Warszawa dwudziestolecia międzywojennego w powojennym i współczesnym teatrze – konferencja w IS PAN

Szanowni Państwo! Otrzymaliśmy zaproszenie na ciekawą konferencję, polecamy ją uwadze wszystkim zainteresowanych okresem dwudziestolecia międzywojennego.

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

ma zaszczyt zaprosić na

ogólnopolską konferencję naukową

Warszawa dwudziestolecia międzywojennego w powojennym

i współczesnym teatrze. Inspiracje – nawiązania – kontynuacje

odbywającą się w dniach 8-9 listopada 2017 roku

w Instytucie Sztuki PAN

Jest to pierwsza odsłona trzyczęściowego cyklu konferencji „Dwudziestolecie: inspiracje – nawiązania – kontynuacje”. Metodą kolejnych przybliżeń chcemy prześledzić inspiracje wynikające z dorobku dwudziestolecia międzywojennego, nawiązania do tego okresu we współczesnym teatrze, jak również ewentualne kontynuacje dorobku tego czasu. Trzy konferencje w kolejnych latach będą poświęcone rozszerzającym się obszarom i perspektywom badawczym. Pierwsza dotyczy Warszawy, druga Polski w jej granicach obecnych i przedwojennych, trzecia Europy i reszty świata.

W cyklu tym pragniemy stworzyć zarys bilansu dziedzictwa i jego kontynuacji. Chcemy rozmawiać o zjawiskach współczesnych w kontekście ich fundamentów z przeszłości. Interesują nas nie tylko zjawiska ściśle teatralne, ale również te, które bezpośrednio wpłynęły na rozwój teatru tego okresu: z obszaru literatury, filmu, polityki i życia społecznego.

Celem pierwszej konferencji – Konferencji Warszawskiej – jest podjęcie przez teatrologów i varsavianistów dyskusji na temat recepcji Warszawy dwudziestolecia międzywojennego – jej teatru, sztuki, kultury – w powojennym teatrze i dramacie. Spróbujemy zastanowić się nad kształtowaniem się obrazu, legendy, mitu przedwojennej stolicy Polski w świadomości powojennych twórców teatru, a także nad powojennymi kontynuacjami i nawiązaniami do dorobku dwudziestolecia międzywojennego.

W czasie naszego spotkania chcielibyśmy nie tylko przypomnieć ten, tak ważny w historii teatru polskiego okres, ale być może także dokonać próby przewartościowania niektórych utartych stereotypów związanych z recepcją teatralnej Warszawy dwudziestolecia, zaproponować inne spojrzenie na znane i zapomniane wydarzenia z zastosowaniem nowych metodologii badawczych.

Podczas sesji planujemy poruszyć m.in. następujące zagadnienia:

● Warszawa dwudziestolecia we wspomnieniach przedwojennych i powojennych artystów teatru;

● przedwojenne warszawskie doświadczenie teatru i sztuki twórców powojennych i wpływ tego doświadczenia na ich twórczość;

● organizacja teatrów i szkolnictwa teatralnego (nawiązania, kontynuacje, inspiracje);

● obecność Warszawy w powojennym teatrze i dramacie;

● wpływ przedwojennych kabaretów na kabarety powojenne;

● wizerunki dwóch światów: II Rzeczpospolita i PRL w teatrze.

Zaproszenie kierujemy do historyków teatru i varsavianistów, a także do wszystkich zainteresowanych tematem.

Prosimy o przesyłanie propozycji 20-minutowych referatów do dnia 30 czerwca 2017 r. na adres dwudziestolecieteatralne@gmail.com

Zgłoszenie powinno zawierać tytuł wystąpienia, abstrakt o maksymalnej objętości 2000 znaków, dane kontaktowe oraz afiliacje Autora.

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł. Nocleg i dojazd uczestnicy opłacają we własnym zakresie.

Planujemy publikację poszerzonych wersji referatów w recenzowanym tomie pokonferencyjnym.

Komitet organizacyjny:

dr hab. Jagoda Hernik Spalińska, prof. IS PAN

dr Justyna Kozłowska

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.