Spotkanie poświęcone „Szewcom” Witkacego

Spotkanie poświęcone „Szewcom” Witkacego

data: 18 grudnia 2015

prelegent: mgr Przemysław Pawlak (IS PAN, Instytut Witkacego)

18 grudnia 2015 r. na Wydziale Polonistyki UW spotkaliśmy się w połączonym gronie „komisji trójstronnej”: Pracowni Historii Dramatu 1864-1939, Instytutu Witkacego i Instytutu Sztuki PAN na zaproszenie prof. Marii Olszewskiej, aby zainaugurować naszą współpracę. Pani profesor zaproponowała dyskusję o tekście Przemysława Pawlaka „Przywrócić godność Szewcom”, co dla autora było spełnieniem marzeń – mógł usłyszeć krytykę, świadom, że ktoś zechciał pochylić się nad bardzo obszernym esejem.
IS PAN i IW reprezentował prof. Lech Sokół, Pracownię Historii Dramatu: prof. Olszewska, sekretarze – dr Iwona Gosik-Kapelińska i mgr Marek Grajek, doktoranci Michał Zdunik i Anna Dzhabagina, prof. Jagoda Hernik-Spalińska reprezentowała IS PAN, Aneta Jabłońska przybyła w imieniu Koła Witkacodrom i Koła Literatury Polskiej XX wieku UW, doc. dr inż. Marek Średniawa, Elżbieta Grzyb i Przemysław Pawlak reprezentowali tworzony właśnie Instytut Witkacego. Wśród gości byli także Ewa Małgorzata Pawlak, poszukiwaczka zaginionych dramatów Witkacego oraz Alicja Dobrowolska – witkacofilka.
Przemysław Pawlak krótko streścił tezy swojej pracy, po czym prof. Sokół stwierdził, że ze wszystkimi się zdecydowanie nie zgadza i zaapelował, by nie szukać nawiązań biblijnych w dramatach Witkacego. Pawlak protestował przeciw tezie prof. Sokoła, jakoby Witkacy nie podołał w dramatach wymogom własnej teorii Czystej Formy. Prof. Sokół przyznał, że największą sympatią i podziwem darzy obecnie „Matkę”, a nie „Szewców”. Z pozycji mediatora występowała prof. Hernik-Spalińska. Michał Zdunik bronił prawa reżyserów do adaptowania dramatów według ich „widzimisię”, odpowiadając na zarzuty Pawlaka o przyrządzaniu „pasztetów” zatytułowanych bezpodstawnie tytułami konkretnych dramatów Witkiewicza. Prof. Sokół opowiadał, o czym są „Szewcy”, Pawlak natomiast obstawał przy zdaniu, że sztuki Witkacego nie są „o czymś”, tylko są z założenia same w sobie dziełami sztuki, tak jak i brzozy nie są o czymś zewnętrznym wobec brzóz. Było żywiołowo i żartobliwie. W imieniu Instytutu Witkacego Pawlak przekazał na ręce prof. Olszewskiej dar dla Pracowni – dwa świeżo wydane (wyd. drugie, poprawione) przez PIW tomy „Listów do żony” Witkacego, w pomnikowym opracowaniu prof. Janusza Deglera, jednego z założycieli Instytutu.

Przemysław Pawlak

Teksty Przemysława Pawlaka omawiane na spotkaniu do lektury w formacie pdf:

Czysta forma – liturgia, geometria i gramatyka dzieła sztuki
Przywrócić godność Szewcom!