Joseph Conrad dramaturg – nieznane oblicze pisarza

Szanowni Państwo,

zapraszamy na inaugurację roku Josepha Conrada-Korzeniowskiego w naszej Pracowni Historii Dramatu. Tegoroczny jubilat jest znany przede wszystkim jako autor Jądra ciemności, Lorda Jima i Smugi cienia. My tymczasem, razem z gośćmi z Polskiego Towarzystwa Conradowskiego (Wydział Polonistyki UJ), chcielibyśmy porozmawiać o ciekawych, acz mało znanych dramatach pisarza.

Głównym przedmiotem naszej dyskusji będą dramaty:
* Jutro (One Day More, 1913) – adaptacja noweli Jutro (Tomorrow);
* Tajny agent (The Secret Agent, a Drama in Four Acts, 1923) – adaptacja powieści pod tym tytułem.

Dramaty Conrada bardzo często powstawały na kanwie jego form prozatorskich, dlatego zależy nam na ich interpretacji w szerszym kontekście. W kręgu tematycznym naszej dyskusji pozostanie więc cała twórczość Conrada. Szczególnie skoncentrujemy się jednak na adaptacjach teatralnych i filmowych poszczególnych dzieł.

Część merytoryczną przygotują prelegenci:

Spotkanie odbędzie się 10 lutego 2017 r., o godz. 15, w sali 8, w Gmachu Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

TUTAJ znajdą Państwo trochę materiałów, które można poczytać/obejrzeć przed spotkaniem. Ta „biblioteczka” będzie na bieżąco aktualizowana.

Niniejszym Rok Conrada uważamy za rozpoczęty!