Wokół „Myśli teatralnej doby postyczniowej”

Pracownia Historii Dramatu inauguruje noworoczny cykl spotkań! 20 stycznia 2017 r. na Wydziale Polonistyki UW gościliśmy dr hab. Sabinę Brzozowską i dra hab. Marka Dybizbańskiego, prof. prof. UO – autorów antologii Myśl teatralna doby postyczniowej. Ożywiliśmy dyskusje teoretyczne o teatrze i dramacie toczone po roku 1864.

Mimo pory wybitnie weekendowej w piątek wieczorem zainaugurowaliśmy noworoczny cykl naszych spotkań. O godzinie 16: 00 prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska uroczyście powitała gości i w ramach „ogłoszeń parafialnych” przedstawiła najbliższe plany Pracowni.

W problematykę antologii wprowadził nas dr Dawid Maria Osiński (Uniwersytet Warszawski), który rzetelnie omówił treść publikacji oraz główne problemy z zakresu teorii i krytyki teatralnej.

Naszą obecnością i wsparciem merytorycznym zaszczyciły nas specjalistki od teatru i historii literatury: prof. dr hab. Maria Prussak (Instytut Badań Literackich) oraz prof. dr hab. Wiesława Tomaszewska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego).

Tom Myśl teatralna doby postyczniowej ukazał się w 2016 r. nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego. Dokładnie 50 lat po ukazaniu się kanonicznej Myśli teatralnej Młodej Polski pod red. Ireny Sławińskiej i Stefana Kruka (1966). Autorzy świadomie chcieli zainicjować kontrdyskurs z tym dziełem. Antologia zawiera teksty programowe, krytyczne i teoretyczne Aleksandra Świętochowskiego, Władysława Bogusławskiego, Józefa Kotarbińskiego, Edwarda Lubowskiego, Henryka Struvego i wiele innych (w tym ciekawe studium o dramacie wagnerowskim Walerego Gostomskiego). Są one reprezentatywne dla toczonych po 1864 r. dyskusji nad funkcjami teatru, jego recepcją, rolą publiczności, znaczeniem edukacji aktorów, nowatorskimi koncepcjach reżyserskimi, teatrem ludowym.

Rozmawialiśmy o rozmaitych uwarunkowaniach wpływających na kształtowanie się myśli teatralnej w pozytywizmie i Młodej Polsce. Autorzy opowiadali o pracy nad publikacją, zebranym materiale oraz metodzie wyboru poszczególnych tekstów.

Naturalnym kontekstem porównawczym było dla nas dzieło Sławińskiej. Porównywaliśmy obie antologie, zastanawiając się nad problemem obecności lub nieobecności poszczególnych autorów w dyskursie badawczym historyków literatury. W ramach konkluzji stwierdziliśmy, iż teksty zebrane w Myśli teatralnej doby postyczniowej projektują pewną wizję „teatru idealnego”. Jaki wpływ modele kreowane przez Bogusławskiego czy Świętochowskiego wywarły na twórczość doby postyczniowej? Czy w ogóle znalazły realne odzwierciedlenie w życiu teatru? A może pozostały jedynie piękną, utopijną projekcją? Te i inne pytania nurtowały nas nieustannie, skłaniając do poszukiwania odpowiedzi.

Po spotkaniu autorzy podpisywali egzemplarze antologii, które otrzymali wszyscy uczestnicy spotkania.

Już wkrótce czekają nas kolejne spotkania Pracowni. 10 lutego na Wydziale Polonistyki UW rozmawiamy o dramatach Josepha Conrada-Korzeniowskiego oraz ich adaptacjach (nie tylko teatralnych). Szczegóły na naszej stronie i profilu Fb. Serdecznie zapraszamy!

_____________________________________________________________________________________________

Autorką zamieszczonych zdjęć jest dr hab. Elżbieta Flis-Czerniak.

Dla Pracowni Historii Dramatu – Joanna Dobrowolska

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.