„Emil Zegadłowicz w świecie sztuki, literatury i teatru”. Relacja z konferencji naukowej

W dniach 12-14 kwietnia 2023 r. w Wadowicach odbyła się konferencja naukowa

Emil Zegadłowicz w świecie sztuki, literatury i teatru

Organizatorami konferencji byli: Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Pracownia Badań Nad Procesem Twórczym Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity, Muzeum Miejskie w Wadowicach, oraz Wadowicka Biblioteka Publiczna.

 

Wśród wygłoszonych referatów znalazły się analizy i interpretacje dramaturgii Emila Zegadłowicza, teksty poświęcone recepcji teatralnej jego sztuk. Część poświęcona poezji przyniosła nowe propozycje interpretacji motywu ziemi, figury matki oraz mistycznych źródeł Zegadłowiczowskiej poezji. Osobną grupę wystąpień stanowiły referaty dotyczące typografii i bibliofilskich wydań dzieł Zegadłowicza oraz teksty poświęcone krytykom literackim, którzy omawiali twórczość poety z Gorzenia Górnego. Na uwagę zasługują również referaty przybliżające plastyczne konteksty twórczości Emila Zegadłowicza – ukazały one wielowymiarowość związków pisarstwa Zegadłowicza z malarstwem. Dodajmy, że na dwóch wcześniejszych konferencjach Zegadłowiczowskich dominowały referaty dotyczące prozy i poezji, natomiast trzecia konferencja przyniosła znacznie więcej tekstów omawiających dramaty autora Lampki oliwnej – niewątpliwie twórczość dramatyczna Emila Zegadłowicza stanowi wciąż najmniej zbadaną część jego spuścizny literackiej.

Referaty poszerzają wiedzę na temat twórczości Emila Zegadłowicza i jej kontekstów. Stanowią ważny, prowadzony z różnych perspektyw badawczych,  wkład do badań życia literackiego dwudziestolecia międzywojennego. Twórczość Emila Zegadłowicza zachęca do nowego odczytania, potwierdza swą literacką siłę i aktualność oraz wciąż inspiruje kolejne pokolenia artystów, o czym świadczą m. in. towarzszące konferencji wystawy i spektakl Kilim oraz animacja powstająca na motywach Godziny przed jutrznią.

dr Katarzyna Małgowska

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.