Publikacje: dr Elżbieta Wróbel

Publikacje: dr Elżbieta Wróbel

Książki autorskie:

 1. Dwudziestolecie znane i nieznane. Szkice o literaturze międzywojennej, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2012.

Redakcje:

 1. Czytanie Dwudziestolecia II, red. E. Hurnikowej i E. Wróbel. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2009.
 2. Literatura i kultura w Częstochowie – Częstochowa w literaturze i kulturze, red. E. Hurnikowa, E. Wróbel, A. Wypych-Gawrońska, Muzeum Częstochowskie; Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Oddział w Częstochowie, Częstochowa 2009.
 3. Czytanie Dwudziestolecia III, t. 1, red. E. Hurnikowa i E. Wróbel. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2012..
 4. Czytanie Dwudziestolecia III, t. 2, red. E. Hurnikowa i E. Wróbel. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2012.
 5. Iwo Gall – redutowiec, artysta teatru, red. A. Wypych-Gawrońska, E. Wróbel, J. Warońska, Częstochowa 2014.

Artykuły (wybór):

 1. Działalność Oddziału Częstochowskiego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w latach 1956–2006, [w:] Literatura i kultura w Częstochowie. Częstochowa w literaturze i kulturze, pod red. Elżbiety Hurnikowej, Elżbiety Wróbel, Anny Wypych-Gawrońskiej. Muzeum Częstochowskie. Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza – Oddział w Częstochowie, Częstochowa 2009; współautor T. Majak.
 2. Janiny Surynowej-Wyczółkowskiej felietony nie tylko o macierzyństwie, [w:] Dziecko I, red. E. Lewik-Tsirigotis, G. Pietruszewska-Kobiela, Z. Włodarczyk, Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu, Wieluń 2010.
 3. Z Karolem Irzykowskim rozważania o aforyzmie, [w:] Zjawisko Ekonomii w języku, tekście i komunikacji, red. R. Bizior, D. Suska, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2010.
 4. Ślady istnienia, znaki pamięci – Halina Poświatowska i Częstochowa, [w:] Halina Poświatowska. Czytanie wielokrotne, red. A. Czajkowska E. Hurnikowa, A. Wypych-Gawrońska, Muzeum Częstochowskie, Częstochowa 2010.
 5. Władysław Orkan publicysta niepodległej Polski, [w:] Wokół Władysława Orkana. Aspekty literackie, kulturowe i medialne, red. B. Faron, współpraca A. Ogonowska, Wydawnictwo Abaton. Prace Monograficzne Małopolskiej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. Dietla w Krakowie, Kraków 2011.
 6. Rafał Malczewski i „Wiadomości”. Nie tylko o redakcyjnej korespondencji Rafała i Zofii Malczewskich, [w:] Metaliterackie listowania. List jako dokument świadomości literackiej pisarza red. I. Sikora i A. Czajkowska, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2012.
 7. Marii Kuncewiczowej notatki nie tylko palestyńskie, [w:] Czytanie Dwudziestolecia III, t. 2, red. E. Hurnikowa i E Wróbel, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2012.
 8. Literatura popularna i „Wiadomości Literackie” (okres 1924–1930), [w:] Literatura popularna. Dyskusje wielorakie, t.1, red. E. Bartos i M. Tomczok, Katowice 2013.
 9. Pożegnanie krytyka. Próba rekonstrukcji wojennej biografii Emila Breitera, [w:] W literackich konstelacjach. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Hurnik, red. B. Małczyński, J. Warońska, R. Włodarczyk, Częstochowa 2013 [książka antydatowana]
 10. „Gazeta Narodowa” o teatrze Iwo Galla w Częstochowie – artysta i lokalna polityka, [w:] Iwo Gall – redutowiec, artysta teatru, red. A. Wypych-Gawrońska, E. Wróbel, J. Warońska, Częstochowa 2014.
 11. Gospodarstwo pamięci Mariana Kisiela. Próba lektury kilku wierszy z minionego wieku, [w:] Między XX a XXI wiekiem. Z literaturoznawczych warsztatów badawczych, red. L. Będkowski i G. Pietruszewska-Kobiela, Częstochowa 2014.
 12. Emil Breiter, „Skamander” i teatr, „Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury. Prace Naukowe Akademii im. J. Długosza”, z. XIV, Częstochowa 2014.
 13. Stefana Mrożewskiego powroty do Częstochowy, „Rocznik Muzeum Częstochowskiego”, t. 13, Częstochowa 2014.
 14. Rafał Malczewski and „Wiadomości”, „The Polish Review” 2014, no 2, vol. 59.
 15. Obraz państwa polskiego w wybranych powieściach lat trzydziestych, [w:] Kultura i oświata w europejskim międzywojniu, red. R. Bryzek. J. Urban, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2010.