JUDASZ W DRAMACIE MŁODOPOLSKIM – RELACJA Z SEMINARIUM

Dnia 16 maja w Instytucie Filologii Polskiej UG odbyło się seminarium poświęcone postaci Judasza w dramacie. Było ono elementem całego cyklu spotkań i paneli naukowych poświęconych problematyce dramaturgicznej, jakie organizuje założona i prowadzona przez prof. dr. hab. Marię Jolantę Olszewską Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 (Uniwersytet Warszawski).

Na początku prof. dr hab. Edward Jakiel przedstawił obecnym na seminarium wydaną na przełomie kwietnia i maja br. czwartą już z cyklu biblijnego księgę pokonferencyjną – Biblia w dramacie oraz tematyczny zeszyt wydawanego w Instytucie Filologii Polskiej UG periodyku „Język-Szkoła-Religia” XIII/1, w którym znalazło się jeszcze sześć artykułów poświęconych tematyce biblijnej w dramacie.

Rodzajem biblistycznej introdukcji było wystąpienie wykładowcy Gdańskiego Seminarium Duchownego – ks. dra Krzysztofa Grzemskiego. W swojej wypowiedzi, skonstruowanej jako zespół luźno ze sobą powiązanych glos, zwrócił on szczególną uwagę na aspekt soteriologiczny, konkretyzujący się w opozycyjnych rozstrzygnięciach dwóch apostołów: św. Piotra i Judasza właśnie.

Dr Irena Chawrilska z kolei w swoim wystąpieniu ukazała figurę Judasza w perspektywie estetycznej na tle triady modernizm–postmodernizm–hipermodernizm. Za punkt wyjścia przyjęto modernizm, reinterpretujący figurę Judasza na przełomie XIX i XX wieku, i niewątpliwie wymagający przekroczenia. Następnie współczesny Judasz został ukazany przez pryzmat rozważań Jerzego Nowosielskiego oraz  na przykładzie  jednego z głównych bohaterów powieści Małe życie autorstwa Hanyi Yanagihary z 2015 roku.

Dr hab. Lucyna Warda-Radys prof. UG zaprezentowała fragment wyników swoich badań językoznawczych nad dramatem K. H. Rostworowskiego Judasz z Kariothu. Skupiając się na językowym obrazie stanów emocjonalnych tytułowego bohatera, przedstawiła odkrywcze w tym zakresie ustalenia. Analiz leksyki samych tylko didaskaliów uzmysławia, jak wielki potencjał psychologicznych treści niesie w sobie dramat Rostworowskiego.

 

  

 

Całość domknęła dyskusja, którą prowadziła prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska. Niedokończona rozmowa na temat nie tylko młodopolskiej recepcji literackiej Judasza uzmysławia konieczność kontynuacji w takiej otwartej formule spotkań i akademickich dysput.

Edward Jakiel, UG

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.