Konferencja naukowa: Dramaty Cypriana Norwida. Teksty – konteksty – interteksty

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Dramaty Cypriana Norwida. Teksty – konteksty – interteksty

 

Ogólnopolska konferencja naukowa

Pracownia Historii Dramatu 1864-1939

przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW

 

Aktywność dramaturgiczna Cypriana Norwida – co łatwo może umknąć uwadze –  jest równie imponująca, co Norwidowska aktywność poetycka, dramat Norwida zaś – podobnie wieloaspektowy, co rozbudowana teoria języka poetyckiego w Vade-mecum. Mimo to – w obrębie współczesnego stanu badań na temat Norwidowskiej dramaturgii odczuwalny pozostaje stale wyraźny niedosyt refleksji tematycznej i teoretycznej. W 46 lat po opublikowaniu przez Irenę Sławińską kanonicznej Reżyserskiej ręki Norwida warto chyba powrócić do fundamentalnych pytań tego pisarstwa. Do jakiego właściwie przewrotu w łonie XIX-wiecznego polskiego (i europejskiego) dramatu chciał Norwid swoim projektem dramaturgicznym doprowadzić? Na czym polegał w tym względzie jego program reformatorski? Idąc dalej, jakie były jego najatrakcyjniejsze, najbardziej innowacyjne cechy? Co stanowiło z kolei najbardziej kłopotliwy mankament, także w wymiarze realizacyjnym Norwidowskiej wizji „Tragedii-Białej”? Czy prekursorstwo Norwida w obrębie dramaturgii jest w jakiejś mierze czymś kłopotliwym, także w aspekcie Norwidowskiej wizji teatru?

Naszej refleksji – jak wierzymy – towarzyszyć będzie również namysł nad typologią i klasyfikacją Norwidowskich dramatów. Czy istnieje Norwidowski dramat ekonomiczny albo Norwidowska komedia społeczna? Czy Pierścień Wielkiej-Damy to dramat mogący pretendować do wymiaru „polskiego dramatu symbolistycznego”? Co z Norwidowską tragedią historyczną i Norwidowskimi misteriami, jaki u ich podstaw tkwił zamysł – pisarski oraz realizacyjny (Tyrtej, Kleopatra i Cezar, Wanda, Krakus). Jak na nowo – w duchu najnowszych badań w obrębie teorii dramatu – zreinterpretować Zwolona? Co wreszcie począć w tej sytuacji z klasyfikacyjnymi „rozstrzygnięciami kanonicznymi”, zwłaszcza z podziałem na dramaturgię historyczną Norwida (w tym dramaturgię antyczną reprezentowaną przez Tyrteja) i dramaturgię współczesną? Gdzie szukać (nowych) patronów tych dwóch niesprowadzalnych do siebie typów Norwidowskiego dramatopisarstwa?

Chcielibyśmy zaproponować Państwu następujące kręgi tematyczne rozważań. Jesteśmy jednocześnie otwarci na Państwa autorskie propozycje:

 

– teoria i praktyka Norwidowskiego dramatu;

– Norwidowska koncepcja teatru oraz wizja metateatralności;

– typologizacja dramatów Norwida;

– dramat Norwidowski – nowe odczytania;

– Norwidowska koncepcja misterium (Wanda, Zwolon);

– Norwidowska koncepcja tragedii historycznej (Tyrtej, Kleopatra i Cezar);

– dramat Norwida w świetle polskiej i europejskiej linii rozwojowej dramatu II połowy XIX wieku;

– Norwid-dramaturg, Norwid-reformator teatru? (kreacja i figura biograficzna, projekt twórczy, specyfika warsztatu);

– istotne, choć zapoznane paralele z dramaturgią Norwida w obrębie rozwoju dramatu polskiego (Norwid – Fredro, Norwid – Wyspiański etc.);

– Norwidowski „brulion dramatyczny” jako dokument techniki „pisania dramatycznego” Norwida (dramaty w świetle autorskich odpisów, rzutów, dodatków i notatek: dodatki do Kleopatry i Cezara, dwie wersje Aktora, Tyrtej etc.);

– „reżyserska ręka Norwida” po latach: dramaturgia Norwida w świetle kanonicznego stanu badań, reinterpretacje;

– intertekstualność dramatu Norwidowskiego, w tym m.in. szekspiryzm w dramatach Norwida;

– dramaty Norwida w perspektywie recepcji;

– dramaty Norwida na scenie polskiej.

Konferencja odbędzie się w dniach 9-10 października 2017 roku w Warszawie (Sala Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim). Na Państwa zgłoszenia tematów i abstraktów na adres: dramat.polon@uw.edu.pl oczekujemy do dnia 15 września 2017 roku. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Wydarzenia nadchodzące. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.