Ogólnopolska konferencja naukowa Tadeusz Kudliński. Aksjologia i nowoczesność: wojna, historia, literatura, teatr – program

Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz
Katedra Literatury XX wieku, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
mają zaszczyt zaprosić na
ogólnopolską konferencję naukową

Tadeusz Kudliński. Aksjologia i nowoczesność:
wojna, historia, literatura, teatr

8 listopada 2016, Muzeum Literatury w Warszawie

Program

10.00 Powitanie uczestników konferencji (dziekan Wydziału Filologicznego UP im. KEN w Krakowie prof. dr hab. Władysław Marek Kolasa)
10.20 prof. dr hab. Stanisław Bryndza-Stabro (UJ) – Na granicy dwóch światów. Proza Tadeusza Kudlińskiego w latach 1946 – 1948
10.40 prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska (UW)- Tadeusza Kudlińskiego lektura Biblii, czyli Gniew o Soszannę
11.00 dr hab. Jacek Rozmus, prof. UP (UP w Krakowie)- Estetyka śmierci, sublimacja życia. Tadeusz Kudliński wobec militarnych reprodukcji w kulturze materialnej XIX i XX w.
11.20 dyskusja
11.40 – 12.00 przerwa kawowa

12.00 – 13.20 obrady i dyskusja
12.00 prof. dr hab. Ewa Łubieniewska (UP w Krakowie) – Portret teatrała – Tadeusz Kudliński – krytyk
12.20 mgr Anna Kołodziejska (KUL) – „Grymaśnik, a więc formacja wybitnie prywatna i ochotnicza” – Tadeusz Kudliński i Teatr Rapsodyczny
12.40 prof. dr hab. Kazimierz Gajda (UP w Krakowie) – O teatrze i kulturze dwa teksty Kudlińskiego
13.00 dyskusja

13.20 – 14.20 obiad

14.20 – 15.20 OLGIERD ŁUKASZEWICZ
– czytanie performatywne tekstów Tadeusza Kudlińskiego
– dyskusja
15.20 – 15.40 przerwa kawowa

15.40 – 17.00 obrady i dyskusja
15.40 mgr Natalia Wrzeszcz (UP w Krakowie)- Podróż z wojną w tle. Obraz świata Tadeusza Kudlińskiego.
16.00 lic. Mateusz Rozmus (UJ) – Wojenna turystyka Tadeusza Kudlińskiego
16.20 mgr Marek Grajek (UW) – Wydarzenie sportowe jako widowisko teatralne. Analiza nowel sportowych Tadeusza Kudlińskiego z tomu Pierwsza miłość panny Elo
16.40 – dyskusja
17.00 – 17.20 przerwa kawowa

17.20 – 19.00 obrady i dyskusja
17.20 lic. Joanna Dobrowolska (UW) – Nowoczesny artysta „w środku społeczeństwa”. Obraz krakowskiego środowiska literackiego i teatralnego we wspomnieniach Młodości mej stolica. Pamiętnik krakowianina z okresu między wojnami Tadeusza Kudlińskiego
17.40 dr hab., prof. AP Anna Sobiecka (AP w Słupsku) – Tadeusz Kudliński czyta Hamleta (2)
18.00 dr hab. Magdalena Sadlik, prof. UP (UP w Krakowie) – „Przemówił dziad do obrazu” – historia pewnej polemiki
18.20 mgr Michał Zdunik (UW) – W kręgu Tadeusza Kudlińskiego: Wacław Gorecki i Marian Niżyński
18.40 dyskusja

19.00 Zakończenie obrad

Patronat: Księgarnia Polon Wydziału Polonistyki.

logotyp-polon