Odpowiedzialność za słowo w komunikacji literackiej. Zaproszenie na sympozjum naukowe

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Humanistycznych

Zapraszamy do uczestnictwa w sympozjum

Odpowiedzialność za słowo w komunikacji literackiej

Rozmowa pierwsza: Odpowiedzialność interpretatora tekstu w nauce, dydaktyce, teatrze i filmie

Rozmowa druga: Odpowiedzialność inscenizatora i krytyka teatralnego wobec autora, aktorów i publiczności

 

Termin: 2 grudnia 2017 (sobota)

Miejsce: Campus Dewajtis, 01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5

W najnowszych badaniach naukowych w humanistyce powracają zagadnienia etyczne, przez lata mało eksploatowane. Można je rozważać jako wewnętrzną problematykę utworu literackiego (wybory moralne bohaterów, odpowiedzialność, przełom moralny), ale także:

 • w świetle relacji autora i czytelnika (odpowiedzialność autora za kształtowanie postaw czytelnika, za przekazywany odbiorcy obraz świata i człowieka, za kształtowanie wrażliwości czytelnika, za kształtowanie wspólnoty społecznej poprzez sztukę słowa);
 • w świetle relacji interpretatora (krytyka literackiego) do dzieła sztuki, tj. w świetle odpowiedzialności za prawidłową interpretację,
 • odpowiedzialności translatora za przekład;
 • odpowiedzialności historyka i teoretyka literatury za obraz świata literackiego i za metody pracy z tekstem;
 • odpowiedzialności reżysera za wystawienie sztuki;
 • odpowiedzialności adaptatora dzieła literackiego za adaptację.

Aczkolwiek literatura zwykle stanowi strefę fikcji, ściśle wiąże się ze sferą prawdy, dobra i piękna. A jeśli mówienie jest działaniem – w przestrzeni prywatnej i publicznej – podlega ocenie moralnej. We współczesnych społeczeństwach zagadnienia etyczne nabierają coraz większego znaczenia. Wspólnoty ludzkie nie mogą istnieć bez rozmowy, dialogu, bez przekazywania swego doświadczenia w sztuce, bez komentowania go w krytyce literackiej i nauce o literaturze. To właśnie w literaturze i literaturoznawstwie (nie tylko w nauce czy filozofii) kształtuje się głębokie rozumienie świata, człowieka, społeczeństwa. Stąd sfera komunikacji literackiej, teatralnej i filmowej jest także przestrzenią odpowiedzialności. 

Propozycje tematów wystąpień lub artykułów do monografii prosimy nadsyłać do dnia 7 listopada 2017 na adres: interdyscyplinaria@interia.pl.

Nie pobieramy opłaty konferencyjnej.

Przewidujemy wydanie recenzowanego zbioru rozszerzonych wystąpień w 2018 roku.

Serdecznie zapraszają:

Organizatorzy Sympozjum: dr Dominik Sulej, mgr Łukasz Kucharczyk

oraz pozostali uczestnicy projektu badawczego Odpowiedzialność za słowo w komunikacji literackiej:

dr hab. Magdalena Saganiak, dr hab. Anna Kozłowska, mgr Wojciech Kwapisiński, mgr Marzena Mroczek, mgr Jakub Jurkowski;

Współpracują:

 • Zakład Metodologii Badań Literackich WNH UKSW;
 • Zakład Badań nad Językiem Autorów WNH UKSW;
 • Pracownia Historii Dramatu (Wydział Polonistyki UW),
 • Podzespół Teoretyczne podstawy etyki słowa i Podzespół Problemy języka sztuki w Zespole Etyki Słowa przy Radzie Języka Polskiego PAN,
 • Uczestnicy seminarium Nowe Dyskursy Miłosne.

 

AKTUALIZACJA!  – 26.11.2017 r.

Szanowni Państwo, na naszej stronie jest już dostępny program konferencji. W imieniu komitetu organizacyjnego zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przybycia!

Program sympozjum – PDF

Program sympozjum – DOC

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.