, [w:] Język, tożsamość i komunikacja międzykulturowa: księga pamiątkowa ofiarowana doktor Bożenie Zinkiewicz-Tomanek, red. Ewa Komorowska i Danuta Stanulewicz, Szczecin: Volumina.pl Daniel Krzanowski 2010, s. 95-104.
 16. Stefana Żeromskiego dramat o zemście (Biała rękawiczka), [w:] Zapomniany dramat, t. 2, red. Maria Jolanta Olszewska, Krystyna Ruta-Rutkowska, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2010, s. 24-40.
 17. Zbrodnia na ludowo. Casus „Kmiotka, [w:], Zbrodnie, sensacje, katastrofy w prasie polskiej do 1914, red. Krzysztof Stępnik i Monika Gabryś-Sławińska, Lublin: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji 2010, s. 91-105.
 18. Olimpiada 1928 w prasie niesportowej („Tygodnik Ilustrowany”), [w:] Nowożytne Igrzyska Olimpijskie w mediach polskich do 1936 roku, red. Paweł Nowak i Krzysztof Stępnik, Lublin: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji 2010, s. 57-71.
 19. „… jak smuga kultury i krwi, co tym olbrzymim pasem ziemi przepłynęła” – frontowe wrażenia Czesława Jankowskiego („Tygodnik Ilustrowany” 1916), [w:] Świat Słowian w języku i kulturze. Wybrane zagadnienia z literatur i kultur słowiańskich, red. Ewa Komorowska, Agnieszka Krzanowska, t. 11, Szczecin: Volumina.pl Daniel Krzanowski 2010, s. 46-53.
 20. „Cyrulik Warszawski” – od elitarności ku masowości i z powrotem?, [w:] Sensacja w dwudziestoleciu międzywojennym (prasa, literatura, radio, film), red. Krzysztof Stępnik, Monika Gabryś-Sławińska, Lublin: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji 2011, s. 111-129.
 21. Lubelskie impresje wojenne w „Tygodniku Ilustrowanym” 1916 roku, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze. Literaturoznawstwo. Kulturoznawstwo. Wybrane zagadnienia z literatur i kultur słowiańskich, t. 12, red. Dorota Dziadosz, Agnieszka Krzanowska, Szczecin: „Zapol” 2011, s. 57-64.
 22. (Nie)obecność Lublina we wspomnieniach Juliana Wieniawskiego, [w:], Peregrynacje do źródeł. Przestrzeń mityczna, przestrzeń realna Lubelszczyzny w twórczości pisarzy XIX-XXI wieku, cz. III, red. Janina Szcześniak, Dariusz Trześniowski, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2012, s. 63-80.
 23. Wypowiedzi okolicznościowe po śmierci Juliana Wieniawskiego, [w:] Julian Wieniawski. Klemens Szaniawski. Feliks Brodowski, red. Krzysztof Stępnik, Monika Gabryś-Sławińska, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2012, s. 33-52.
 24. Kwestie językowe w „Tygodniku Ilustrowanym”, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 2012, t. LVII, s. 85-102.
 25. Relacja miasto-wieś na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” (1908), [w:] Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, red Małgorzata Święcicka, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2012, s. 315-333.
 26. W rodzinnych stronach Mickiewicza – wojenna relacja Ignacego Balińskiego („Tygodnik Ilustrowany” 1916), [w:] Świat Słowian w języku i kulturze. Wybrane zagadnienia z literatur i kultur słowiańskich, t. 13, red. Dorota Dziadosz, Agnieszka Krzanowska, Szczecin: „Zapol” 2012, s. 39-55.
 27. Filantropia versus wolontariat? – „Tygodnik Ilustrowany”, [w:] Implikacje teoretyczne i praktyczne wolontariatu, red. Agnieszka Katarzyna Sadowska, Radom: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu 2013, s. 33-49.
 28. Wielka Wojna na łamach warszawskiego „Tygodnika Ilustrowanego” – w pierwszym roku działań militarnych (1914-1915), „Res Historica” 2012, nr 34, s. 47-64.
 29. Adiustacja i korekta tekstu, [w:] E-edytorstwo. Edytorstwo w świecie nowych mediów, red. Paweł Nowak, Aleksander Wójtowicz, Lublin: Drukarnia Cyfrowa – Partner Poligrafia 2013, s. 199-245.„Przyszedłem do Ciebie. Sam Mię wezwałeś”. Stefana Żeromskiego wizja szatana, [w:] Żeromski. Tradycja i eksperyment, red. Anna Janicka, Alina Kowalczykowa, Grzegorz Kowalski, Białystok-Rapperswil: Wydawnictwo Alter Studio 2013, s. 359-378.
 30. Obraz Warszawy w felietonach Włodzimierza Perzyńskiego („Tygodnik Ilustrowany” 1912-1919), [w:] Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, red. Małgorzata Święcicka, Monika Peplińska-Narloch, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2014, s. 206-222.
 31. Nieoczekiwana zamiana miejsc. Japońsko-chiński egzotyzm na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” w latach 1904-1905, [w:] Literatura. Media. Polityka. Prace ofiarowane Panu Profesorowi Krzysztofowi Stępnikowi, red. Magdalena Piechota, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2014, s. 9-34.
 32. Powstanie Styczniowe na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” (1913-1923), „Niepodległość i Pamięć” 2014, nr 1/2, s. 399-422.
 33. Między chaosem a porządkiem – retoryczne zmagania z wybuchem I wojny światowej na łamach „Tygodnika Ilustrowanego”, „Res Rhetorica” 2015, nr 2, s. 24-51.

Indeksy i bibliografie:

 1. Wybór prac dotyczących życia i twórczości Stefana Żeromskiego [współaut.: Maria Jolanta Olszewska], „Zeszyty Stowarzyszenia imienia Stefana Żeromskiego” 2010, nr 1, s. 103-124.
 2. Wybór prac dotyczących życia i twórczości Stefana Żeromskiego – kontynuacja, „Zeszyty Stowarzyszenia imienia Stefana Żeromskiego” 2012, nr 2, s. 87-89.
 3. Wybór prac dotyczących życia i twórczości Stefana Żeromskiego – kontynuacja, „Zeszyty Stowarzyszenia imienia Stefana Żeromskiego” 2013, nr 3, 117-118.
 4. Wybór prac dotyczących życia i twórczości Stefana Żeromskiego – uzupełnienie, „Zeszyty Stowarzyszenia imienia Stefana Żeromskiego” 2014, nr 4, s. 75-77.
 5. Wybór prac dotyczących życia i twórczości Stefana Żeromskiego – uzupełnienie, „Zeszyty Stowarzyszenia imienia Stefana Żeromskiego” 2015, nr 5, s. 87-88.
 6. Bibliografia prac o Żeromskim. Wykaz prac dotyczących życia i twórczości Stefana Żeromskiego (wybór), [współaut.: Maria Jolanta Olszewska], [w:] http://stefanzeromski.pl/bibliografia/.

Inne:

 1. Apendix, [w:] Komunikowanie i komunikacja w dwudziestoleciu międzywojennym, red. Krzysztof Stępnik i Maciej Rajewski, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2010, s. 355-370.