Zaproszenie na konferencję: „I BYŁA W TYM POLSKA” PODMIOTOWOŚĆ NARODOWA I ZBIOROWA W SZTUCE IDEE – FORMY – METODOLOGIA

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Warszawa, ul. Dewajtis 5

22-24 czerwca 2022

VIII Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna

(J. Męcina-Krzesz, Ostatnie akordy Chopina)

 

„I BYŁA W TYM POLSKA”

PODMIOTOWOŚĆ NARODOWA I ZBIOROWA W SZTUCE

IDEE – FORMY – METODOLOGIA

Pod patronatem J.M. Rektora UKSW ks. prof. dr. hab. Ryszarda Czekalskiego

 

Program:

 

24 czerwca (piątek)

Mała Aula (Muzyczna) (Sala 116)

14.00. Przywitanie uczestników, oficjalne rozpoczęcie

14.10. Referaty [120 min.]

– dr hab. prof. ucz. Aleksandra Niewiara (UŚ), Idiom polski w dyskursie, języku, tekstach [30 min.]

– dr Mateusz Kowalski (UKSW), Podmiotowość jako problem metodologii badań językoznawczych [30 min.]

– prof. dr hab. Maria Olszewska (UW), „… czuję, że Polska wzorem winna być świata przyszłego”, czyli o formule polskości w poemacie dramatycznym Leona Chrzanowskiego Przyszłość [30 min.]

prof. dr hab. Karol Samsel (UW), Figury polskości w Zwolonie Cypriana Norwida [30 min.]

Przerwa 16.10-17.00

 

Aula Jana Pawła II

 

17.00 Inscenizacja „Fortepian Szopena” i recital muzyki fortepianowej. Reżyseria: Magdalena Hierowska, słowo o muzyce: Jan Popis, na fortepianie gra Adam Kałduński

 

Zakończenie około 19.30

 

25 czerwca (sobota)

Mała Aula (Muzyczna) (Sala 116)

Sesja przedpołudniowa

10.00 – 14.00

Część I

10.00. Referaty + dyskusja [130 min.]

– dr hab. prof. ucz. Dominika Budzanowska-Weglenda (UKSW), Patria w Listach moralnych do Lucyliusza Seneki Młodszego [30 min.]

– mgr Jan Kurowicki (UKSW), Kryzys, personifikacja i tożsamość. Kiedy Polacy myślą, że są jednym ciałem? Rozważania nad ideą polskości w wybranych tekstach XVI-XVIII wieku [20 min.]

–  dr Małgorzata Majewska (UKSW), Polskość i wspólnota w wileńskim Słowniku języka polskiego [30 min.]

– dr hab. Ewa Masłowska (prof. IS PAN), Repertuar pieśniowy wędrownych żebraków i symboliczne funkcje dziada w  utrwalaniu pamięci zbiorowej i budowaniu poczucia tożsamości kulturowej społeczeństwa tradycyjnego [30 min.]

Dyskusja 20 min.

Przerwa 20 min.

Część II

12.30. Referaty + dyskusja [80 min.]

– mgr Michał Klubiński (UW), Zygmunt Mycielski – Michał Bristiger. Dialogi z Andrzejem Panufnikiem i socrealizmem w tle [30 min.]

– lic. Mateusz Osmola (UKSW), Dialektyka polskości w „Popiele i diamencie” [20 min.]

– dr Łukasz Kucharczyk (UKSW), Polska w nowych historiach alternatywnych [30 min.]

Dyskusja 20 min.

Przerwa obiadowa 14.10-15.00

Sesja popołudniowa

15.00-18.20

Część I

15.00. Referaty + dyskusja [80 min.]

– prof. dr hab. Dorota Heck (UWr),  „Jaka racja?'” Ślady legitymizacji polskości w tekstach eseizujących (i nie tylko) różnych epok [30 min.]

– dr hab. prof. ucz. Magdalena Saganiak (UKSW), Podmiot jako problem badań humanistycznych i transhumanistycznych [30 min.]

Dyskusja 20 min.

Przerwa 20 min.

Część II

16.40. Dwie prezentacje [100 min.]

– Prezentacja: mgr Magdalena Hierowska (UKSW) – ” Słowo – głaz ogromny”. Książę Niezłomny Osterwy a projekt sztuki polskiej [40 min.]

– Prezentacja: dr hab. prof. ucz. Paweł Stangret (UKSW), Wizje wspólnoty w teatrze polskim XXI wieku [40 min.]

Dyskusja 20 min.

Zakończenie około godz. 18.20

 

26 czerwca 2022 (niedziela)

 godz. 10.00-17.00

Mała Aula (Muzyczna) (Sala 116)

 

Część I [panel + dyskusja z uczestnikami z sali 100 min.]

10.00. Panel metodologiczny: Jak dziś mówić o Polsce i o polskości w sztuce (prof. dr hab. D. Heck, prof. dr hab. A. Niewiara, prof. dr hab. K. Samsel, dr hab. prof. ucz. M. Saganiak prowadzenie dr M. Werner) [m. in. K. Samsel, Analiza widmontologicza jako narzędzia do badań gier polskich pisarzy z polskością i własnym polskim zapleczem twórczości (na przykładzie Josepha Conrad, M. Saganiak, MP. Markowski i jego wizje post-Polski] [80 min.].

Dyskusja [20 min.]

Przerwa [20 min.]

Część II

Fortepian Szopena niech zagra raz jeszcze

12.00. Lekcja słuchania Chopina: Dzieło tragiczne w muzyce fortepianowej. Potencjał interpretacyjny Ballady F-dur w perspektywie wykonawcy (studium partytury, prezentacja fragmentów na instrumencie) – mgr Adam Kałduński (AMFN, Bydgoszcz) [60 min]

Przerwa obiadowa 13.00-14.00

14.00 [Rozmowa + prezentacja filmowa] [130 min.]

Rozmowa: Wokół edycji „Fortepianu Szopena” Norwida (edycja tekstu, praca nad tekstem, interpretacja) [dr Adam Cedro (edytor), prof. dr hab. Karol Samsel, prof. ucz. M. Saganiak, prof. dr hab. T. Dobrzyńska] [50 min.]

Prezentacja filmowa:– „Błękitna nuta” i twórczość Andrzeja Żuławskiego – dr hab. prof. ucz. Marcin Maron (UMCS) [60 min]

Dyskusja 20 min.

Przerwa [20 min.]

16.30. [Referaty + prezentacja + dyskusja] [140 min.]

– lic. Anna Płochocka (UKSW), Interpretacja głosowa „Fortepianu Szopena’ w ujęciu Wojciecha Siemiona [20 min.]

– lic. Eryk Błaszak (UKSW), Stanisław Przybyszewski słucha mazurków Chopina [20 min.]

– mgr Anna Malewska (UKSW), Postać Fryderyka Chopina w literaturze dla dzieci i młodzieży [20 min.]

– Prezentacja: Droga Chopina do japońskiego kokoro (serca) – mgr Rafał Janczarek (UKSW) [60 min.]

Dyskusja [20 min.]

Zakończenie około godz. 18.50

 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

 

Aula Jana Pawła II, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Warszawa, ul. Dewajtis 5

Dnia 24 czerwca 2022, godz. 17.00

 

FORTEPIAN SZOPENA

INSCENIZACJA NA MOTYWACH POEMATU CYPRIANA NORWIDA

Reżyseria: Magdalena Hierowska

Recytacja: Magdalena Hierowska, Michał Ryszka

Epizodyści: Koło Literackie Studentów UKSW, Studenci UKSW

Muzyka Fryderyka Chopina: Preludia op. 28 i Ballada F-dur op. 38

Na fortepianie gra Adam Kałduński

PRZERWA

 

RECITAL FORTEPIANOWY

ADAM KAŁDUŃSKI

Początek godz. 18.00 

 

W programie:

utwory fortepianowe F. Liszta, F. Chopina, K. Szymanowskiego i I. J. Paderewskiego

Słowo o muzyce: Jan Popis

 

Rada Naukowa Programu Interdyscyplinarnego:

dr hab. Janina Buczkowska (WFCh UKSW); prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska (IBL PAN), prof. dr hab. Bogusław Dopart (WP UJ), dr hab. Anna Kozłowska (WNH UKSW), dr Corinne Fournier Kiss (Uniwersytet w Bernie), prof. dr hab. Siergiej Gindin (Uniwersytet Humanistyczny, Moskwa), dr hab. Jacek Kopciński (WNH UKSW), dr hab. Marek Kowalski (WMP UKSW), prof. dr hab. Anna Lemańska (WFCh UKSW); prof. dr hab. Jarosław Ławski (UwB); prof. dr hab. Wiesław Macek (WMP UKSW), dr hab. Marcin Poręba (IF UW), ks. prof. dr hab. Jarosław Różański (WT UKSW); dr hab. Magdalena Saganiak (WNH UKSW) (przewodnicząca), dr Dominik Sulej; prof. dr hab. Marek Szydłowski (UJ), ks. dr hab. Paweł Tambor (KUL), dr hab. Marian Turzański (WMP UKSW); dr Mateusz Werner (WNH UKSW), prof. dr hab. Zofia Zarębianka (WP UJ)

 

Strona WWW:

http://www.interdyscyplinaria.pl/

  

Współpraca:

Pracownia Historii Dramatu

Wydział Polonistyki UW

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.