Publikacje: dr Agnieszka Skórzewska-Skowron

Publikacje: dr Agnieszka Skórzewska-Skowron

Artykuły Teologiczne:

 1. Tajemnica Maryi w hymnach św. Efrema, [w:] „Salvatoris Mater” 3 (39) 2008, s.161-179.
 2. Teologia symbolu w hymnach św. Efrema, [w:] „Atheneum Kapłańskie”, zeszyt 1 (602) tom 153, 2009.
 3. Życie jako rola. Prawdziwy aktor według Ojców Kościoła, [w:] Życie Księgi. Biblia a dramat i teatr współczesny, red. E. Partyga, M. Prussak, Warszawa 2010.
 4. Chrześcijańska kultura postchrześcijańska, „Literacje” 1(16) 2010.

Artykuły Literaturoznawcze:

 1. Czasy wczesnopiastowskie w powieściach historycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego jako wyraz poszukiwania tożsamości w kontekście niektórych wcześniejszych prób romantycznych, [w:] Powieść historyczna dawniej i dziś, red. R. Stachura, T. Budrewicz, B. Faron, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2007.
 2. W poszukiwaniu nowego sposobu myślenia. Inny bohater, inna opowieść, inna forma w dramaturgii Amelii Hertzówny, [w:] Literackie portrety Innego. Inny i Obcy w kulturze. Część 2., red. P. Kuciński, P. Cieliczko, IBL PAN, Warszawa 2008.
 3. Dramat jako walka o Prawdę – „Igrzysko” Leopolda Staffa i „Wielki Król” Amelii Hertzówny, [w:] Poszukiwania świadectw. Szkice o problematyce religijnej w literaturze II połowy XIX i początku XX wieku, red. A. Malik, Lublin: KUL 2008.
 4. współudział w redagowaniu i pisanie tekstów wprowadzających do książki Modernizm – spotkania. Antologia, red. E. Paczoska i L. Magnone, Warszawa 2008.
 5. Religia czy wiara, mistyka czy mistycyzm – „W mrokach złotego pałacu czyli Bazylissa Teofanu” Tadeusza Micińskiego i „Zwiastowanie” Paula Claudela w kontekście mistyki św. Jana od krzyża i Mistrza Eckharta, [w:] Religie i wierzenia w literaturze polskiego Modernizmu, red. H. Ratuszna, Toruń: UMK 2009.
 6. Historyczne odsłony wieczności – „W mrokach Złotego Pałacu, czyli Bazylissa Teofanu” Tadeusza Micińskiego i „Akropolis” Stanisława Wyspiańskiego, [w:] Dramat w historii – historia w dramacie, red. K. Latawiec i in., Kraków 2009.
 7. Dramat prawdy słowiańskiej – „Swanta, czyli baśń o prawdzie” Maryli Wolskiej, [w:] Modernistyczny Lwów. Teksty życia, teksty sztuki, red. E. Paczoska, D.M. Osiński, Warszawa 2009.
 8. Secesja jako sposób na syntezę sztuk w dramaturgii Amelii Hertzówny, [w:] Młodopolska synteza sztuk, red. H. Ratuszna, R. Sioma, Toruń 2010.
 9. Wymiary miłości w dramaturgii Amelii Hertzówny – „Yseult o Białych Dłoniach” i „Wielki Król”, [w:] Zapomniany dramat, t.1, red. M.J. Olszewska, K. Ruta-Rutkowska, Warszawa 2010.
 10. Bohater – aktor – performer. „Teatr w teatrze” w dramatach Szekspira i Wyspiańskiego w ujęciu estetyki performatywnej, [w:] Szekspir wśród znaków kultury polskiej, red. E. Łubieniewska, K. Latawiec, J. Waligóra, Kraków 2012.