DRAMAT ROMANTYCZNY – POSTROMANTYCZNY – NEOROMANTYCZNY. XIX-WIECZNY DRAMAT POLSKI W POSZUKIWANIU FORMY (I JEGO KONTYNUACJE)

 

Muzeum Fryderyka Chopina

oraz Pracownia Historii Dramatu 1864-1939

mają zaszczyt zaprosić na konferencję

DRAMAT ROMANTYCZNY POSTROMANTYCZNY NEOROMANTYCZNY.
XIXWIECZNY DRAMAT POLSKI W POSZUKIWANIU FORMY
(I JEGO KONTYNUACJE)


28 listopada 2022 r.

Miejsce obrad: Sala konferencyjna Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina
(I piętro)

(wejście od ul. Okólnik)

PROGRAM

I część
POWITANIE GOŚCI 9:00 9:10

dr Artur Szklener Dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina

dr Seweryn Kuter Kustosz Muzeum Fryderyka Chopina

dr hab. Karol Samsel Kierownik Pracowni Historii Dramatu 18641939 Instytut Literatury
Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego


9:10 Ewa HoffmannPiotrowska, UW, Tajemnica bohaterki Dziadów Adama Mickiewicza

9:30 Katarzyna Westermark, UW, Figury kanclerzy w dramatach Juliusza Słowackiego

9:50 Wiesław Rzońca, UW, Pierścień WielkiejDamy Cypriana Norwida. Konteksty
symboliczne

10:10 Karol Samsel, UW, Dramaturgia antyczna Felicjana Faleńskiego. Wybrane
reprezentacje (Juliusz Brutus, Ataulf, Sofonisbe)

10:30 Magda Nabiałek, UW, Romantyczna szopka Mickiewicz i Słowacki jako
prekursorzy dramatów z przełomu XIX i XX wieku

10:50 Jakub Pyda, UW, Dwa dramaty, dwie nowoczesności? Mocarz Stanisława
Brzozowskiego wobec NieBoskiej komedii Zygmunta Krasińskiego

11:10 Aleksandra Rajkowska, UW, Norwid Wyspiański. Próba zbliżenia (Zwolon i
Wyzwolenie)

PRZERWA KAWOWA

II część
11:50
Mateusz Skucha, UJ, W dramatycznym świecie Józefa Ignacego Kraszewskiego
12:10
Dawid Maria Osiński, UW, Postromantyczne prawidła protomodernistycznego dialogu
miejsca wspólne kultury i sztuki. Wokół „Prometeusza i Syzyfa” Marii Konopnickiej

12:30
Maria Jolanta Olszewska, UW, Chłop „malowany” i niemalowany”. („Karpaccy górale” Józef Korzeniowski Na Ukrainie” Leonard Sowiński Wesele” Stanisław Wyspiański Ofiara Władysław Orkan)
12:50
Agnieszka SkórzewskaSkowron, UW, Romantyczne i poromantyczne przekształcenia postaci Wandy w dramatach Tekli Łubieńskiej, Deotymy i Jadwigi Marcinowskiej
13:10
Elżbieta FlisCzerniak, UMCS, Od romantyzmu do ekspresjonizmu. Figura poetyszaleńca w dramaturgii Tadeusza Micińskiego
13:30
Hanna Ratuszna, UMK, Los człowieka „Matka” Stanisława Przybyszewskiego
13:50
Anna Podstawka, KUL, Tropy dramatu romantycznego w Marchołcie Jana
Kasprowicza

14:10
Anna Pekaniec, UJ, Recepcja dramatów romantycznych i neoromantycznych w literaturze dokumentu osobistego kobiet od II połowy XIX wieku do II wojny
światowej”

P
RZERWA OBIADOWA


III część

15:30
Karol Samsel, UW, Fryderyk Chopin metonimiczny. Próba innej lektury pism
kompozytora

15:50
Michał Ceglarek, NIFCMFC, Z pietyzmu dla wielkiej postaci i wielkiej sztuki.
Wkład Krystyny Kobylańskiej w badania nad osobą i twórczością Fryderyka Chopina

16:10
Jarosław Cymerman, UMCS, InscenizacjeLata w Nohant” Jarosława Iwaszkiewicza
D
YSKUSJA

IV część
17
:00 recital fortepianowy (utwory Fryderyka Chopina wykona Mischa Kozłowski pianista solista i kameralista, wykładowca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie)

 
 
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.