Tadeusz Kudliński. Aksjologia i nowoczesność: wojna, historia, literatura, teatr – konferencje minione

Tadeusz Kudliński. Aksjologia i nowoczesność: wojna, historia, literatura, teatr

data i miejsce: 8 listopada 2016,, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

Organizatorzy: Pracownia Historii Dramatu 1864 – 1939, Katedra Literatury XX wieku, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 

Patron konferencji: Księgarnia Polon Wydziału Polonistyki

Zobacz program konferencji. 

Autorem zdjęć jest Kinga Rogowska.