Publikacje: mgr Katarzyna Małgowska

Publikacje: mgr Katarzyna Małgowska

  1. K. Małgowska, Obraz rewolucji w dramacie Emila Zegadłowicza Łyżki i księżyc [w:] Zapomniany dramat pod red. M. J. Olszewskiej i K. Ruty- Rutkowskiej, Warszawa 2010.
  2. K. Małgowska, Staff-dramaturg. Zapomniane oblicze poety [w:] Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914 pod red. K. Fiołka, Kraków 2014.
  3. K. Małgowska, W obliczu przemian. Historiozofia Zegadłowicza-dramaturga na przykładzie sztuk Łyżki i księżyc oraz Pokój dziecinny [w:] Emil Zegadłowicz daleki i bliski pod red. H. Czubały, K. Kłosińskiego, K. Latawiec, W. Próchnickiego, Katowice 2015.
  4. K. Małgowska, Wokół dramaturgii Emila Zegadłowicza [w:] Niedoczytane dramaty 1918-1939, red. M. Mizera (złożony do druku).
  5. K. Małgowska, Tragizm codzienności. To samo Leopolda Staffa na nowo odczytane [w:] Niedoczytane dramaty 1863-1914, pod red. M. Mizery (złożony do druku).