Dramat poetycki od nowa

Dramat poetycki od nowa

data i miejsce: 25 – 26 listopada 2016, Oddział Literacki im. Józefa Czechowicza Muzeum Lubelskiego, Lublin

Organizatorzy: Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Oddział Literacki im. Józefa Czechowicza Muzeum Lubelskiego.

Zobacz program.

Relacja z konferencji: W dniach 25, 26 listopada 2016 roku w Oddziale Literackim im. Józefa Czechowicza Muzeum Lubelskiego odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa „Dramat poetycki od-nowa”. Organizatorami konferencji byli: Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Oddział Literacki im. Józefa Czechowicza Muzeum Lubelskiego.

Na konferencji wystąpiło dwudziestu sześciu prelegentów z dziesięciu ośrodków akademickich z całego kraju, wygłaszających referaty w siedmiu blokach. W wystąpieniach dominowały rozważania na temat aktualności definicji dramatu poetyckiego oraz różnorodności jego form. Analizowano i interpretowano utwory z różnych epok literackich. Głos zabierali między innymi prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska, prof. dr hab. Ewa Wąchocka, dr hab. prof. UJK Grażyna Legutko, prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek, dr hab. Edward Jakiel. Wystąpienia uczestników stały się pretekstem do żywych dyskusji prowadzonych w ramach bloków oraz w kuluarach. Konferencja przebiegła zgodnie z programem.

Dominik Gac